Droga do włączenia – działania rehabilitacyjne na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w Warszawie | 01.04.2017 – 31.12.2019

Zapraszamy od 01.04.2017 do udziału w nowym projekcie pt: Droga do włączenia – działania rehabilitacyjne na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w Warszawie”.

Celem projektu jest:

– rozwój niezależnego funkcjonowania oraz realne włączenie społeczne osób z autyzmem (OzA) i zespołem Aspergera (ZA) w różnym wieku;
– zwiększenie integracji i włączenia społecznego OzA i ZA;
– podnoszenie poziomu umiejętności organizacyjnych, poprawiających sprawność manualną i koordynację ruchową oraz radzenia sobie z „trudnymi emocjami”;
– podtrzymanie i rozwijanie umiejętności OzA i ZA niezbędnych do samodzielnego, aktywnego życia oraz pełnienia ról społecznych;
– poprawa umiejętności komunikowania się, praca nad rozwojem mowy lub alternatywnych form porozumiewania się.

Powyższe cele realizowane będą przez:

– organizację i prowadzenie grupowych zajęć komunikacyjnych dla OzA i ZA z terenu Warszawy;
– organizację i prowadzenie grupowych zajęć rehabilitacyjnych służących usamodzielnieniu OzA i ZA w rożnym wieku;
– organizację i prowadzenie grupowych działań aktywizujących OzA i ZA społecznie.

Zasady rekrutacji:
– orzeczenie o niepełnosprawności;
– diagnoza autyzmu lub zespołu Aspergera;
– miejsce zamieszkania: Warszawa.

Planowane terminy zajęć:
– poniedziałek godz. 12.00-15.00
– poniedziałek godz. 15.30-18.30
– wtorek godz. 10.00-13.00

Zgłoszenia do udziału w projekcie proszę przysyłać na adres k.paluch@synapsis.org.pl. W temacie wiadomości proszę napisać: przestrzeń społeczna, a w treści dane osoby deklarującej chęć udziału w projekcie oraz preferowany termin zajęć.

Projekt trwa do 31.12.2019 r.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

6 września 2019