Kadra Fundacji SYNAPSIS na XI Autism-Europe International Congress

Dzięki dofinansowaniu z programu Erasmus+ Akcja 1, Mobilność kadry edukacji dorosłych, Fundacja SYNAPSIS wysłała 2 pracowników kadry na XI Autism-Europe International Congress do Edynburga.

Kongres odbywał się w dniach: 16-18 września 2016 r.

Głównym tematem Kongresu było „Szczęście, zdrowie i uprawnienia „. Zgromadzili się na nim lekarze, nauczyciele, terapeuci i profesjonalna kadra pracująca z osobami z autyzmem, oraz same dorosłe osoby z autyzmem i/lub Zespołem Aspregera.Tegoroczne spotkanie profesjonalistów skoncentrowane było na najnowszych zjawiskach w dziedzinie autyzmu, w tym: przyczyny jego powstawania, genetyka, diagnostyka, wczesne interwencje, edukacja, wsparcie, polityki zatrudnienia. W zakresie tematycznym Kongresu znalazły się również: ewolucja wiedzy, praw i usług oraz nadchodzące zmiany w nauce i technologiach dla osób z autyzmem, które mogą wkrótce stać się częścią codziennego życia. Konferencja organizowana przez National Autistic Society to największe tego typu spotkanie w Europie naukowców, praktyków, osób działających na rzecz poprawy sytuacji wciąż rosnącej grupy osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzin.

W ramach tego samego projektu kolejny pracownik Fundacji wziął udział w Job shadowing, czyli towarzyszeniu w pracy osobom zatrudnionym w Autism-Europe – międzynarodowym stowarzyszeniu, którego głównym celem jest propagowanie praw osób autystycznych i ich rodzin oraz pomaganie im w poprawie jakości życia.

Autism-Europe ma doświadczenie w promowaniu edukacji seksualnej osób z zaburzeniami psychicznymi rozumianej jako budowanie intymności i relacji psychospołecznych z innymi ludźmi, prawa reprodukcyjne, płodność i możliwość jej regulowania, przebieg ciąży i porodu, umiejętność zaopiekowania się dzieckiem etc.

W ramach job shadowing akcent położony został na dwie kwestie tematyczne: seksualność osób z zaburzeniami psychicznymi oraz budowanie ich tożsamości. Job shadowing pracownika Fundacji SYNAPSIS odbył się w Brukseli w organizacji Autism-Europe. Profesjonaliści z Autism-Europe pracują obecnie nad nowymi narzędziami edukacyjnymi, grami i scenariuszami zajęć z zakresu edukacji seksualnej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Są to narzędzia ułatwiające zrozumienie, uczenie się oraz mające na celu zapewnienie atrakcyjnych i skutecznych sesji edukacji seksualnej. W trakcie działań projektowych pracownik miał okazję wypróbować te narzędzia w praktyce. W trakcie job shadowing w organizacji przyjmującej osoby pracujące w tej organizacji położyły silny nacisk na tematykę budowania tożsamości osób ze spektrum autyzmu, ich postrzegania świata, mówienie innym o swoim zaburzeniu.

Z jednej strony jest tu ogromna rola i nowe zadania dla rodziców, terapeutów, psychologów, nauczycieli w kwestii pracy nad budowaniem obrazu samego siebie przez osoby z autyzmem w różnym wieku, a z drugiej na konkretne techniki i ćwiczenia, którymi warto się w tym procesie wspierać.

Kwestie stojące przed profesjonalistami to:

  • skąd wiadomo kiedy zacząć z dzieckiem rozmawiać o jego autyzmie?
  • jak rozmawiać z osobą o zburzeniach spektrum autyzmu?
  • jakie tematy poruszać i jak to robić, żeby pomóc dziecku czy nastolatkowi

Umiejętności

Opublikowano w dniu

6 września 2019