Monitoring jednostek administracji woj. mazowieckiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych | 01.01.2017 – 31.12.2018

Fundacja SYNAPSIS zrealizowała projekt „Monitoring jednostek administracji woj. mazowieckiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.

Głównym celem projektu było dokonanie przeglądu zadań jednostek administracji rządowej i samorządowej w woj. mazowieckim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Przegląd dotyczył monitoringu zadań 50 jednostek administracji samorządowej i rządowej działającej na terenie woj. mazowieckiego.

Działania monitoringowe polegały na:

  • analizie realizowanych zadań jednostek administracji rządowej i samorządowej;
  • opracowaniu, dla wszystkich jednostek objętych przeglądem, zaleceń i rekomendacji pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych;
  • monitorowaniu wdrożenia rekomendacji w analizowanych jednostkach.

Projekt realizowano w partnerstwie przez trzy organizacje pozarządowe:

  • Polski Związek Niewidomych
  • Fundację SYNAPSIS
  • Fundację Polska Bez Barier.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.12.2018.

Wartość projektu: 1.699.999,98 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 1.432.759,98 zł

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.pzn.org.pl

Raport zbiorczy z realizacji projektu dostępne są pod linkami poniżej:

Raport zbiorczy
Zalacznik do raportu

Umiejętności

Opublikowano w dniu

6 września 2019