Specjalistyczna pomoc dla rodziców i opiekunów osób z autyzmem | 1.07.2016 – 31.12.2016

W okresie 1.07.2016 – 31.12.2016 realizujemy projekt współfinansowany ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pt.: „Specjalistyczna pomoc dla rodziców i opiekunów osób z autyzmem”. Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących w województwie mazowieckim.

Drodzy Rodzice, zapraszamy do skorzystania z:
a) poradnictwa terapeutycznego – telefoniczny dyżur specjalisty w piątek, godz. 14.30-15.30
b) środowiskowo-socjalnego – telefoniczny dyżur specjalisty w środę, godz. 15:00-16:00
c) warsztatów – opis, terminy i godziny poniżej.

Warsztaty kierujemy do 30 rodziców dzieci ze spektrum autyzmu w wieku do 12 roku życia, które mają problemy w porozumiewaniu się, niemówiących lub takich, które jeszcze nie rozwinęły mowy lub jej używają, jednak nie komunikują się.

Tematy i terminy warsztatów:
1. Nie wystarczy mówić, by porozumiewać się – czym jest funkcjonalna komunikacja?
– 27 września 2016r., godz. 18.00-20.30

2. Jak być zrozumiałym dla własnego dziecka? – strategie wspierania rozumienia mowy w codziennej komunikacji (plan dnia, wspomagany przekaz).
– 18 październik 2016r., godz. 18.00-20.30

3. Od czego można zacząć pracę nad porozumiewaniem się – budowanie indywidualnego systemu porozumiewania się.
– 08 listopad 2016r., godz. 18.00-20.30

4. Sposobów kilka na naukę spontanicznego porozumiewania się – aranżowanie sytuacji komunikacyjnych sprzyjających inicjowaniu kontaktu – cz.I
– 22 listopad 2016r., godz. 18.00-20.30

5. Sposobów kilka na naukę spontanicznego porozumiewania się – rozszerzanie kompetencji komunikacyjnych i językowych, proces generalizacji – cz.II
– 13 grudzień 2016r., godz. 18.00-20.30

Zgłoszenia:
Formularz zgłoszeniowy można pobrać TUTAJ lub w wersji papierowej w siedzibie Fundacji przy ul. Ondraszka 3. Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres e-mail: fundacja@synapsis.org.pl lub złożyć bezpośrednio w recepcji Fundacji.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

6 września 2019