Uczniowie słuchający nauczyciela

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia w spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej (online)

DLA KOGO?
Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół ogólnodostępnych, zainteresowanych nauczycieli, terapeutów, rodziców.

CELE SZKOLENIA

 • zapoznanie uczestników z podstawami prawnymi dostosowań wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych ucznia w spektrum autyzmu;
 • przybliżenie sylwetki ucznia w spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej;
 • zapoznanie ze sposobami dostosowań wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych ucznia w spektrum autyzmu na różnych przedmiotach, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z tym uczniem.

 

EFEKTY SZKOLENIA
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • umiał wskazać akty prawne regulujące potrzebę dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia w spektrum autyzmu;
 • znał cechy charakterystyczne ucznia w spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej;
 • potrafił dostosowywać metody i formy pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych ucznia w spektrum autyzmu oraz dostosować dla niego wymagania edukacyjne.

 

ZAKRES TEMATYCZNY

 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych w przepisach prawa oświatowego.
 • Charakterystyka ucznia w spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej.
 • Przykładowy katalog form i metod pracy z uczniem w spektrum autyzmu na wybranych lekcjach.
 • Przykładowe dostosowania wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny dla ucznia w spektrum autyzmu.
 • Przykłady zadań dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych ucznia w spektrum autyzmu.

 

CENA: 340 zł

PROWADZĄCA: Iwona Skrzypczyk-Gałkowska – doktor nauk humanistycznych, nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, wykładowca akademicki, doradca metodyczny z 15-letnim stażem, trener TUS. Autorka książki metodycznej, redaktorka książek naukowych, licznych artykułów naukowych, metodycznych i popularyzatorskich, programu nauczania oraz opracowań edukacyjnych w tekście łatwym do czytania i rozumienia.
Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół metodyki nauczania języka polskiego oraz metodyki nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, głównie w zakresie szeroko pojętego dostosowania wymagań edukacyjnych, form, metod i sposobów pracy do indywidualnych potrzeb ucznia.

FORMA: 10 godzin dydaktycznych. Zajęcia prowadzone są w formie online.

 • Szkolenie odbywać się będzie przy użyciu platformy Zoom. Do wzięcia udziału w szkoleniu potrzebny jest komputer z dostępem do szerokopasmowego Internetu min. 1Mbit  (ew. tablet lub telefon) ze słuchawkami lub głośnikami, mikrofonem oraz opcjonalnie kamerą. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wszystkie niezbędne informacje techniczne.
 • Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów szkoleniowych.

UWAGA!

 • Wpłaty prosimy dokonywać dopiero po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.
 • Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy tylko i wyłącznie poprzez wypełnienie ankiety zgłoszeniowej na stronie internetowej.

 

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu szkolenia.

 • 00

  dni

 • 00

  godzin

 • 00

  minut

 • 00

  sekund

Data

21 maj 2023

Koszt

340.00zł

Organizator

Fundacja Synapsis