M-Terapia – innowacyjny zestaw terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i dysfunkcjami znoszący bariery w edukacji | 02.2021 – 03.2022

Projekt dofinansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Termin realizacji: 02.2021 – 03.2022 (etap II)

Cel projektu: opracowanie innowacyjnego zestawu terapeutyczno-edukacyjnego „M-Terapia” – narzędzia, które umożliwia czynne uczestnictwo w zajęciach wszystkim dzieciom w równym stopniu. Zestaw „M-Terapia” to innowacyjne rozwiązanie, które będzie rozwijać umiejętności poznawcze u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dzieci z ryzyka dysleksji oraz u dzieci z zaburzeniami mowy. Zajęcia z wykorzystaniem nowego Musiconu oraz podręcznika z aktywnościami terapeutycznymi mają pozwolić na lepsze funkcjonowanie dzieci z problemami w nauce i deficytami rozwojowymi, a w przyszłości na doskonalenie osobowości, talentów i kreatywności uczestników zajęć, uczniów czy pacjentów.

Bazujący na polisensoryczności projekt będzie również wykorzystywał idee nawiązujące m.in. do edukacji poprzez sztukę, muzykoterapii i edukacji włączającej.

Głównym pomysłodawcą i wykonawcą projektu jest Musicon (@MusiconClub), który zaprosił do współpracy m. in. naukowców z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

2 marca 2021