DOSTOSOWANIE STRONY INTERNETOWEJ FUNDACJI SYNAPSIS DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU | 1.03.2019 – 30.11.2019

Projekt współfinansuje m. st. Warszawa

Czas realizacji: 1 marca – 30 listopada 2019 r.

Wiodącym celem projektu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym usług dostosowanych do ich potrzeb.

Celem zaprojektowania nowej strony www jest:

  • dostosowanie do urządzeń mobilnych;
  • wprowadzenie standardu WCAG 2.0.;
  • zwiększenie czytelności dla osób z niepełnosprawnościami.

Cele szczegółowe:

  • rozwój niezależnego funkcjonowania oraz włączenie społeczne osób z ASD;
  • podnoszenie poziomu umiejętności, poprawiających sprawność psychofizyczną i radzenie sobie z „trudnymi emocjami”;
  • podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego, aktywnego życia oraz pełnienia ról społecznych;
  • poprawa umiejętności komunikowania się;
  • zwiększenie dostępu do wsparcia psychologicznego w zakresie m.in. radzenia sobie w sytuacji kryzysu i zmiany planów życiowych, diagnozy, sytuacji rodziny;
  • zwiększenie współpracy z rodzicami/opiekunami osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi i/lub niepełnosprawnością sprzężoną;
  • wzrost niezależności od rodzica/stałego opiekuna.

 

Umiejętności

Opublikowano w dniu

6 września 2019