UDZIAŁ W KONGRESIE AUTISM EUROPE | 07-10.2022

Działanie sfinansowane ze środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Kwota grantu: 9 339,00 zł

Opis: Opłata za udział pracowników Fundacji SYNAPSIS w 13. Międzynarodowym Kongresie Autism-Europe „Szczęśliwa Podróż przez życie”

Pracownicy Fundacji SYNAPSIS zgłosili swoje wystąpienia w formie abstraktów w celu przedstawienia naszych dokonań opartych na wieloletnim doświadczeniu. Doświadczenie i ekspercka wiedza na temat spektrum autyzmu oraz zagadnień związanych z niepełnosprawnością zobowiązują kadrę Fundacji do ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Zdajemy sobie sprawę z wpływu działań FS na świadomość społeczną i opinię publiczną w zakresie ochrony praw człowieka i wspierania grup, których prawa są szczególnie zagrożone.

Dzięki wiedzy uzyskanej podczas Kongresu FS będzie w stanie:
  • przeprowadzić ewaluację skuteczności świadczenia usług zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych
  • udzielić konsultacji rodzicom, stażystom, innym terapeutom, nauczycielom itp.;
  • zacieśnić kontakty z najlepszymi ekspertami z krajów UE wraz z możliwością zapraszania ich na konferencje szkoleniowe dla rodziców i specjalistów, które Fundacja organizuje regularnie co roku (dla ok. 400-500 uczestników),
  • zweryfikować stosowane metody pracy pod kątem skuteczności ich oddziaływania.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

12 sierpnia 2022