Z autyzmem przez życie – poradnictwo i rehabilitacja osób z autyzmem w Ambulatoryjnym Ośrodku Diagnostyczno-Terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS I 04.2019 – 03.2022

Projekt dofinansowany ze środków PFRON.

Czas realizacji: 1.04.2019-03.2022

Miejsce realizacji: Fundacja SYNAPSIS

Cel projektu: wzrost aktywności i samodzielności osób w spektrum autyzmu w różnym wieku przez objęcie ich ciągłym i kompleksowym procesem rehabilitacji oraz specjalistycznym poradnictwem.

Projekt jest skierowany do odbiorców w spektrum autyzmu – dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Zakłada objęcie ich wsparciem terapeutycznym Ośrodka Fundacji SYNAPSIS oraz treningiem mieszkalnictwa i samodzielnego życia. Projekt przewiduje również prowadzenie poradnictwa psychologiczno-społeczno-prawnego oraz poradnictwa rodzice rodzicom, w tym udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług osobom w spektrum autyzmu i ich rodzinom z całej Polski.

Działania projektowe:

  • terapia indywidualna i grupowa dzieci (limit miejsc został wyczerpany)
  • terapia indywidualna i grupowa młodzieży i dorosłych
  • poradnictwo dla osób w spektrum autyzmu i ich rodzin/ opiekunów, mające na celu wsparcie uczestników projektu i ich otoczenia
  • trening mieszkalnictwa (samodzielnego życia) – zajęcia dzienne dla osób w spektrum

Wymogiem kwalifikacji do zajęć indywidualnych i grupowych jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Trening mieszkalnictwa skierowany jest do osób powyżej 16. roku życia, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zajęć lub działań poradniczych.
Numery telefonów poradniczych znajdują się w zakładce KONTAKT-TELEFONY PORADNICZE.
Numer telefonu w sprawach dotyczących rehabilitacji dzieci w ramach tego Projektu znajduje się w zakładce KONTAKT-KONTAKT OGÓLNY.
Kontakt mailowy w sprawach dotyczących rehabilitacji dorosłych w ramach tego Projektu: k.wrobel@synapsis.org.pl.

 

Umiejętności

Opublikowano w dniu

29 lipca 2020