Wirtualny świat – realne wsparcie. Aktywizacja zawodowa osób ze spektrum autyzmu.

W dotychczasowej praktyce w Polsce w odniesieniu do osób z autyzmem i zespołem Aspergera rozwiązania VR nie były stosowane. Technologia VR wykorzystywana jest natomiast w innych krajach, np. w Wielkiej Brytanii, gdzie zostały opracowane pakiety dla nauczycieli i uczniów neurotypowych w celu dania im narzędzi do przygotowania się do przyjęcia w klasie/szkole ucznia z ZA w ramach edukacji włączającej.

Wykorzystanie VR w komunikacji społecznej (z pracodawcami) oraz w aktywizacji społeczno-zawodowej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu będzie pierwszym tego typu eksperymentalnym zastosowaniem VR w Polsce.

Dorosłe osoby z autyzmem (OzA) i zespołem Aspergera (ZA) mają trudności w podejmowaniu pracy na otwartym rynku pracy. Przyczyny leżą zarówno po stronie OzA jak i pracodawców.

Osoby ze spektrum mają specyficzne trudności:
– ze względu na zaburzenia wyobraźni nie potrafią sobie wyobrazić rodzajów pracy na różnych stanowiskach na podstawie słownych, opisowych informacji,
– nie rozpoznają intuicyjnie reguł społecznych, nie rozumieją kontekstu zdarzeń, nie potrafią nawiązywać typowych kontaktów z innymi współpracownikami,
– nie potrafią określić, co chcą robić zawodowo w życiu i zaplanować swojej ścieżki zawodowej,
– nie umieją ocenić swoich umiejętności i możliwości adekwatnie do realnych możliwości,
– są zaskoczeni wymaganiami w pracy i koniecznością przestrzegania zasad społecznych dotyczących poprawnego zachowania, właściwego ubioru, itp.
– mają kłopoty ze zrozumieniem przekazu słownego i poleceń wydawanych przez swoich zwierzchników ze względu na dosłowne rozumienie języka polskiego.

Pracodawcy z kolei mają kłopot ze zrozumieniem na czym polegają trudności OzA i ZA w pracy:
– trudności OzA są dla pracodawców niewidoczne, jest to niepełnosprawność ukryta, w potocznym rozumieniu nic im nie dolega: chodzą , słyszą , widzą itp., często mają średnie lub wyższe wykształcenie, ale z powodów niezrozumiałych dla pracodawców nie są w stanie tego wykorzystać w miejscu pracy;
– nie wiedzą , czego osoby z zespołem Aspergera potrzebują w pracy, jak dostosować dla nich stanowisko pracy, jak wspierać w miejscu pracy, jak zorganizować ich pracę;
– pracodawcy oczekują krótkiej , zwięzłej informacji, a wyjaśnienie czym jest autyzm lub zespół Aspergera jest trudne i same słowa też zwykle nie wystarczą.

Celem głównym innowacyjnych działań projektowych jest zwiększenie możliwości zatrudnienia młodych i dorosłych osób z autyzmem oraz Zespołem Aspergera.

Zastosowanie technologii VR ma na celu stworzenie nowej, innowacyjnej Procedury zastosowania narzędzi VR (różnorodnych aplikacji i urządzeń) w procesie testowania umiejętności, wiedzy, rozumienia różnych sytuacji przez osoby z autyzmem / zespołem Aspergera, dostarczenia im jednocześnie informacji o różnych zawodach i stanowiskach pracy dla nich dotychczas nieznanych i trudnodostępnych.

Z jakich narzędzi skorzystamy w projekcie?

Wideo 360 stopni – najnowsza i najbardziej zaawansowana technika filmowa. Film jest kręcony specjalnym zestawem kamer używanych jednocześnie, co pozwala na uchwycenie pełnego planu 360 stopni. Wideo takie pozwala odbiorcy na oglądanie wszystkiego, co znajduje się i dzieje wokół niego. Film w opisanym projekcie zostanie przygotowany w takiej właśnie technologii. Dodatkowo film zostanie zmontowany z grafiką, specjalnymi efektami wizualnymi i dźwiękowymi, które pozwolą na upozorowanie odbioru otoczenia przez osobę z autyzmem. Referencja: https://www.youtube.com/watch?v=DgDR_gYk_a8.

Do prezentowania filmu 360° pracodawcom oraz przedstawiania aplikacji osobom z autyzmem wykorzystamy gogle VR Samsung Gear z telefonami Samsung Galaxy S7. Gogle umożliwiają odbiorcy oglądanie filmu i aplikacji z każdej strony, odbiorca natomiast jest cały czas w jednym miejscu (np. na fotelu obrotowym), wokół niego dzieje się historia. Gogle są wyposażone w słuchawki, które pozwalają odbiorcy odciąć się od świata zewnętrznego oraz nakładki higieniczne własnej produkcji World of VR, które umożliwiają wielokrotne korzystanie z gogli przez wiele osób.

Pokazy dla pracodawców oraz prezentacje dla osób z autyzmem zostaną zrealizowane przy wykorzystaniu autorskiego rozwiązania World of VR do synchronicznych pokazów Showtime VR. Standardowo gogle VR wymagają sterowania przez odbiorcę, co wymaga licznej i skomplikowanej obsługi. Natomiast w przypadku osób z problemami komunikacyjnymi, np. osób z autyzmem, uniemożliwia to korzystanie z gogli. Showtime VR, jedyna taka aplikacja w Polsce, pozwala na synchroniczną prezentację treści VR na wielu goglach jednocześnie i przejęcie pełnej kontroli nad sprzętem i treściami np. przez terapeutę.

Testowanie wykorzystania wirtualnej rzeczywistości przez osoby z autyzmem zostanie przeprowadzone na najbardziej zaawansowanych obecnie goglach – HTC Vive. Gogle są połączone z komputerem stacjonarnym (kompletne stanowisko) i umożliwiają wejście do aplikacji, gry, ruch oraz interakcję użytkownika z zadanym tematem. Przykładem gotowych aplikacji do wykorzystania podczas testowania mogą być m.in.:

Job Simulator
IKEA VR Experience
Tilt Brush
The Lab
Cubicle
Konrad the Kitten

Umiejętności

Opublikowano w dniu

6 września 2019