Zajęcia szkoleniowo- edukacyjne oraz specjalistyczne poradnictwo dla rodziców/ opiekunów osób z autyzmem | 1.06.2015 – 31.12.2015

Czas realizacji projektu: 1.06.2015-31.12.2015

Fundacja SYNAPSIS realizuje, dzięki dofinansowaniu ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, projekt „Zajęcia szkoleniowo- edukacyjne oraz specjalistyczne poradnictwo dla rodziców/ opiekunów osób z autyzmem”. Głównym celem projektu jest udzielenie oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez wsparcie rodziców/ opiekunów osób z autyzmem z terenu województwa mazowieckiego.

W ramach projektu zostanie zorganizowanych 10 zajęć szkoleniowo-warsztatowych z programem psychoedukacyjnego wsparcia rodziców/opiekunów. Zajęcia będą dotyczyć wielu sfer współpracy z dzieckiem z zaburzeniami psychicznymi, m.in.:
– pracy z dzieckiem w warunkach domowych;
– radzenia sobie z zachowaniami trudnymi;
– komunikacji z dzieckiem z autyzmem;
– strategii rodzicielskich;
– pomocnych narzędzi

Rodzice/opiekunowie z zainteresowani udziałem w zajęciach mogą kontaktować się z Pauliną Tomaszkiewicz, p.tomaszkiewicz@synapsis.org.pl, tel. 022/ 825-87-42. Aktualna oferta zajęć szkoleniowo-warsztatowych będzie umieszczana między innymi w zakładce AKTUALNOŚCI

W ramach projektu, dla rodziców/opiekunów z woj. mazowieckiego świadczone jest również specjalistyczne poradnictwo obejmujące dwa obszary tematyczne: poradnictwo terapeutyczne oraz poradnictwo środowiskowo-socjalne. Zanim zwrócisz się o poradę, zapoznaj się z REGULAMINEM.

Zakres pomocy poradnictwa terapeutycznego:
– indywidualne wsparcie terapeutyczne rodziców oraz opiekunów OzA;
– indywidualne przypadki zachowań trudnych, rozwiązań w zakresie komunikacji;
– informacje nt. różnych metod pracy;
– informacja nt. pomocy wykorzystywanych w pracy z dzieckiem;
– organizacja otoczenia dziecka;
– praca w domu;
– informacje nt. placówek edukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci z autyzmem

Porady udzielane są:
– mailowo: m.ratajczak@synapsis.org.pl
– telefonicznie – tel. 22/ 825-87-42, dyżur w piątki godzinach 14.00-16.00
– osobiście – po wcześniejszym umówieniu się,

Zakres pomocy poradnictwa środowiskowo-socjalnego:
– uprawnienia z zakresu pomocy społecznej;
– poradnictwo emerytalno-rentowe;
– informacja dot. dostępnych usług, specjalistycznych dofinansowań;
– uprawnienia osób z autyzmem w systemach edukacji, zdrowia, rehabilitacji, zatrudnienia;
– informacje nt. placówek ( szkoły, wtz -ty, ośrodki, poradnie. itd.).

Porady udzielane są:
– mailowo: j.wieteska@synapsis.org.pl
– telefonicznie – tel. 505-696-388, dyżury we wtorki i czwartki w godzinach 13.00-15.00
– osobiście – po wcześniejszym umówieniu się.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

6 września 2019