Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2020-2021 | 04.2021 – 12.2021

Projekt realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Zakłada zwiększenie dostępności wsparcia dla osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów poprzez rozwijanie systemu opieki wytchnieniowej na poziomie lokalnym.

Zaplanowane działania:

  1. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego na terenie Warszawy i okolic.
  2. Wsparcie w formie specjalistycznego poradnictwa członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym z terenu województwa mazowieckiego i województw ościennych.

Grupę docelową stanowią członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu;
  • osobami z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ze względu na zaburzenia ze spektrum autyzmu, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne.

 

  • liczba planowanych godzin usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w 2021 roku – 4 600 godzin;
  • liczba planowanych godzin usług opieki wytchnieniowej w ramach specjalistycznego poradnictwa w 2021 roku – 100 godzin;
  • liczba osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym, które skorzystają z usług opieki wytchnieniowej w 2021 roku – 15 osób;
  • liczba dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, które skorzystają z usług opieki wytchnieniowej w 2021 roku – 5 osób;
  • liczba rodziców/ opiekunów, którzy skorzystają ze wsparcia w postaci specjalistycznego poradnictwa – 40 osób.

 

Kontakt w sprawie projektu:

opieka@synapsis.org.pl

 

           

 

Umiejętności

Opublikowano w dniu

7 czerwca 2021