Webinary i szkolenia online

SPEKTRUM AUTYZMU (ASD). WIEDZIEĆ, ZROZUMIEĆ, POMÓC. (ONLINE)

Szkolenie skierowane jest do specjalistów (pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, fizjoterapeuci, nauczyciele i in.) zaczynających pracę z osobą ze spektrum autyzmu lub chcących uporządkować i uaktualnić dotychczasową wiedzę na temat spektrum autyzmu (ASD).

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:
– miał aktualną wiedzę na temat spektrum autyzmu,
– znał charakterystykę funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu,
– potrafił zidentyfikować zachowania wynikające ze specyfiki funkcjonowania, poznawczego i sensorycznego osób z ASD,
– potrafił określić obszary do wsparcia i terapii,
– potrafił określić podstawowe kierunki pracy terapeutycznej oraz sposoby wsparcia w pracy edukacyjnej i terapeutycznej w zależności od potrzeb osoby ze spektrum autyzmu.

Zakres tematyczny szkolenia:
– co to jest spektrum autyzmu?
– różne podejścia do spektrum autyzmu (ASD),
– epidemiologia i etiologia ASD,
– charakterystyka funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu (trudności i mocne strony),
– specyfika funkcjonowania poznawczego i sensorycznego osób z ASD
– terapia i wspieranie osób w spektrum autyzmu,
– przykładowe sposoby wsparcia i kierunki pracy terapeutyczno-edukacyjnej.

Formy szkolenia: wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, warsztaty.

Czas trwania: 12 godzin dydaktycznych – 3 godziny dydaktyczne wykładów do obejrzenia przed sesją online + 9 godzin dydaktycznych sesji online w czasie rzeczywistym.

Szkolenie odbywać się będzie w wersji online przy użyciu aplikacji Zoom. Do wzięcia udziału w szkoleniu potrzebny jest komputer z dostępem do szerokopasmowego Internetu min. 1Mbit (ew. tablet lub telefon) ze słuchawkami lub głośnikami, mikrofonem oraz opcjonalnie kamerą. Przed szkoleniem uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne informacje techniczne.

Ukończenie szkolenia „SPEKTRUM AUTYZMU (ASD). WIEDZIEĆ, ZROZUMIEĆ, POMÓC.” umożliwia uczestniczenie w szkoleniach specjalistycznych.

Cena szkolenia: 390,00 zł

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

 

SZKOLENIE DOTYCZĄCE ZESPOŁU ASPERGERA

„Jeśli chodzi o mnie, to mam jedną rzecz niezwykłą – inni nazywają to niepełnosprawnością, a ja nazywam to darem. To zespół Aspergera.” – Luke Jackson „Świry, dziwadła i zespół Aspergera” – szkolenie dotyczące zespołu Aspergera.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla profesjonalistów zainteresowanych problematyką zespołu Aspergera, pracujących lub planujących pracę z osobami z zespołem Aspergera.

Szkolenie obejmuje jedną dwudniową webinarową sesję (łącznie 19 godzin szkoleniowych).

Formy szkoleniowe: wykłady, warsztaty, praca własna uczestnika.

Szkolenie odbywać się będzie w wersji webinarowej przy użyciu jednej z nowoczesnych platform. Do wzięcia udziału w szkoleniu potrzebny jest komputer z dostępem do szerokopasmowego Internetu min. 1Mbit  (ew. tablet lub telefon) ze słuchawkami lub głośnikami, mikrofonem oraz opcjonalnie kamerą. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wszystkie niezbędne informacje techniczne.

Liczba uczestników: do 24 osób.

Osoby, które ukończyły szkolenie mogą uczestniczyć w następujących szkoleniach specjalistycznych:

 • Trening umiejętności społecznych.
 • „Pokonując samotność…”. Problemy z kształtowaniem się tożsamości u osób z autyzmem.

Szkolenie prowadzi dwóch trenerów w oparciu o najnowszą wiedzę i własne doświadczenie w pracy z osobami z ZA.

Zakres tematyczny dotyczy specyfiki funkcjonowania i metod pracy z osobami z ZA:

 • Omówienie kryteriów diagnostycznych ZA.
 • Omówienie specyfiki funkcjonowania poznawczego, społecznego i emocjonalnego osób z zespołem Aspergera.
 • Przedstawienie kwestionariuszy do diagnozy funkcjonalnej osób z ZA.
 • Omówienie funkcjonowania w szkole i problemów występujących na różnych etapach edukacji u dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera.
 • Omówienie wskazówek do pracy z dziećmi i młodzieżą z ZA na terenie szkoły.
 • Prezentacja obszarów terapii oraz głównych metod pracy z osobami z ZA.
 • Omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących pracy z rodziną osób z zespołem Aspergera.

Szkolenie prowadzone jest obecnie w formie webinaru. Szkolenie może być realizowane na zamówienie placówek/organizacji z terenu kraju.

Koszt szkolenia w formie webinaru wynosi 530,00 zł od osoby.

Wyślij zgłoszenie na szkolenie w formie webinaru

Wyślij zgłoszenie na szkolenie stacjonarne

Zamów szkolenie dla swojej placówki/firmy/organizacji

SZKOLENIE Z METODY CAROLE SUTTON

Czyli jak nauczyć rodziców radzenia sobie z trudnymi zachowaniami ich dzieci !!!

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do profesjonalistów, którzy będą pracować z rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym nad trudnymi zachowaniami dzieci ze spektrum autyzmu.

Metoda Carole Sutton (metoda „8 książeczek”) to:

 • program psychoedukacyjny dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym stosowany w formie indywidualnej lub grupowej,
 • 8 spotkań z rodzicami według scenariuszy opracowanych na podstawie metody Carole Sutton „8 książeczek”,
 • 20 lat pozytywnych doświadczeń w stosowaniu tej metody przez rodziców dzieci ze spektrum autyzmu w Fundacji SYNAPSIS.

Szkolenie w formie webinaru obejmuje 3 sesje po 2 godz. zegarowe oraz pracę własną uczestników (zadania domowe przesyłane mailem pomiędzy kolejnymi sesjami) – łącznie 10 godzin dydaktycznych).

Formy szkoleniowe: wykłady, warsztaty, praca własna uczestników.

Szkolenie odbywać się będzie w wersji webinarowej przy użyciu jednej z nowoczesnych platform. Do wzięcia udziału w szkoleniu potrzebny jest komputer z dostępem do szerokopasmowego Internetu min. 1Mbit  (ew. tablet lub telefon) ze słuchawkami lub głośnikami, mikrofonem oraz opcjonalnie kamerą. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wszystkie niezbędne informacje techniczne.

Liczba uczestników: do 24 osób. Uczestnicy szkolenia dostają materiał do prowadzenia zajęć z rodziną.

Szkolenie prowadzi jeden trener. Zajęcia prowadzone są w oparciu o praktyczne doświadczenie w pracy z rodzicami podopiecznych Fundacji SYNAPSIS.

Zakres tematyczny:

 • prezentacja metody i doświadczeń terapeutów w pracy z rodzicami dzieci ze spektrum autyzmu,
 • zasady obserwacji i analizy trudnych zachowań,
 • zasady tworzenia systemu wzmocnień,
 • zasady tworzenia strategii wychowawczych,
 • warsztaty umiejętności pracy z grupą rodziców według metody Carole Sutton.

Szkolenie prowadzone jest w w formie webinaru oraz jako szkolenie wyjazdowe na zamówienie placówek/organizacji z terenu kraju.

Koszt szkolenia organizowanego w siedzibie Fundacji SYNAPSIS wynosi 340 zł od osoby.

Wyślij zgłoszenie na szkolenie w formie webinaru

Zamów szkolenie dla swojej placówki/firmy/organizacji

ZACHOWANIA TRUDNE U OSÓB W SPEKTRUM AUTYZMU. ZASTOSOWANIE KOMPLEKSOWEGO MODELU DO BUDOWANIA POZYTYWNYCH STRATEGII.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę praktyczną do zastosowania w tworzeniu najbardziej pozytywnych i rozwojowych strategii radzenia sobie z trudnymi zachowaniami.
Zaprezentowany model postępowania opiera się na nowatorskim i uznanym podejściu do rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

Kto może uczestniczyć w szkoleniu?

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów i psychologów pracujących z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w spektrum autyzmu.

Warunki kwalifikacji:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które ukończyły szkolenie „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” lub szkolenie „Spektrum autyzmu (ASD). Wiedzieć, zrozumieć, pomóc.” prowadzone przez Fundację SYNAPSIS lub inne szkolenie o podobnym zakresie tematycznym i wymiarze godzinowym.

Szkolenie obejmuje jednodniową sesję (11 godzin dydaktycznych). W skład szkolenia wchodzi przegotowanie zadania domowego przez uczestników i sprawdzenie go przez prowadzących.

Forma szkolenia: wykłady, warsztaty.

Liczba uczestników: do 24 osób.

Szkolenie prowadzą: Urszula Gałka i Maria Ratajczak.
Trenerzy zostali przeszkoleni przez zespół Opleidingscentrum Autisme Theo Peters i Garry W. La Vigna podczas wizyt studyjnych w Polsce.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje:

– prezentacje modelu postępowania w procesie tworzenia strategii stosowanych w pracy z trudnymi zachowaniami
– tworzenie kategorii i przyczyn trudnych zachowań
– zasady tworzenia i stosowania systemu wzmocnień
– prezentacje „Modelu wspierania osób z autyzmem” Gary W. La Vigna, Thomas J. Willys (strategie proaktywne i reaktywne)
– zastosowanie elementów metody TEACCH w budowaniu strategii stosowanych w pracy z trudnymi zachowaniami
– prezentacja „case study” (tworzenie kompleksowego systemu zapobiegania występowaniu zachowań problemowych, budowanie strategii reagowania w sytuacjach kryzysowych)

Uczestnicy otrzymają:

– kwestionariusz do oceny funkcjonalnej zachowań niepożądanych
– kategorie przykładowych wzmocnień wg grup wiekowych
– model postępowania w procesie tworzenia strategii stosowanych w pracy z trudnymi zachowaniami
– przykładowe formularze do zbierania danych z obserwacji

Szkolenie odbywać się będzie w wersji stacjonarnej lub online (przy użyciu aplikacji Zoom). Do wzięcia udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer z dostępem do szerokopasmowego Internetu min. 1Mbit (ew. tablet lub telefon) ze słuchawkami lub głośnikami, mikrofonem oraz opcjonalnie kamerą. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wszystkie niezbędne informacje techniczne.

Koszt szkolenia organizowanego w siedzibie Fundacji SYNAPSIS wynosi 390,00 zł od osoby.

Wyślij zgłoszenie na szkolenie

Zamów szkolenie dla swojej placówki/firmy/organizacji

Zabawa z małym dzieckiem z autyzmem metodą na rozwój komunikowania - webinar

Szkolenie skierowane jest zarówno do rodziców, jak i terapeutów. Pokazuje, w jaki sposób budować relację z dzieckiem ze spektrum autyzmu. Webinar ma formę 1,5-godzinnego wykładu, podczas którego przewidziany jest także czas na pytania i odpowiedzi. Uczestnicy otrzymują bezpłatny dostęp do filmów z przykładowymi zabawami.

Zakres tematyczny:

 • Czego uczymy poprzez zabawę?
 • Trudności dzieci z ASD
 • Zasady dobrej zabawy
 • Strategie działania
 • W co się bawić?

Prowadząca – Anna Jadach, rehabilitant, logopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej, oligofrenopedagog. Ukończyła liczne szkolenia, staże i uczestniczyła w konferencjach dotyczących wspierania terapii osób z autyzmem, ich tożsamości oraz psychoedukacji, rozwoju funkcjonalnej komunikacji, terapii logopedycznej oraz neurologopedycznej, wspierania rodzin dzieci z autyzmem, testów diagnostycznych i narzędzi terapeutycznych.

Uczestniczyła w opracowywaniu szkoleń dla stażystów logopedycznych z zakresu terapii i edukacji osób z autyzmem, ze szczególnym uwzględnieniem pracy nad rozwojem komunikacji oraz III modułowego szkolenia z zakresu rozwijania komunikacji u dzieci.

Od 20 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu, prowadząc zajęcia indywidualne, grupowe i w diadach. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu ASD oraz staż logopedyczny.

REGULAMIN

 • Wpisanie na listę osób chętnych na szkolenie następuje po wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego z tytułem wybranego szkolenia.
 • Po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się na webinar, prosimy o wniesienie opłaty w wysokości  70,00 zł na konto Fundacji (w tytule należy podać imię i nazwisko oraz tytuł webinaru i jego termin). Nr konta: BNP Paribas 50 1600 1462 0006 5382 3566 4041.
 • Dowód wpłaty należy przesłać możliwie najszybciej na adres mailowy szkolenia@synapsis.org.pl
 • Terminy webinarów ogłaszane są w zakładce Terminarz szkoleń.
 • Fundacja SYNAPSIS zastrzega sobie prawo odwołania webinaru lub zmiany terminu. Zawiadomienie o zmianach zostanie przekazane uczestnikom najpóźniej 3 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia drogą e-mailową.
 • Opłata za odwołany webinar może zostać:
  a. przeniesiona w poczet webinaru o tym samym tytule w późniejszym terminie;
  b. przeniesiona w poczet innego webinaru organizowanego przez Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną SYNAPSIS, jeśli uczestnik spełnia warunki kwalifikacji;
  c. zwrócona.
 • Opłata za udział w webinarze jest bezzwrotna, jeśli uczestnik sam zrezygnuje z udziału w webinarze, a webinar odbędzie się w zaplanowanym pierwotnie terminie.
 • Uczestnicy webinaru nie mają prawa do rejestracji wizyjnej ani fonicznej treści wykładów (przy użyciu wszelkich możliwych technik rejestracji), kopiowania, udostępniania i rozpowszechniania treści wykładów oraz innych materiałów przeznaczonych dla uczestników (w tym materiałów filmowych). W wypadku gdy poprzez samowolną rejestrację treści wykładów lub kopiowanie innych materiałów przeznaczonych dla uczestników ww. webinaru, uczestnik narazi  Fundację SYNAPSIS – Niepubliczną Specjalistyczą Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną  SYNAPSIS na szkodę bądź odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich, praw osobistych związanych ochroną wizerunku czy przepisów RODO, uczestnik zobowiązuje się do naprawienia szkody jaką poniesie z tego tytułu Fundacja SYNAPSIS – Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Ankieta zgłoszeniowa

Co, jak i dlaczego obserwować, żeby pomóc dziecku rozwoju mowy? - webinar

Szkolenie przeznaczone jest dla rodziców i terapeutów. Pokazuje, w jaki sposób budować relacje z dzieckiem ze spektrum autyzmu.
Szkolenie trwa 1,5 godziny. Zajęcia prowadzone są w formie wykładowej, przewidziany jest także czas na pytania i odpowiedzi.

 

Zakres tematyczny:
 • Komunikowanie się a mówienie
 • Formy komunikatów
 • Co obserwować?
 • Co wspomaga rozwój mowy?
 

Prowadząca: Anna Jadach, rehabilitant, logopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej, oligofrenopedagog. Ukończyła liczne szkolenia, staże i uczestniczyła w konferencjach dotyczących wspierania terapii osób z autyzmem, ich tożsamości oraz psychoedukacji, rozwoju funkcjonalnej komunikacji, terapii logopedycznej oraz neurologopedycznej, wspierania rodzin dzieci z autyzmem, testów diagnostycznych i narzędzi terapeutycznych.

 

Uczestniczyła w opracowywaniu szkoleń dla stażystów logopedycznych z zakresu terapii i edukacji osób z autyzmem, ze szczególnym uwzględnieniem pracy nad rozwojem komunikacji oraz III modułowego szkolenia z zakresu rozwijania komunikacji u dzieci.

Od 20 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu, prowadząc zajęcia indywidualne, grupowe i w diadach. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu ASD oraz staż logopedyczny.

Szkolenie odbywać się będzie w wersji webinarowej przy użyciu jednej z nowoczesnych platform. Do wzięcia udziału w szkoleniu potrzebny jest komputer z dostępem do szerokopasmowego Internetu min. 1Mbit  (ew. tablet lub telefon) ze słuchawkami lub głośnikami, mikrofonem oraz opcjonalnie kamerą. Przed szkoleniem uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne informacje techniczne.
 
 
REGULAMIN
 • Wpisanie na listę osób chętnych na szkolenie następuje po wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego z tytułem wybranego szkolenia.
 • Po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się na webinar, prosimy o wniesienie opłaty w wysokości  70,00 zł na konto Fundacji (w tytule należy podać imię i nazwisko oraz tytuł webinaru i jego termin). Nr konta: BNP Paribas 50 1600 1462 0006 5382 3566 4041.
 • Dowód wpłaty należy przesłać możliwie najszybciej na adres mailowy szkolenia@synapsis.org.pl
 • Terminy webinarów ogłaszane są w zakładce Terminarz szkoleń.
 • Fundacja SYNAPSIS zastrzega sobie prawo odwołania webinaru lub zmiany terminu. Zawiadomienie o zmianach zostanie przekazane uczestnikom najpóźniej 3 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia drogą e-mailową.
 • Opłata za odwołany webinar może zostać:
  a. przeniesiona w poczet webinaru o tym samym tytule w późniejszym terminie;
  b. przeniesiona w poczet innego webinaru organizowanego przez Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną SYNAPSIS, jeśli uczestnik spełnia warunki kwalifikacji;
  c. zwrócona.
 • Opłata za udział w webinarze jest bezzwrotna, jeśli uczestnik sam zrezygnuje z udziału w webinarze, a webinar odbędzie się w zaplanowanym pierwotnie terminie.
 • Uczestnicy webinaru nie mają prawa do rejestracji wizyjnej ani fonicznej treści wykładów (przy użyciu wszelkich możliwych technik rejestracji), kopiowania, udostępniania i rozpowszechniania treści wykładów oraz innych materiałów przeznaczonych dla uczestników (w tym materiałów filmowych). W wypadku gdy poprzez samowolną rejestrację treści wykładów lub kopiowanie innych materiałów przeznaczonych dla uczestników ww. webinaru, uczestnik narazi  Fundację SYNAPSIS – Niepubliczną Specjalistyczą Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną  SYNAPSIS na szkodę bądź odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich, praw osobistych związanych ochroną wizerunku czy przepisów RODO, uczestnik zobowiązuje się do naprawienia szkody jaką poniesie z tego tytułu Fundacja SYNAPSIS – Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Ankieta zgłoszeniowa

By móc nieść innym poMOC, sięgnij po swoją MOC - o wspieraniu z empatią osób z ASD

Na „Rozmowę Mocy przy porannej kawie” zapraszają Renata Werpachowska (psycholog z Fundacji SYNAPSIS) oraz Joanna Berendt (trenerka i mediatorka NVC z Fundacji Nowych Możliwości Equante). Pracujesz z innymi, wspierasz innych, a pamiętasz o tym, by wesprzeć siebie? – czyli jak z empatią dbać o siebie, relacje.

Prowadzące podzielą się swoim doświadczeniem w budowaniu relacji z sobą i innymi w oparciu o empatię w nurcie Porozumienia bez Przemocy. „Rozumienie potrzeb innych ludzi nie oznacza, że nie możemy dążyć do zaspokojenia własnych. Interesujemy się i własnymi, i cudzymi potrzebami” Marshall B. Rosenberg. Porozumienie bez Przemocy, na którym opieramy swoją pracę i również te rozmowy, zaprasza do zatrzymania się, i chwila po chwili budowania jakościowego kontaktu ze sobą, by móc w drugiej osobie dostrzec człowieka z jego potrzebami i wypracować rozwiązania uwzględniające obie strony. Uważność na to, co w nas żywe na uczucia i potrzeby pomaga żyć nie tylko świadomie, lecz szukać nawet w trudnych momentach rozwiązań pokojowych, w zgodzie ze sobą i poszanowaniu godności drugiej osoby.

Jak dbać o siebie i wspierać innych?

 • Co to znaczy dbać o siebie, co to jest empatia w ujęciu NVC?
 • Ja postrzegasz osobę z ASD,co to  znaczy dla ciebie, że ktoś ma autyzm?
 • Co oznacza wspierać innych a co oznacza wspierać osoby z ASD, różnica, jak?
 • Czy jak dbasz o siebie to inaczej wspierasz?
 • Czy empatię można przełożyć na później?

Tematyka spotkania:

Jak dbać o siebie i wspierać innych?

 • Co to znaczy dbać o siebie, co to jest empatia w ujęciu NVC?
 • Ja postrzegasz osobę z ASD, co to  znaczy dla Ciebie, że ktoś ma autyzm?
 • Co oznacza wspierać innych, a co oznacza wspierać osoby z ASD, jaka jest różnica?
 • Czy dbając o siebie, wspierasz inaczej?
 • Czy empatię można przełożyć na później?

UWAGA!

Uczestnicy webinaru nie mają prawa do rejestracji wizyjnej ani fonicznej treści wykładów (przy użyciu wszelkich możliwych technik rejestracji), kopiowania, udostępniania i rozpowszechniania treści wykładów oraz innych materiałów przeznaczonych dla uczestników (w tym materiałów filmowych).

W wypadku gdy poprzez samowolną rejestrację treści wykładów lub kopiowanie innych materiałów przeznaczonych dla uczestników ww. webinaru uczestnik narazi Fundację SYNAPSIS na szkodę bądź odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich, praw osobistych związanych ochroną wizerunku czy przepisów RODO, zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesioną z tego tytułu przez Fundację SYNAPSIS.

 

Całkowity przychód ze spotkań przeznaczony będzie na rzecz działań Fundacji SYNAPSIS wspierającej osoby i rodziny z ASD.

DAROWIZNA POMOCY

 

       

Warsztaty - narzędzie M-CHAT-R

OPIS WARSZTATÓW:
Warsztat przeznaczony jest dla pedagogów, psychologów i innych specjalistów zajmujących się rozwojem dziecka do 3 roku życia. Jego efektem będzie nabycie umiejętności przeprowadzenia procedury weryfikacyjnej oraz przekazywania rodzicom informacji o niepokojących wynikach badania.

M-CHAT-R/F jest darmowym, dwustopniowym narzędziem przesiewowym stosowanym w celu oceny, czy dane dziecko może być zagrożone zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Przeznaczone jest do regularnych obserwacji dzieci w wieku 16-30 miesięcy. W przypadku wystąpienia ryzyka potrzebne jest przeprowadzenie przez specjalistę procedury weryfikacyjnej, potwierdzającej lub wykluczającej wynik otrzymany w kwestionariuszu.

ZAGADNIENIA PORUSZANE PODCZAS WARSZTATU:
– co powinno nas niepokoić w rozwoju małego dziecka?
– narzędzie M-CHAT-R/F jako skuteczna metoda monitorowania u dzieci zaburzeń w kierunku ASD
– narzędzie M-CHAT-R/F – omówienie narzędzia i programu online
– procedura weryfikacyjna M-CHAT-F w praktyce
– jak przekazywać rodzicom wyniki badania?

KOSZT: 170 zł

Ankieta zgłoszeniowa

TRYB I ZASADY ZAPISÓW NA WARSZTATY:

1) Osoba zainteresowana wypełnia formularz zgłoszeniowy.
2) Otrzymuje automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia (jeszcze nie uczestnictwa!).
3) W ciągu 3 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia osoba zainteresowana otrzymuje maila z informacją, że została przyjęta na warsztat (wówczas w mailu podane są dane do przelewu) lub z informacją, że znajduje się na liście rezerwowej. ZAWSZE WYSYŁAMY TAKIEGO MAILA, więc jeśli nie dotarł, prosimy o sprawdzanie SPAMu, a dopiero po tym o kontakt mailowy lub telefoniczny.
4) Po odebraniu maila z potwierdzeniem uczestnictwa i danymi do przelewu, należy dokonać płatności W CIĄGU 7 DNI ROBOCZYCH, jednak nie później niż na 3 dni robocze przed terminem realizacji warsztatu. Brak wpłaty w tym terminie oznacza rezygnację z uczestnictwa w warsztatach.
5) Po dokonaniu wpłaty uczestnik otrzymuje maila potwierdzającego, że została ona odnotowana na koncie bankowym, a fakturę potwierdzającą ten stan Fundacja przekazuje podczas warsztatu.
6) Wykonawca nie wyraża zgody na wykonanie audiowizualnej rejestracji szkoleń.

Jeśli Uczestnik potrzebuje faktury przed dokonaniem płatności, prosimy o taką informację na adres: badabada@synapsis.org.pl.

SZKOLENIE Z ZAKRESU PRAWA OŚWIATOWEGO DLA PRACOWNIKÓW SZKÓŁ I PORADNI

Szkolenie dotyczy regulacji prawnych w odniesieniu do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z autyzmem lub zespołem Aspergera.

Adresaci szkolenia: profesjonaliści, którzy pracują z dziećmi ze spektrum autyzmu w szkołach lub poradniach na różnym poziomie edukacji.

Wymiar czasowy szkolenia: 1 dzień (8 godzin dydaktycznych).

Formy szkoleniowe: wykłady, warsztaty

Liczba uczestników: do 30 osób

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Podstawowe informacje na temat kształcenia dzieci i uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 2. Regulacje prawne w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwiązania stosowane w edukacji dzieci i uczniów z SPE.
 3. Nauczyciele: rola, zadania, ochrona przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.
 4. Dyskryminacja w szkole – procedury i skuteczne przeciwdziałanie (aspekty prawne).
 5. Trudne zachowania uczniów – procedury (aspekty prawne).
 6. Odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczycieli za bezpieczeństwo uczniów w oparciu o wybrane przepisy:
 • prawa cywilnego,
 • prawa oświatowego i administracyjnego,
 • prawa pracy,
 • prawa karnego.

Prowadząca: 

Izabella Zielińska – radca prawny, członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Od wielu lat związana z organizacjami pozarządowymi, w tym od 2017 roku z Fundacją SYNAPSIS, gdzie udziela porad prawnych osobom z ASD i członkom ich rodzin. W ramach własnej kancelarii świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów funkcjonujących w sferze oświaty. Ponadto prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych i rodziców z regulacji prawnych dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji, odpowiedzialności prawnej szkoły za bezpieczeństwo uczniów czy też kształcenia dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Koszt szkolenia: 350 zł

W przypadku małej liczby zgłoszeń, zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

 

UWAGA!
 • Wpisanie na listę osób chętnych na szkolenie następuje po wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego z tytułem wybranego szkolenia.
 • Po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się na szkolenie prosimy o wniesienie opłaty na konto Fundacji (w tytule należy podać imię i nazwisko oraz tytuł szkolenia i jego termin).
 • Dowód wpłaty należy przesłać jak najszybciej e-mailem (szkolenia@synapsis.org.pl).

Nr konta: 77 1600 1462 0006 5382 3566 4040 z dopiskiem „szkolenie prawne”

Fundacja SYNAPSIS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub zmiany terminu. Zawiadomienie o zmianach zostanie przekazane uczestnikom najpóźniej tydzień przed wyznaczonym terminem szkolenia drogą e-mailową.

Opłata za odwołany webinar może zostać:

a. przeniesiona w poczet webinaru o tym samym tytule w późniejszym terminie;
b. przeniesiona w poczet innego webinaru organizowanego przez Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną SYNAPSIS, jeśli uczestnik spełnia warunki kwalifikacji;
c. zwrócona.


Rezygnacja z udziału w szkoleniu po dokonaniu wpłaty przez uczestnika będącego osobą fizyczną wymaga pisemnego oświadczenia, doręczonego do Fundacji. W każdym wypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu faktycznie poniesionych przez Fundację kosztów. Fundacja podaje, że ukształtowane historycznie średnie koszty potrąceń – względem całkowitej wartości kwoty zapłaconej przez uczestnika – kształtują się następująco:

 • do jedenastego dnia przed wyznaczonym terminem szkolenia – 50% wpłaconej kwoty.
 • dziesięć dni lub mniej przed wyznaczonym terminem szkolenia – 100% wpłaconej kwoty.

PRAWA UCZNIA Z ASD W SZKOLE - SZKOLENIE DLA RODZICÓW

Szkolenie dotyczy regulacji prawnych w odniesieniu do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z autyzmem lub zespołem Aspergera.

Adresaci szkolenia: rodzice dzieci z ASD w wieku szkolnym

Wymiar czasowy szkolenia: 1 dzień (7 godzin dydaktycznych)

Forma szkoleniowa: wykład

Liczba uczestników: do 30 osób

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Podstawowe informacje na temat kształcenia dzieci i uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
2. Regulacje prawne w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwiązania stosowane w edukacji dzieci i uczniów z SPE.
3. Dyskryminacja w szkole – jak się przed nią bronić?
4. Odpowiedzialność prawna pracowników szkoły za bezpieczeństwo uczniów, trudne zachowania uczniów z ASD – aspekty prawne.
5. Współpraca rodziców ze szkołą – aspekty prawne.

Prowadząca: 

Izabella Zielińska – radca prawny. Od wielu lat związana z organizacjami pozarządowymi, w tym od 2017 roku z Fundacją SYNAPSIS, gdzie udziela porad prawnych osobom z ASD i członkom ich rodzin. W ramach własnej kancelarii świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów funkcjonujących w sferze oświaty. Ponadto prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych i rodziców z regulacji prawnych dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji, odpowiedzialności prawnej szkoły za bezpieczeństwo uczniów czy też kształcenia dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Koszt szkolenia: 170 zł/osoba

 

 
 
UWAGA!
 
 • Wpisanie na listę osób chętnych na szkolenie następuje po wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego z tytułem wybranego szkolenia.
 • Po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się na szkolenie prosimy o wniesienie opłaty na konto Fundacji (w tytule należy podać imię i nazwisko oraz tytuł szkolenia i jego termin).
 • Dowód wpłaty należy przesłać jak najszybciej e-mailem (szkolenia@synapsis.org.pl).

Nr konta: 77 1600 1462 0006 5382 3566 4040 z dopiskiem „szkolenie prawne”

Fundacja SYNAPSIS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub zmiany terminu. Zawiadomienie o zmianach zostanie przekazane uczestnikom najpóźniej tydzień przed wyznaczonym terminem szkolenia drogą e-mailową.

Opłata za odwołany webinar może zostać:

a. przeniesiona w poczet webinaru o tym samym tytule w późniejszym terminie;
b. przeniesiona w poczet innego webinaru organizowanego przez Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną SYNAPSIS, jeśli uczestnik spełnia warunki kwalifikacji;
c. zwrócona.


Rezygnacja z udziału w szkoleniu po dokonaniu wpłaty przez uczestnika będącego osobą fizyczną wymaga pisemnego oświadczenia, doręczonego do Fundacji. W każdym wypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu faktycznie poniesionych przez Fundację kosztów. Fundacja podaje, że ukształtowane historycznie średnie koszty potrąceń – względem całkowitej wartości kwoty zapłaconej przez uczestnika – kształtują się następująco:

 • do jedenastego dnia przed wyznaczonym terminem szkolenia – 50% wpłaconej kwoty.
 • dziesięć dni lub mniej przed wyznaczonym terminem szkolenia – 100% wpłaconej kwoty.
 

AUTYZM BEZ TAJEMNIC

 

W czerwcowe poniedziałki o godz. 10.00.

Fundacja SYNAPSIS zaprasza na cykl bezpłatnych webinariów pt. „Autyzm bez tajemnic”. Czas rozprawić się z mitami ciążącymi nad autyzmem, obalić związane z nim stereotypy i przedstawić tylko fakty. Każde spotkanie będzie dotyczyło innego zagadnienia. Zaczęliśmy ogólnym pytaniem „Skąd ten autyzm?”, a w kolejnych tygodniach porozmawiamy o diagnozie, emocjach i różnorodności osób
z autyzmem.

Terminy spotkań:

 • 8.06.2020 – „Skąd ten autyzm?”
 • 15.06.2020 – „Kto ma autyzm i jak to stwierdzić?’
 • 22.06.2020  – „Emocje w krainie autyzmu”
 • 29.06.2020 – „Podobni – różni. Jakie są osoby z autyzmem?”

Webinarium prowadzi Joanna Grochowska –  psycholog, wiceprezeska Zarządu Fundacji SYNAPSIS, superwizorka w zakresie psychologii klinicznej dziecka PTP. Od prawie 30 lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi  ze spektrum autyzmu oraz z ich rodzinami.  Prowadzi szkolenia, treningi i superwizje związane z tematyką spektrum autyzmu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się m.in. tego, czy autyzm dziecięcy dotyczy tylko dzieci, czy wszystkie osoby z autyzmem nie okazują emocji, są pozbawione poczucia humoru, za to mają ścisłe umysły i świetną pamięć, dołącz do nas!

 

UWAGA!

Uczestnicy webinaru nie mają prawa do rejestracji wizyjnej ani fonicznej treści wykładów (przy użyciu wszelkich możliwych technik rejestracji), kopiowania, udostępniania i rozpowszechniania treści wykładów oraz innych materiałów przeznaczonych dla uczestników. W wypadku, gdy poprzez samowolną rejestrację treści wykładów lub kopiowanie innych materiałów przeznaczonych dla uczestników ww. webinaru, uczestnik narazi Fundację SYNAPSIS na szkodę bądź odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich, praw osobistych związanych ochroną wizerunku czy przepisów RODO, uczestnik zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej z tego tytułu przez Fundację SYNAPSIS.

Jak przekazywać diagnozę dziecka? - perspektywa rodziców

Webinar skierowany jest do szerokiego grona specjalistów, zajmujących się zarówno diagnostyką, jak i terapią dzieci z ASD.
 
 
Czas trwania: 1,5 godziny
 
 
Forma: wykład (prezentacja oraz materiał wideo) oraz pytania uczestników
 
 
Zakres tematyczny:
W trakcie spotkania opowiemy Państwu o emocjonalnych doświadczeniach rodziców, które są związane z diagnozą dziecka w kierunku ASD. Zaprosimy Państwa na krótki wywiad z rodzicem dzieci ze spektrum, a także przedstawimy wyniki przeprowadzonego badania ankietowego.
 
 
Koszt: 60,00 zł
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA!

Uczestnicy webinaru nie mają prawa do rejestracji wizyjnej ani fonicznej treści wykładów (przy użyciu wszelkich możliwych technik rejestracji), kopiowania, udostępniania i rozpowszechniania treści wykładów oraz innych materiałów przeznaczonych dla uczestników. W wypadku, gdy poprzez samowolną rejestrację treści wykładów lub kopiowanie innych materiałów przeznaczonych dla uczestników ww. webinaru, uczestnik narazi Fundację SYNAPSIS na szkodę bądź odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich, praw osobistych związanych ochroną wizerunku czy przepisów RODO, uczestnik zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej z tego tytułu przez Fundację SYNAPSIS.

WYBRANE TECHNIKI STRUKTURALIZACJI. JAK JE STOSOWAĆ, BY POMOGŁY WE WSPÓŁPRACY Z DZIECKIEM Z AUTYZMEM?

Dlaczego organizacja przestrzeni i plany mogą nam pomóc we współpracy z dzieckiem z autyzmem? Dlaczego są tak ważne w pracy z dziećmi z autyzmem i w ich codziennym życiu? Dlaczego zdarza się, że plany, które wprowadziliśmy „nie działają”? W trakcie webinaru postaramy się znaleźć odpowiedzi na te pytania.

Na webinar zapraszamy terapeutów, nauczycieli pracujących z dziećmi z autyzmem i rodziców.

Podczas spotkania omówimy i zaprezentujemy na zdjęciach oraz krótkich filmach instruktażowych, jak dostosować do potrzeb i możliwości dziecka formę planu i sposób jego użycia. Przewidujemy również czas na pytania i odpowiedzi.

Czas trwania: 2,5 godziny

Cena: 99 zł

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

UWAGA!

Uczestnicy webinaru nie mają prawa do rejestracji wizyjnej ani fonicznej treści wykładów (przy użyciu wszelkich możliwych technik rejestracji), kopiowania, udostępniania i rozpowszechniania treści wykładów oraz innych materiałów przeznaczonych dla uczestników. W wypadku, gdy poprzez samowolną rejestrację treści wykładów lub kopiowanie innych materiałów przeznaczonych dla uczestników ww. webinaru, uczestnik narazi Fundację SYNAPSIS na szkodę bądź odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich, praw osobistych związanych ochroną wizerunku czy przepisów RODO, uczestnik zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej z tego tytułu przez Fundację SYNAPSIS.

Poradnik logopedyczny - umiejętności komunikacyjne ważne na początku szkoły podstawowej

Webinar przeznaczony jest dla rodziców i terapeutów.

Webinar trwa 1,5 godziny. Zajęcia prowadzone są w formie wykładowej, przewidziany jest także czas na pytania i odpowiedzi.

Cena: 50,00 zł

Zakres tematyczny:

 • wyzwania stawiane przez szkołę
 • umiejętności komunikacyjne w nauce
 • umiejętności komunikacyjne z rówieśnikami
 • umiejętności komunikacyjne z nauczycielami

Prowadząca: Anna Jadach, rehabilitant, logopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej, oligofrenopedagog. Ukończyła liczne szkolenia, staże i uczestniczyła w konferencjach dotyczących wspierania terapii osób z autyzmem, ich tożsamości oraz psychoedukacji, rozwoju funkcjonalnej komunikacji, terapii logopedycznej oraz neurologopedycznej, wspierania rodzin dzieci z autyzmem, testów diagnostycznych i narzędzi terapeutycznych.

Uczestniczyła w opracowywaniu szkoleń dla stażystów logopedycznych z zakresu terapii i edukacji osób z autyzmem, ze szczególnym uwzględnieniem pracy nad rozwojem komunikacji oraz III modułowego szkolenia z zakresu rozwijania komunikacji u dzieci.

Od 20 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu, prowadząc zajęcia indywidualne, grupowe i w diadach. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu ASD oraz staż logopedyczny.

Szkolenie odbywać się będzie w wersji webinarowej przy użyciu jednej z nowoczesnych platform. Do wzięcia udziału w szkoleniu potrzebny jest komputer z dostępem do szerokopasmowego Internetu min. 1Mbit (ew. tablet lub telefon) ze słuchawkami lub głośnikami, mikrofonem oraz opcjonalnie kamerą. Przed szkoleniem uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne informacje techniczne.

REGULAMIN

 • Wpisanie na listę osób chętnych na szkolenie następuje po wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego z tytułem wybranego szkolenia.
 • Po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się na webinar, prosimy o wniesienie opłaty w wysokości 50,00 zł na konto Fundacji (w tytule należy podać imię i nazwisko oraz tytuł webinaru i jego termin). Nr konta: PKO Bank Polski 05 1020 4900 0000 8802 3227 4917.
 • Dowód wpłaty należy przesłać możliwie najszybciej na adres mailowy szkolenia@synapsis.org.pl
 • Terminy webinarów ogłaszane są w zakładce Terminarz szkoleń.
 • Fundacja SYNAPSIS zastrzega sobie prawo odwołania webinaru lub zmiany terminu. Zawiadomienie o zmianach zostanie przekazane uczestnikom najpóźniej 3 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia drogą e-mailową.
 • Opłata za odwołany webinar może zostać:
  a. przeniesiona w poczet webinaru o tym samym tytule w późniejszym terminie;
  b. przeniesiona w poczet innego webinaru organizowanego przez Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną SYNAPSIS, jeśli uczestnik spełnia warunki kwalifikacji;
  c. zwrócona.
 • Opłata za udział w webinarze jest bezzwrotna, jeśli uczestnik sam zrezygnuje z udziału w webinarze, a webinar odbędzie się w zaplanowanym pierwotnie terminie.
 • Uczestnicy webinaru nie mają prawa do rejestracji wizyjnej ani fonicznej treści wykładów (przy użyciu wszelkich możliwych technik rejestracji), kopiowania, udostępniania i rozpowszechniania treści wykładów oraz innych materiałów przeznaczonych dla uczestników (w tym materiałów filmowych). W wypadku gdy poprzez samowolną rejestrację treści wykładów lub kopiowanie innych materiałów przeznaczonych dla uczestników ww. webinaru, uczestnik narazi Fundację SYNAPSIS – Niepubliczną Specjalistyczą Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną SYNAPSIS na szkodę bądź odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich, praw osobistych związanych ochroną wizerunku czy przepisów RODO, uczestnik zobowiązuje się do naprawienia szkody jaką poniesie z tego tytułu Fundacja SYNAPSIS – Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

 

Mowa echolaliczna jako charakterystyczna cecha komunikacji dziecka z ASD - webinar

Webinar przeznaczony jest dla rodziców i terapeutów. Przedstawia sposób komunikacji dzieci.

Webinar trwa 1,5 godziny. Zajęcia prowadzone są w formie wykładowej, przewidziany jest także czas na pytania i odpowiedzi.

Cena: 70,00 zł

Zakres tematyczny:

 • Zmiana sposobu myślenia o echolalii
 • Poglądy dotyczące echolalii
 • Echolalia – definicje, przyczyny, rodzaje
 • Echolalie w mowie dziecka z ASD
 • „Inne echa”
 • Generalne zalecenia dotyczące pracy z dzieckiem z echolalią

Prowadząca: Anna Jadach, rehabilitant, logopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej, oligofrenopedagog. Ukończyła liczne szkolenia, staże i uczestniczyła w konferencjach dotyczących wspierania terapii osób z autyzmem, ich tożsamości oraz psychoedukacji, rozwoju funkcjonalnej komunikacji, terapii logopedycznej oraz neurologopedycznej, wspierania rodzin dzieci z autyzmem, testów diagnostycznych i narzędzi terapeutycznych.

Uczestniczyła w opracowywaniu szkoleń dla stażystów logopedycznych z zakresu terapii i edukacji osób z autyzmem, ze szczególnym uwzględnieniem pracy nad rozwojem komunikacji oraz III modułowego szkolenia z zakresu rozwijania komunikacji u dzieci.

Od 20 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu, prowadząc zajęcia indywidualne, grupowe i w diadach. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu ASD oraz staż logopedyczny.

Szkolenie odbywać się będzie w wersji webinarowej przy użyciu jednej z nowoczesnych platform. Do wzięcia udziału w szkoleniu potrzebny jest komputer z dostępem do szerokopasmowego Internetu min. 1Mbit (ew. tablet lub telefon) ze słuchawkami lub głośnikami, mikrofonem oraz opcjonalnie kamerą. Przed szkoleniem uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne informacje techniczne.

REGULAMIN

 • Wpisanie na listę osób chętnych na szkolenie następuje po wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego z tytułem wybranego szkolenia.
 • Po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się na webinar, prosimy o wniesienie opłaty w wysokości 60,00 zł na konto Fundacji (w tytule należy podać imię i nazwisko oraz tytuł webinaru i jego termin). Nr konta: BNP Paribas 50 1600 1462 0006 5382 3566 4041.
 • Dowód wpłaty należy przesłać możliwie najszybciej na adres mailowy szkolenia@synapsis.org.pl
 • Terminy webinarów ogłaszane są w zakładce Terminarz szkoleń.
 • Fundacja SYNAPSIS zastrzega sobie prawo odwołania webinaru lub zmiany terminu. Zawiadomienie o zmianach zostanie przekazane uczestnikom najpóźniej 3 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia drogą e-mailową.
 • Opłata za odwołany webinar może zostać:
  a. przeniesiona w poczet webinaru o tym samym tytule w późniejszym terminie;
  b. przeniesiona w poczet innego webinaru organizowanego przez Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną SYNAPSIS, jeśli uczestnik spełnia warunki kwalifikacji;
  c. zwrócona.
 • Opłata za udział w webinarze jest bezzwrotna, jeśli uczestnik sam zrezygnuje z udziału w webinarze, a webinar odbędzie się w zaplanowanym pierwotnie terminie.
 • Uczestnicy webinaru nie mają prawa do rejestracji wizyjnej ani fonicznej treści wykładów (przy użyciu wszelkich możliwych technik rejestracji), kopiowania, udostępniania i rozpowszechniania treści wykładów oraz innych materiałów przeznaczonych dla uczestników (w tym materiałów filmowych). W wypadku gdy poprzez samowolną rejestrację treści wykładów lub kopiowanie innych materiałów przeznaczonych dla uczestników ww. webinaru, uczestnik narazi Fundację SYNAPSIS – Niepubliczną Specjalistyczą Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną SYNAPSIS na szkodę bądź odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich, praw osobistych związanych ochroną wizerunku czy przepisów RODO, uczestnik zobowiązuje się do naprawienia szkody jaką poniesie z tego tytułu Fundacja SYNAPSIS – Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

 

Strategie pracy z dziećmi z echolalią - webinar

Webinar przeznaczony jest dla rodziców i terapeutów. Przedstawia sposób komunikacji dzieci.

Webinar trwa 1,5 godziny. Zajęcia prowadzone są w formie wykładowej, przewidziany jest także czas na pytania i odpowiedzi.

Cena: 70,00 zł

Zakres tematyczny:

 • Echolalia – sposób pracy
 • Model obserwacji zachowań A-B-C w pracy z echolalią
 • Echolalia – strategie
 • Generalne zalecenia dotyczące pracy z dzieckiem z echolalią
 • Modyfikacja środowiska komunikacyjnego
 • Mowa kierowana do dziecka
 • Generalne zalecenia dotyczące pracy z dzieckiem z echolalią

Prowadząca: Anna Jadach, rehabilitant, logopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej, oligofrenopedagog. Ukończyła liczne szkolenia, staże i uczestniczyła w konferencjach dotyczących wspierania terapii osób z autyzmem, ich tożsamości oraz psychoedukacji, rozwoju funkcjonalnej komunikacji, terapii logopedycznej oraz neurologopedycznej, wspierania rodzin dzieci z autyzmem, testów diagnostycznych i narzędzi terapeutycznych.

Uczestniczyła w opracowywaniu szkoleń dla stażystów logopedycznych z zakresu terapii i edukacji osób z autyzmem, ze szczególnym uwzględnieniem pracy nad rozwojem komunikacji oraz III modułowego szkolenia z zakresu rozwijania komunikacji u dzieci.

Od 20 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu, prowadząc zajęcia indywidualne, grupowe i w diadach. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu ASD oraz staż logopedyczny.

Szkolenie odbywać się będzie w wersji webinarowej przy użyciu jednej z nowoczesnych platform. Do wzięcia udziału w szkoleniu potrzebny jest komputer z dostępem do szerokopasmowego Internetu min. 1Mbit (ew. tablet lub telefon) ze słuchawkami lub głośnikami, mikrofonem oraz opcjonalnie kamerą. Przed szkoleniem uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne informacje techniczne.

REGULAMIN

 • Wpisanie na listę osób chętnych na szkolenie następuje po wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego z tytułem wybranego szkolenia.
 • Po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się na webinar, prosimy o wniesienie opłaty w wysokości 50,00 zł na konto Fundacji (w tytule należy podać imię i nazwisko oraz tytuł webinaru i jego termin). Nr konta: BNP Paribas 50 1600 1462 0006 5382 3566 4041.
 • Dowód wpłaty należy przesłać możliwie najszybciej na adres mailowy szkolenia@synapsis.org.pl
 • Terminy webinarów ogłaszane są w zakładce Terminarz szkoleń.
 • Fundacja SYNAPSIS zastrzega sobie prawo odwołania webinaru lub zmiany terminu. Zawiadomienie o zmianach zostanie przekazane uczestnikom najpóźniej 3 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia drogą e-mailową.
 • Opłata za odwołany webinar może zostać:
  a. przeniesiona w poczet webinaru o tym samym tytule w późniejszym terminie;
  b. przeniesiona w poczet innego webinaru organizowanego przez Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną SYNAPSIS, jeśli uczestnik spełnia warunki kwalifikacji;
  c. zwrócona.
 • Opłata za udział w webinarze jest bezzwrotna, jeśli uczestnik sam zrezygnuje z udziału w webinarze, a webinar odbędzie się w zaplanowanym pierwotnie terminie.
 • Uczestnicy webinaru nie mają prawa do rejestracji wizyjnej ani fonicznej treści wykładów (przy użyciu wszelkich możliwych technik rejestracji), kopiowania, udostępniania i rozpowszechniania treści wykładów oraz innych materiałów przeznaczonych dla uczestników (w tym materiałów filmowych). W wypadku gdy poprzez samowolną rejestrację treści wykładów lub kopiowanie innych materiałów przeznaczonych dla uczestników ww. webinaru, uczestnik narazi Fundację SYNAPSIS – Niepubliczną Specjalistyczą Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną SYNAPSIS na szkodę bądź odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich, praw osobistych związanych ochroną wizerunku czy przepisów RODO, uczestnik zobowiązuje się do naprawienia szkody jaką poniesie z tego tytułu Fundacja SYNAPSIS – Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

 

Ubezwłasnowolnienie osób ze spektrum autyzmu. Teoria i praktyka. (szkolenie online)

Szkolenie dotyczy regulacji prawnych dotyczących ubezwłasnowolnienia w Polsce. O czym nie wiemy podejmując decyzje o ubezwłasnowolnieniu osoby.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie skierowane jest do rodziców, opiekunów faktycznych oraz profesjonalistów, którzy pracują z osobami ze spektrum autyzmu.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

Część I

Czym jest ubezwłasnowolnienie i jego umocowanie w polskim prawie?
Rodzaje ubezwłasnowolnienia i jego różnice.
Kim jest kurator i opiekun prawny, jak jest wybierany.
Co należy do zadań osoby podejmującej się sprawowania funkcji kuratora i opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej?

Część II

Studium przypadku: Wyjaśnienia dotyczące indywidualnych sytuacji z zakresu objętego tematyką wykładu.

WYMIAR CZASOWY SZKOLENIA:

Szkolenie prowadzone jest w formie online i składa się z II części

Część I – wykład trwa jeden dzień (5 godzin dydaktycznych)
dnia 28 listopad 2020 roku od godz. 10:00 do godz. 14:00

Cześć II – studium przypadku (1 godzina dydaktyczna)
dnia 02 grudnia 2020 roku w godz. 10:00 do godz. 15:00 po indywidualnym ustaleniu

OSOBA PROWADZĄCA:

Beata Szynkaruk – prawnik Fundacji SYNAPSIS od 8 lat oraz mediator wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, absolwentka studiów prawniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł magistra obojga praw oraz licencjat prawa kanonicznego, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, kierunku Rachunkowość i Podatki, ukończyła specjalistyczne szkolenia w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie.

Na podstawie autorskich materiałów szkoleniowych – prowadzi szkolenia i warsztaty, posiada staż pracy z rodzinami zastępczymi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz jako przewodnicząca rady nadzorczej AMP ACTIVE Fundacji wspierającej rozwój osób niepełnosprawnych. Jednocześnie prowadzi prywatną praktykę, pracuje jako prawnik w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz wykładowca w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie i Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Olsztynie .

FORMA I CZAS TRWANIA ZAJĘĆ:

wykład – 5 godz. dydaktycznych
warsztat – 1 godz. dydaktyczna

Szkolenie odbywać się będzie w wersji webinarowej przy użyciu jednej z nowoczesnych platform. Do wzięcia udziału w szkoleniu potrzebny jest komputer z dostępem do szerokopasmowego Internetu min. 1Mbit (ew. tablet lub telefon) ze słuchawkami lub głośnikami, mikrofonem oraz opcjonalnie kamerą. Przed szkoleniem uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne informacje techniczne.

OPŁATA:

Część I teoretyczna: 150 zł / osobę

Część II praktyczna: 80 zł / osobę

Opłata za pełen cykl szkolenia: 230 zł / osobę

REGULAMIN

 • Szkolenie jest prowadzone w ramach Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej SYNAPSIS
 • Uczestnicy szkolenie online nie mają prawa do rejestracji wizyjnej ani fonicznej treści wykładów (przy użyciu wszelkich możliwych technik rejestracji), kopiowania, udostępniania i rozpowszechniania treści wykładów oraz innych materiałów przeznaczonych dla uczestników (w tym materiałów filmowych). W wypadku gdy poprzez samowolną rejestrację treści wykładów lub kopiowanie innych materiałów przeznaczonych dla uczestników ww. webinaru, uczestnik narazi Fundację SYNAPSIS – Niepubliczną Specjalistyczą Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną SYNAPSIS na szkodę bądź odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich, praw osobistych związanych ochroną wizerunku czy przepisów RODO, uczestnik zobowiązuje się do naprawienia szkody jaką poniesie z tego tytułu Fundacja SYNAPSIS – Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

UWAGA!
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń szkolenie może zostać odwołane.

 

REGULACJE PRAWNE W EDUKACJI UCZNIÓW ZE SPEKTRUM AUTYZMU. COVID - WYZWANIE EDUKACYJNE. - webinar

Adresaci webinaru: profesjonaliści, którzy pracują z dziećmi ze spektrum autyzmu w szkołach lub poradniach na różnym poziomie edukacji.

Termin: 25 listopada 2020 r. od 11:00 do 14:00

Zakres tematyczny webinaru:

1. Podstawowe prawa uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

2. Wpływ orzeczeń i opinii z poradni psychologiczno – pedagogiczne na dalszą edukację dziecka.

3. Ochrona przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

4. Odpowiedzialność prawna (cywilna, pracownicza, karna) pracowników szkoły za bezpieczeństwo uczniów.

5. Trudne zachowania uczniów ze spektrum autyzmu – reagowania na nie w granicach prawa.

6. COVID, a edukacja uczniów ze spektrum autyzmu – uregulowania prawne.

Osoba prowadząca:

Beata Szynkaruk – prawnik Fundacji SYNAPSIS od 8 lat oraz mediator wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, absolwentka studiów prawniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł magistra obojga praw oraz licencjat prawa kanonicznego, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, kierunku Rachunkowość i Podatki, ukończyła specjalistyczne szkolenia w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie.

Na podstawie autorskich materiałów szkoleniowych – prowadzi szkolenia i warsztaty, posiada staż pracy z rodzinami zastępczymi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz jako przewodnicząca rady nadzorczej AMP ACTIVE Fundacji wspierającej rozwój osób niepełnosprawnych. Jednocześnie prowadzi prywatną praktykę, pracuje jako prawnik w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz wykładowca w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie i Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Olsztynie .

Webinar finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

 

CO ROBIĆ, GDY DZIECKO MA PROBLEMY SENSORYCZNE? – WEBINAR

Webinar przeznaczony jest dla rodziców i terapeutów. Omawia zaburzenia modulacji sensorycznej oraz jej wpływ na rozwój dzieci.

Zakres tematyczny:
– Zaburzenia sensoryczne a rozwój – przyczyny, rodzaje
– Objawy w zachowaniu dziecka
– Zasady skutecznej współpracy
– Zalecenia dotyczące pracy z dzieckiem

Zajęcia prowadzone są w formie wykładowej, przewidziany jest także czas na pytania i odpowiedzi. Całość trwa 1,5 godziny.

Koszt webinaru: 70,00 zł.

Prowadząca – Anna Jadach, rehabilitant, logopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej, oligofrenopedagog. Ukończyła liczne szkolenia, staże i uczestniczyła w konferencjach dotyczących wspierania terapii osób z autyzmem, ich tożsamości oraz psychoedukacji, rozwoju funkcjonalnej komunikacji, terapii logopedycznej oraz neurologopedycznej, wspierania rodzin dzieci z autyzmem, testów diagnostycznych i narzędzi terapeutycznych.

Uczestniczyła w opracowywaniu szkoleń dla stażystów logopedycznych z zakresu terapii i edukacji osób z autyzmem, ze szczególnym uwzględnieniem pracy nad rozwojem komunikacji oraz III modułowego szkolenia z zakresu rozwijania komunikacji u dzieci.

Od 20 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu, prowadząc zajęcia indywidualne, grupowe i w diadach. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu ASD oraz staż logopedyczny.

REGULAMIN

 • Wpisanie na listę osób chętnych na szkolenie następuje po wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego z tytułem wybranego szkolenia.
 • Po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się na webinar, prosimy o wniesienie opłaty w wysokości  70,00 zł na konto Fundacji (w tytule należy podać imię i nazwisko oraz tytuł webinaru i jego termin). Nr konta: BNP Paribas 50 1600 1462 0006 5382 3566 4041.
 • Dowód wpłaty należy przesłać możliwie najszybciej na adres mailowy szkolenia@synapsis.org.pl
 • Terminy webinarów ogłaszane są w zakładce Terminarz szkoleń.
 • Fundacja SYNAPSIS zastrzega sobie prawo odwołania webinaru lub zmiany terminu. Zawiadomienie o zmianach zostanie przekazane uczestnikom najpóźniej 3 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia drogą e-mailową.
 • Opłata za odwołany webinar może zostać:
  a. przeniesiona w poczet webinaru o tym samym tytule w późniejszym terminie;
  b. przeniesiona w poczet innego webinaru organizowanego przez Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną SYNAPSIS, jeśli uczestnik spełnia warunki kwalifikacji;
  c. zwrócona.
 • Opłata za udział w webinarze jest bezzwrotna, jeśli uczestnik sam zrezygnuje z udziału w webinarze, a webinar odbędzie się w zaplanowanym pierwotnie terminie.
 • Uczestnicy webinaru nie mają prawa do rejestracji wizyjnej ani fonicznej treści wykładów (przy użyciu wszelkich możliwych technik rejestracji), kopiowania, udostępniania i rozpowszechniania treści wykładów oraz innych materiałów przeznaczonych dla uczestników (w tym materiałów filmowych). W wypadku gdy poprzez samowolną rejestrację treści wykładów lub kopiowanie innych materiałów przeznaczonych dla uczestników ww. webinaru, uczestnik narazi  Fundację SYNAPSIS – Niepubliczną Specjalistyczą Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną  SYNAPSIS na szkodę bądź odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich, praw osobistych związanych ochroną wizerunku czy przepisów RODO, uczestnik zobowiązuje się do naprawienia szkody jaką poniesie z tego tytułu Fundacja SYNAPSIS – Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy tylko i wyłącznie poprzez wypełnienie ankiety zgłoszeniowej na stronie internetowej. Ankieta na szkolenie dostępna jest TUTAJ.