Kontynuacja „W drodze do samodzielności…” | 1.04.2016 – 31.03.2017

Fundacja SYNAPSIS w okresie 1.04.2016 – 31.03.2017 kontynuuje projekt współfinansowany ze środków PFRON pt.: „W drodze do samodzielności- rehabilitacja dzieci z autyzmem w Ambulatoryjnym Ośrodku Diagnostyczno- Terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS”.

Celem projektu jest wzrost aktywności dzieci z autyzmem w różnym do wieku (od wczesnego dzieciństwa do ukończenia gimnazjum), przez objęcie ich ciągłym i kompleksowym procesem rehabilitacji.

Drogę do osiągnięcia tego celu będzie stanowić program zróżnicowanych zindywidualizowanych działań rehabilitacyjnych prowadzonych w naszej placówce.Wsparciem, zajęciami indywidualnymi, grupowymi i konsultacjami zostanie objętych w tym roku 96. dzieci i ich rodziny.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

6 września 2019