Porada – wiedza – wsparcie – działania informacyjne i poradnicze na rzecz osób z autyzmem | 1.02.2016-31.12.2016

Czas realizacji projektu: 1.02.2016-31.12.2016

Głównym celem projektu „Porada- wiedza – wsparcie. Specjalistyczne poradnictwo dla osób z autyzmem i ich otoczenia” współfinansowanego ze środków PFRON jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnym dostępu do bezpłatnej informacji poprzez wsparcie osoby z autyzmem, ich rodzin i otoczenia dzięki specjalistycznemu poradnictwu prowadzonemu poprzez Fundację SYNAPSIS z terenu całej Polski.  Poradnictwo prowadzone jest osobiście, telefonicznie oraz mailowo.

Fundacja SYNAPSIS prowadzi specjalistyczne poradnictwo pedagogiczno – socjalne, prawno – obywatelskie, psychologiczno – terapeutyczne, także poradnictwo z zakresu „Rodzice Rodzicom” („Parent to Parent”). Działania informacyjne prowadzone są telefonicznie, mailowo, osobiście oraz poprzez przygotowywanie pism odwoławczych i indywidualnych interwencji w szczególnych sprawach.

Ponadto Ośrodek Informacyjno-Prawny Fundacji SYNAPSIS prowadzi poradnictwo dla jednostek administracji publicznej, pomocy społecznej, placówek służby zdrowia i edukacji, mających pod opieką osoby z autyzmem, działając na rzecz poprawy systemowego wsparcia dla osób z autyzmem i ich rodzin.

Więcej informacji nt. poradnictwa świadczonego przez Ośrodek Informacyjno-Prawny Fundacji SYNAPSIS, godziny dyżurów telefonicznych oraz dane kontaktowe znajdują się TUTAJ.

 

Umiejętności

Opublikowano w dniu

6 września 2019