W procesie – prowadzenie poradnictwa i rehabilitacji osób z autyzmem w Ambulatoryjnym Ośrodku Diagnostyczno-Terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS | 1.04.2017 – 31.03.2019

Nasza Fundacja realizuje drugi rok projektu „W procesie – prowadzenie poradnictwa i rehabilitacji osób z autyzmem w Ambulatoryjnym Ośrodku Diagnostyczno-Terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS”.
Wystartowaliśmy 1 kwietnia 2017 r. i kontynuujemy wszystkie działania przez kolejny rok, czyli od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.
Celem jest wzrost aktywności i samodzielności osób z autyzmem w różnym wieku przez objęcie ich ciągłym i kompleksowym procesem rehabilitacji oraz specjalistycznym poradnictwem.
Projekt jest skierowany do 95-osobowej grupy dzieci z Warszawy i Mazowsza ze spektrum autyzmu i/lub całościowymi zaburzeniami rozwojowymi i zakłada objęcie ich opieką Ośrodka SYNAPSIS. Zakłada także prowadzenie poradnictwa psychologiczno-społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług. W sumie w drugim
okresie trwania projektu wsparciem objętych zostanie ok. 490 osób z niepełnosprawnościami.
Istotą działań projektowych na rzecz dzieci z autyzmem korzystających z terapii jest opracowanie dla każdego beneficjenta Indywidualnych Planów Działań ukierunkowanych szczególnie na wspieraniu rozwoju samodzielności. Programy oddziaływań będą indywidualnie dopasowane do potrzeb i możliwości uczestników, dostarczając im kompleksowych form wsparcia. Działania w projekcie zostaną podzielone na trzy główne moduły: zajęcia indywidualne, grupowe ukierunkowane na dzieci oraz poradnictwo dla rodzin/ opiekunów mające na celu wsparcie otoczenia uczestników projektu.
Adresatami są osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu –  w przypadku wsparcia terapeutycznego – dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia, w przypadku poradnictwa – wiek nie ma znaczenia.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zajęć lub działań poradniczych.
Umiejętności

Opublikowano w dniu

6 września 2019