Warsztaty – narzędzie M-CHAT-R

OPIS WARSZTATÓW:

M-CHAT-R/F jest darmowym, dwustopniowym narzędziem przesiewowym stosowanym w celu oceny, czy dane dziecko może być zagrożone zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Przeznaczone jest do regularnych obserwacji dzieci w wieku 16-30 miesięcy. W przypadku wystąpienia ryzyka potrzebne jest przeprowadzenie przez specjalistę procedury weryfikacyjnej, potwierdzającej lub wykluczającej wynik otrzymany w kwestionariuszu.

Warsztat przeznaczony jest dla pedagogów, psychologów i innych specjalistów zajmujących się rozwojem dziecka do 3 roku życia. Jego efektem będzie nabycie umiejętności przeprowadzenia procedury weryfikacyjnej oraz przekazywania rodzicom informacji o niepokojących wynikach badania.

ZAGADNIENIA PORUSZANE NA WARSZTACIE:

  • co w rozwoju małego dziecka powinno nas niepokoić?
  • narzędzie M-CHAT-R/F jako skuteczna metoda monitorowania u dzieci zaburzeń w kierunku ASD
  • narzędzie M-CHAT-R/F – omówienie narzędzia i programu online
  • procedura weryfikacyjna M-CHAT-F w praktyce
  • jak przekazywać rodzicom wyniki badania?

 

KOSZT: (uczestnictwo, materiały, zaświadczenia, poczęstunek) 150 ZŁ
PONIEWAŻ ZWRACAMY OPŁATĘ POMNIEJSZONĄ O 20% KOSZTÓW OPERACYJNYCH, PROSIMY O PRZEMYŚLANE ZGŁASZANIE SIĘ NA WARSZTATY.

ZAPISY:

  • Formularz zapisu na szkolenie w Warszawie TUTAJ

 

TRYB I ZASADY ZAPISÓW NA WARSZTATY:

1) Osoba zainteresowana wypełnia formularz zgłoszeniowy.

2) Otrzymuje automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia (jeszcze nie uczestnictwa!),

3) W ciągu 3 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia osoba zainteresowana otrzymuje maila z informacją, że została przyjęta na warsztat (wówczas w mailu podane są dane do przelewu) lub z informacją, że znajduje się na liście rezerwowej,

 

ZAWSZE WYSYŁAMY TAKIEGO MAILA, więc jeśli nie dotarł, prosimy o sprawdzanie SPAMu, a dopiero po tym o kontakt mailowy lub telefoniczny.

4) Po odebraniu maila z potwierdzeniem uczestnictwa i danymi do przelewu, należy dokonać płatności W CIĄGU 7 DNI ROBOCZYCH, jednak nie później niż na 3 dni robocze przed terminem realizacji warsztatu. Brak wpłaty w tym terminie oznacza rezygnację z uczestnictwa w warsztatach.

5) Po dokonaniu wpłaty uczestnik otrzymuje maila potwierdzającego, że została ona odnotowana na koncie bankowym, a fakturę potwierdzającą ten stan Fundacja przekazuje podczas warsztatu.

6) Wykonawca nie wyraża zgody na wykonanie audio-wizualnej rejestracji szkoleń.

Jeśli Uczestnik potrzebuje faktury przed dokonaniem płatności, prosimy o taką informację na adres: badabada@synapsis.org.pl.

W ROKU 2019 W MIASTACH POZA WARSZAWĄ, WARSZTAT REALIZUJEMY WYŁĄCZNIE NA ZAMÓWIENIE.
W CELU USTALENIA WARUNKÓW, PROSIMY O KONTAKT POD ADRESEM: BADABADA@SYNAPSIS.ORG.PL

Data

06 Gru 2019

Koszt

150.00zł

Organizator

Fundacja Synapsis