Kształcenie kadry Fundacji SYNAPSIS gwarantem wysokiej jakości oferty szkoleniowej oraz usług świadczonych na rzecz osób z autyzmem i zespołem Aspergera

W ramach działań projektowych w Programie Erasmus+ 6 pracowników Fundacji SYNAPSIS uczestniczyło w 2. Międzynarodowej Konferencji Innowacyjnych Technologii dla Autyzmu (organizatorzy: Orange Foundation, Adapta Foundation, Autism Speaks i Pasteur Institute) w dniach 3-4 października 2014 roku.

Motywem przewodnim konferencji była prezentacja szerokiego wachlarza nowych technologii które stają się coraz popularniejsze w asystowaniu przy terapii osób na spektrum autyzmu. Podczas spotkania w Paryżu (oprócz zaprezentowania nowych osiągnięć i badań) podjęta została próba usystematyzowania istniejących już rozwiązań. W sesjach dzielonych odbyła się między innymi prezentacja programu PictogramRoom, korzystającego z platformy Microsoft Kinect. Jest to zestaw kilkudziesięciu gier edukacyjnych opracowanych dla osób z autyzmem – obszary które w założeniach ma wspierać ten program to: komunikacja, dzielenie uwagi, świadomość własnego ciała i naśladowanie.

Kolejnym etapem projektu był udział 7 pracowników kadry Fundacji SYNAPSIS w obserwacji praktycznej zarządzania i organizowania usług oraz szkoleń w bardzo aktywnej w obszarze autyzmu organizacji w Wielkiej Brytanii- Autism East Midlands (poprzednio Norsaca) w Nottingham. Autism East Midlands prowadzi cały szeroki wachlarz usług dla dzieci z autyzmem i ich rodzin oraz dla dorosłych osób z autyzmem.

Jest wiodącą brytyjską organizacją w obszarze pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Swoją działalność rozpoczęła z inicjatywy grupy rodziców w roku 1968. Dziś jest w pełni sprofesjonalizowaną organizacją zapewniającą pomoc i wsparcie dla rodzin i osób dotkniętych autyzmem m.in. w obszarach specjalistycznej opieki dziennej, diagnostyki, domów mieszkalnych, aktywizacji zawodowej osób z autyzmem.

Szczególną uwagę przedstawicieli FS przykuły usługi mieszkaniowe -” dom z dala od domu ” – pobyty terapeutyczne połączone z pracą z dala od środowiska rodzinnego, nauka samodzielności i niezależności.

Profesjonaliści Autism East Midlands szkolili wewnętrzne kadry Fundacji SYNAPSIS z zakresu zarządzania poszczególnymi zespołami i programami oraz z zakresu planowania rozwoju i organizacji usług. Pracownicy Fundacji zapoznali się ze wszystkimi programami dedykowanymi osobom z autyzmem, otrzymali ich opisy i wskazówki, jak uruchomić je w Polsce.

Zdobyte doświadczenie ma obecnie wpływ nie tylko na jakość pracy merytorycznej, ale pozwolił Zarządowi Fundacji lepiej zaplanować proces i działania w zakresie tworzenia nowych placówek i programów i przeszkolić własne kadry lub nowych pracowników do nowych zadań (Program wczesnego wykrywania autyzmu, Ośrodek Dom i Praca dla dorosłych).

W brytyjskiej organizacji praktycy z Fundacji SYNAPSIS mieli okazję podejrzeć innowacyjne rozwiązania w zakresie usamodzielniania i aktywizowania dorosłych osób z autyzmem. Podczas pobytu w organizacji, pracownicy FS zostali zapoznani ze strukturą działania tego miejsca, planami zajęć, sposobem pracy i wsparcia mieszkańców.

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

6 września 2019