Samodzielność osób z autyzmem lub zespołem Aspergera | 01.01.2014 – 31.03.2017

Czas realizacji projektu: od 01.01.2014 do 31.03.2017.

Projekt zakłada zwiększenie samodzielności oraz utrzymanie i/lub wzrost kompetencji zawodowych i społecznych 80 osób z autyzmem lub zespołem Aspergera poprzez prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć, warsztatów, szkoleń i grup wsparcia, których bezpośrednim rezultatem będzie: nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, rozwój umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem oraz usprawnienie i wsparcie funkcjonowania uczestników w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach. Projekt realizowany jest przez wysoko wykwalifikowaną kadrę terapeutów, psychologów i trenerów pracy Fundacji SYNAPSIS na terenie Warszawy i Wilczej Góry w gminie Lesznowola.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

6 września 2019