Projekt w ramach działania 3.4. Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój 2014-2020 współfinansowany w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego I 07.2020 – 09.2020

Czas trwania projektu: 01.07.2020 – 30.09.2020

Miejsce projektu: Fundacja SYNAPSIS

 

Umiejętności

Opublikowano w dniu

29 lipca 2020