Specjalistyczne poradnictwo szansą na poprawę sytuacji osób z autyzmem na terenie woj. mazowieckiego | 1.07.2014 – 31.12.2014

Czas realizacji projektu: 1.07.2014-31.12.2014

Fundacja SYNAPSIS rozpoczęła realizację projektu „Specjalistyczne poradnictwo szansą na poprawę sytuacji osób z autyzmem na terenie woj. mazowieckiego”, współfinansowanego ze środków Wojewody Mazowieckiego.

Projekt skierowany jest do osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodzin, a także pracowników administracji publicznej i pomocy społecznej z terenu województwa mazowieckiego.

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji osób z autyzmem i ich rodzin oraz zwiększenie ich dostępu do usług poprzez świadczenie specjalistycznego poradnictwa. Projekt zakłada, że porady udzielane przez zespół specjalistów pozwolą członkom rodzin osób z autyzmem podnieść znajomość ich praw oraz sposobów ich realizacji, pozwolą na skuteczniejsze ich egzekwowanie, a także na podniesienie wiedzy z zakresu pracy z osobami z autyzmem, sposobów zaspokajania ich potrzeb terapeutycznych, czy kompetencji, jakie powinny posiadać osoby pracujące z osobami z tego typu zaburzeniem. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa wpłynie na zmniejszenie marginalizacji i wykluczenia społecznego osób z autyzmem i ich rodzin z województwa mazowieckiego. Przyczyni się również do wzrostu świadomości przedstawicieli jednostek administracji publicznej na temat praw osób z autyzmem oraz ich poszanowania.

Rodzaje porad, z których można skorzystać w ramach projektu:

  • porady prawno-socjalne
  • porady pedagogiczno-terapeutyczne
  • porady „Rodzice rodzicom” (Parent to Parent)
  • porady na rzecz jednostek administracji publicznej, w tym jednostek pomocy społecznej

Porady udzielane są telefonicznie, mailowo, a także osobiście, po wcześniejszym umówieniu się. Rodziny osób z autyzmem mogą również liczyć na pomoc w przygotowywaniu pism i odwołań (np. od niekorzystnych dla osób z autyzmem decyzji administracyjnych).

 

Umiejętności

Opublikowano w dniu

6 września 2019