Wspieranie osób z Warszawy chorujących psychicznie w mieszkaniu chronionym-treningowym

Fundacja SYNAPSIS zaprasza dorosłe osoby chorujące psychicznie z terenu Warszawy do wzięcia udziału w pierwszym projekcje realizowanym w mieszkaniu chronionym-treningowym.

W naszym projekcie dorosłe osoby z zespołem Aspergera będą miały szanse ciekawie spędzić czas z rówieśnikami, nauczyć się gospodarowania czasem i pieniędzmi.

Celem projektu jest nabywanie umiejętności z zakresu samodzielności i kompetencji społecznych przez osoby z zespołem Aspergera i wysokofunkcjonujące osoby z autyzmem.

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu m. st. Warszawy „Wspieranie osób z Warszawy chorujących psychicznie w mieszkaniu chronionym-treningowym” Mieszkanie chronione-treningowe mieści się w Warszawie na ul. Jagiellońskiej

Wymagania dotyczące uczestników:
– orzeczenie o niepełnosprawności
– dokument potwierdzający diagnozę zespołu Aspergera lub autyzm
– wiek powyżej 18 lat,
– stan zdrowia umożliwiający zamieszkanie poza domem rodzinnym,
– osoba pracująca, ucząca się lub korzystająca z ośrodków dziennego wsparcia.

Ważne informacje:
– na 3 miesięcznym turnusie przebywa 4 uczestników wspomaganych przez terapeutę,
– każdy uczestnik mado swojej dyspozycji oddzielny pokój,
– koszt ponoszony przez jednego uczestnika – 500,00 zł miesięcznie,
– turnusy w mieszkaniu chronionym-treningowym zaczynają się od maja 2017r. i trwają do sierpnia 2018r.,
– rekrutacja na podstawie zgłoszenia i dokumentów (Pobierz),
– udział w projekcie zatwierdzony zostanie przez komisję kwalifikacyjną,
– zgłoszenie proszę przesłać na adres : mieszkanie@synapsis.org.pl

Lista miejsc jest ograniczona.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

6 września 2019