Remont pieca i remont instalacji grzewczej Fundacji SYNAPSIS | 21.09.2015-15.12.2015

Czas realizacji projektu: 21.09.2015-15.12.2015

Projekt  „Remont pieca i remont instalacji grzewczej Fundacji SYNAPSIS” współfinansuje m.st. Warszawa

Celem zadania było wzmocnienie oraz rozwój infrastrukturalny Fundacji SYNAPSIS, poprzez przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych pomieszczeń w których realizowane są zadania statutowe organizacji.

W ramach projektu został wykonany remontu pieca grzewczego (Viessmann Atola AVB 55) i remont instalacji grzewczej w rozumieniu przepisów prawa budowlanego zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.). W ramach remontu została  wymieniona automatyka, palniki, zabezpieczenia, przeprowadzony został remont grzejników, czyszczenie kotła a także sprawdzono wentylację kotłowni.

Prace były prowadzone w siedzibie Fundacji SYNAPSIS znajdującej się przy ul. Ondraszka 3 w Warszawie.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

6 września 2019