Stworzenie modelowego systemu komunikacji Fundacji SYNAPSIS | 1.03.2019 – 31.10.2019

Czas realizacji projektu: 1.03.2019 – 31.10.2019

Celem wiodącym projektu jest wzmocnienie działań Fundacji SYNAPSIS wobec jej podpieczonych, pacjentów, pracowników, współpracowników, beneficjentów projektów, darczyńców, urzędników i innych interesariuszy poprzez wdrożenie systemu CRM i dostosowanie go do potrzeb Fundacji.

W ramach projektu zostanie wdrożony system do komunikacji wewnętrznej połączony z szablonem newslettera do komunikacji zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej.

Prace są prowadzone w siedzibie Fundacji SYNAPSIS przy ul. Ondraszka 3 w Warszawie.

Projekt „Stworzenie modelowego systemu komunikacji Fundacji SYNAPSIS” współfinansuje m.st. Warszawa.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

6 września 2019