Sportowe Drzwi Otwarte w Wilczej Górze | 08.2022 – 10.2022

Projekt dofinansowany przez Gminę Lesznowola

Wartość dofinansowania: 10 000 zł

Czas trwania: 01.08.2022 – 31.10.2022

 
Fundacja SYNAPSIS zaplanowała przygotowanie przedsięwzięcia rekreacyjnego i integracyjnego.
Celem wydarzenia będzie integracja środowiska osób z niepełnosprawnościami z lokalną społecznością, kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku, propagowanie zdrowego stylu życia, tworzenie warunków sprzyjających współpracy i dobremu zrozumieniu.
Cele realizacji imprezy sportowo-rekreacyjnej w Wilczej Górze:
  • popularyzatorskie – zaspokajanie potrzeb różnych środowisk w zakresie rekreacji fizycznej,
  • poznawcze – rozbudzanie zainteresowań aktywnym wypoczynkiem,
  • wypoczynkowe – aktywność fizyczna związana z relaksem, regeneracją sił, rekreacją,
  • integracyjne – nawiązywanie kontaktów i współpracy z lokalnym środowiskiem.
Wydarzenie sportowe zostanie zrealizowane w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS, w którym od 2007 roku zatrudnienie wraz ze specjalistyczną terapią i rehabilitacją otrzymały 44 osoby w spektrum autyzmu.
W ten sposób chcielibyśmy uczcić 15. rocznicę powstania tego wyjątkowego miejsca.
Umiejętności

Opublikowano w dniu

31 sierpnia 2022