Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze spektrum autyzmu | 09.2020 – 01.2021

Projekt finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji

Termin realizacji projektu: 20.09.2020 r. – 21.01.2021 r.

 

Cel projektu: Wzmocnienie postaw obywatelskich i nastawionych na integrację wśród nauczycieli polskich i ukraińskich oraz użytkowników Internetu

 

Zaplanowane działania:
  • przeprowadzenie trzech webinariów dla nauczycieli z Polski i Ukrainy,
  • realizacja i udostępnienie w Internecie trzech podcastów na temat autyzmu.

 

Webinaria zapewnią wzrost wiedzy wśród nauczycieli; pozwolą im zrozumieć specyfikę osób z ASD, dodając im równocześnie poczucia sprawczości. Są one skierowane do nauczycieli, którzy nie mieli okazji przejść specjalistycznych szkoleń. W czasach pandemii koronawirusa jest to nie tylko najbardziej bezpieczna forma kształcenia, ale daje też możliwości szerokiej dostępności dla osób z miejscowości odległych od Warszawy.

Podcasty z udziałem profesjonalistów, autorów książek nt. spektrum autyzmu, osób z ASD i ich rodziców mają stanowić opowieść o specyfice zaburzeń ze spektrum autyzmu.

 

Umiejętności

Opublikowano w dniu

16 grudnia 2020