Wyprzedź autyzm u dzieci – „Badabada” Program Wczesnego Wykrywania Autyzmu | 03.2019 – 12.2019

Projekt dofinansowany przez PZU w ramach akcji POMOC TO MOC.

Czas realizacji: marzec-grudzień 2019

Miejsce realizacji: Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny Fundacji SYNAPSIS przy ulicy Ondraszka 3 i Siemieńskiego 21 w Warszawie

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do diagnozy w ramach „Badabada” Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu. Odbiorcami Programu będą dzieci w wieku 16-30 miesięcy z terenu województwa mazowieckiego z tzw. grupy ryzyka, tj. wykazujące niepokojące objawy rozwojowe.

Przebieg projektu:

  • Zwiększenie dostępności do wczesnej diagnozy dzieci zagrożonych autyzmem poprzez realizację badań przesiewowych i przeprowadzenie diagnozy w kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu dla dzieci z grup ryzyka.
  • Podniesienie poziomu świadomości rodziców nt. objawów autyzmu oraz konieczności wczesnej diagnozy.
  • Wyposażenie rodziców w odpowiednią wiedzę pozwalającą na wczesną interwencję w zakresie wspomagania rozwoju swojego dziecka.

Działania projektowe:

  • Działania edukacyjne
  • Badania przesiewowe
  • Konsultacje i diagnostyka specjalistyczna
  • Przygotowanie i przekazanie dokumentacji medycznej z opiniami i uzasadnieniem postawionego rozpoznania
  • Wspierające działania terapeutyczne z udziałem psychologów i pedagogów

 

Koordynator projektu:
Aneta Obłąkowska-Gwóźdź
a.oblakowska@synapsis.org.pl

Umiejętności

Opublikowano w dniu

6 września 2019