„ZA radę da! Działania na rzecz dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera i ich rodzin” I 06.2020 – 12.2020

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Czas realizacji: 1.06.2020 – 31.12.2020

Miejsce realizacji: Fundacja SYNAPSIS

Cel projektu: rozszerzenie i zintensyfikowanie działań skierowanych na wsparcie samodzielności społecznej dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera oraz wsparcie ich rodzin.

Zróżnicowane formy treningów niezbędnych do samodzielnego i aktywnego życia dzieci i młodzieży z ZA będą prowadzone podczas zajęć grupowych z terapeutami, natomiast rodzicom zostanie zaproponowana grupa wsparcia, w tym spotkania m.in. z psychologiem i prawnikiem. Ważnym elementem projektu jest infomacyjno-edukacyjna kampania społeczna mająca na celu zapobieganie stygmatyzacji osób z ZA oraz ich rodzin, jak i zmiana niechętnych wobec nich postaw, w szczególności w grupach rówieśniczych.

Działania projektowe:

 • zajęcia grupowe z terapeutami dla dzieci do 10 r.ż.
 • zajęcia grupowe z terapeutami dla młodzieży

obejmujące m.in.:

  • trening radzenia sobie z emocjami
  • trening umiejętności społecznych
  • naukę nawyków oraz schematów
  • terapię wzmacniającą oraz wsparcia sposobu myślenia
 • grupa wsparcia dla rodziców
 • elementy informacyjno-edukacyjnej kampanii społecznej

Kontakt: e.czajkowska@synapsis.org.pl

Informacja o przetwarzaniu danych dla uczestników projektu: kliknij tutaj

Umiejętności

Opublikowano w dniu

29 lipca 2020