Pani Magdo, tęsknię za Panią!

WYBIERZ CEL ZBIÓRKI, NA KTÓRY CHCESZ PRZEKAZAĆ DAROWIZNĘ!

Lampy bakteriobójcze

4 850 zł

Pomoce terapeutyczne

12 000 zł

Zajęcia rehabilitacyjno-społeczne

39 000 zł

Diagnoza drugiego dziecka

32 000 zł

Diagnozy dzieci ze sprzężeniami

52 000 zł

Zdjęcie DLACZEGO POTRZEBUJEMY POMOCY?

DLACZEGO POTRZEBUJEMY POMOCY?

 

Fundacja SYNAPSIS od ponad 30 lat z dużymi sukcesami pomaga dzieciom i dorosłym osobom ze spektrum autyzmu. Prowadzimy diagnozy, terapię, wspieramy środowiska osób ze spektrum autyzmu, utrzymując się głównie ze środków uzyskiwanych w ramach działalności statutowej.

 

W ostatnim czasie zmagamy się z wieloma problemami, które są m.in. wynikiem pandemii. Nasi podopieczni odczuwają to najbardziej. Pozbawienie kontaktu z Fundacją i terapeutami to wielki dramat dla całej rodziny – brak lub znaczne ograniczenie pomocy załamuje prawidłowe funkcjonowanie dzieci, a niejednokrotnie prowadzi do szkodliwego osłabienia wypracowanych wcześniej umiejętności.

Postępowanie epidemiologiczne wymaga ponadto zaostrzenia rygorów higienicznych w samej Fundacji. Dokładamy wszelkich starań, żeby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo nie tylko dzieciom z ASD, od których często trudniej wymagać zachowania dystansu społecznego, przestrzegania noszenia maseczek czy wzmożenia higieny osobistej. Naszym obowiązkiem jest także ochrona ich rodziców, opiekunów oraz całego personelu.

Mimo trudnej sytuacji nie poddajemy się i działamy dalej! Aby nasza misja mogła trwać, Fundacja SYNAPSIS potrzebuje środków finansowych do prowadzenia zajęć w nowych warunkach – zarówno na miejscu, jak i online. Środków jest coraz mniej, a potrzeby i wydatki zdecydowanie wzrosły.

CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ DZIĘKI ZBIÓRCE?

 

Wsparcie finansowe uzyskane w ramach zbiórki pozwoli nam zaspokoić bieżące potrzeby, bez których skuteczne funkcjonowanie Programu Dziecięcego jest niemożliwe lub bardzo utrudnione.

 

Dzieci z ASD nie muszą nosić maseczek, przyłbic i rękawiczek, dlatego czystość i higiena w Fundacji wymagają użycia profesjonalnego sprzętu i środków do dezynfekcji oraz opracowania wielu pomocy i filmów instruktażowych.

Obostrzenia związane z koronawirusem doprowadziły do wielu problemów i komplikacji natury komunikacyjnej, terapeutycznej i technicznej, którym – pomimo niepewnej sytuacji – staramy się przeciwdziałać każdego dnia.

Uzyskana pomoc pomoże nam w pierwszej kolejności:

  • zwiększyć przynajmniej o połowę liczbę zajęć terapeutycznych,
  • ograniczyć do minimum izolację dzieci z ASD od ulubionych terapeutów,
  • przeprowadzać jak największą liczbę diagnoz, także tych dla drugiego dziecka w rodzinie,
  • zakupić niezbędne pomoce terapeutyczne, zwłaszcza z obszaru multimediów,
  • zapewnić stały, osobisty kontakt z placówką osobom niemówiącym lub z dużymi problemami w porozumiewaniu się,
  • sfinansować skomplikowane diagnozy dzieci ze sprzężeniami wymagające zaangażowania większej liczby specjalistów i czasu.

WSPIERAJĄC FUNDACJĘ SYNASPIS, POMAGASZ DZIECIOM Z AUTYZMEM!

 

Każda wpłata podczas zbiórki może wiele zmienić. Często wystarczą niewielkie sumy, aby odbyła się kolejna wizyta diagnostyczna lub sesja terapeutyczna. Każda złotówka wspomaga zakup niezbędnych środków do dezynfekcji, zwiększenie bezpieczeństwa podopiecznych i personelu. Twoja darowizna może mieć konkretny wkład w tworzenie i adaptację pomocy terapeutycznych czy specjalistycznego wsparcia technicznego Fundacji SYNAPSIS.

 

Wesprzyj naszą zbiórkę. Pomocy potrzebują zarówno dzieci z autyzmem, jak i ich rodzice i opiekunowie. Wszyscy liczą na Twoje zaangażowanie.

 

Wpłacając dowolną kwotę na rzecz Fundacji SYNAPSIS:

  • masz bezpośredni wpływ na minimalizację utrudnień związanych z obostrzeniami epidemiologicznymi,
  • przeciwdziałasz całkowitemu wykluczeniu ze społeczeństwa dzieci ze spektrum autyzmu,
  • dajesz szansę naszym podopiecznym i ich rodzicom na powrót do normalnego funkcjonowania.

 

CELE ZBIÓRKI

Zaopatrzymy się w lampy bakteriobójcze i podstawowe środki do dezynfekcji

4 850 zł

W związku z epidemią koronawirusa chcemy zadbać o jak najwyższe bezpieczeństwo naszych podopiecznych i ich rodzin, ale także o komfort pracy całego personelu. Oczywiście absolutnie podstawowymi elementami są maseczki, przyłbice i rękawiczki. Jednak to nie wszystko.

Wielki wpływ na ochronę zdrowia w naszej placówce miałby automatyczny podajnik do dezynfekcji rąk, którego koszt wynosi 700 zł. Niezbędne są także lampy bakteriobójcze, jedna przepływowa za 1 750 zł oraz cztery kierunkowe po 600 zł za sztukę. Łączna kwota, jaką musimy w związku z tym uzbierać, to 4 850 zł. Mocno wierzymy, że wesprzecie nas w tych zakupach pierwszej potrzeby.

 

Zakupimy niezbędne w czasie pandemii specjalistyczne pomoce terapeutyczne z zakresu multimediów

12 000 zł

Wszystkie nasze zajęcia – terapeutyczne, komunikacyjne, logopedyczne czy rehabilitacyjne – wymagają specjalistycznych pomocy. W dobie pandemii i zajęć online idealnie byłoby móc skorzystać z rozwiązań multimedialnych, dzięki którym zarówno terapeuci, jak i rodzice zyskaliby narzędzia pozwalające rozwijać konkretne umiejętności dzieci z autyzmem.

Ich koszt to 12 000 zł. Pomóżcie nam jak najlepiej wspierać naszych podopiecznych!

 

 

 

Zapewnimy 3 miesiące regularnych zajęć rehabilitacyjno-społecznych dla młodzieży i dorosłych osób z zespołem Aspergera

39 000 zł

Zwłaszcza teraz, w okresie pandemii przepełnionym strachem i niepewnością, niezwykle ważne są zajęcia rehabilitacyjno-społeczne. Zależy nam, aby młodzież i dorosłe osoby z zespołem Aspergera, które zmagają się obecnie ze stanami lękowymi i depresyjnymi mogły mieć wsparcie i profesjonalną pomoc ze strony psychoterapeutów Fundacji SYNAPSIS. Dzięki indywidualnym i grupowym zajęciom – także online – codzienne wyzwania i trudne sytuacje będą zdecydowanie do przezwyciężenia. Trzy miesiące regularnych zajęć to 39 000 zł. Pomóżcie nam zapewnić wewnętrzny spokój młodym ludziom!

Sfinansujemy diagnozy drugiego i kolejnego dziecka dla 20 rodzin w najtrudniejszej sytuacji materialnej

32 000 zł

Diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu to złożony, wieloetapowy proces wymagający współpracy zespołu doświadczonych specjalistów. Łączny czas procesu diagnostycznego może wynieść nawet 18 godzin, co powoduje, że jego koszt to 1 600 zł.

Dla wielu rodzin to bardzo wysoka kwota, a jej odłożenie wiąże się z wieloma wyrzeczeniami. Problem jest dużo większy, gdy diagnozy wymaga drugie lub kolejne dziecko wśród rodzeństwa. Chcielibyśmy wyjść naprzeciw potrzebom takich rodzin i móc sfinansować diagnozę drugiego dziecka w rodzinie, ale potrzebujemy Waszej pomocy. Na początek moglibyśmy wesprzeć 20 takich rodzin, dlatego cel zbiórki to 32 000 złotych. Tylko tyle i aż tyle.

 

Sfinansujemy skomplikowane i kosztowne diagnozy 20 dzieci z innymi niepełnosprawnościami

52 000 zł

Diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu to złożony, wieloetapowy proces, wymagający współpracy zespołu doświadczonych specjalistów. Jest on jeszcze bardziej skomplikowany, długotrwały i kosztowny, gdy dotyczy dzieci ze sprzężeniami, czyli dzieci które mają już zdiagnozowane inne niepełnosprawności.

Prowadzimy procesy diagnostyczne dzieci z więcej niż jedną niepełnosprawnością (np. problemem ze słuchem, wzrokiem czy problemami neurologicznymi). Wówczas w procesie diagnostycznym uczestniczą dodatkowi specjaliści. Konieczne też są kolejne, czasem wielokrotne obserwacje dziecka w różnych sytuacjach. Wszystko to znacząco wydłuża czas całego procesu diagnostycznego i zwiększa jego koszt nawet do 2 600–3 000 zł. Pomóżcie nam sfinansować diagnozę 20 dzieci ze sprzężeniami. Łączny koszt to 52 000 zł.

Lampy bakteriobójcze

4 850 zł

Pomoce terapeutyczne

12 000 zł

Zajęcia rehabilitacyjno-społeczne

39 000 zł

Diagnoza drugiego dziecka

32 000 zł

Diagnozy dzieci ze sprzężeniami

52 000 zł