Objawy

Kilkuletni chłopiec siedzi przy stoliku. Ma zamknięte oczy, jest uśmiechnięty, przykłada do ucha pudełko z kolorowego kartonu.

Problemy z sferze społecznego komunikowania się i interakcji społecznych

Osoby w spektrum autyzmu mają trudności w nawiązywaniu kontaktów i przestrzeganiu reguł społecznych, a także ze zrozumieniem reakcji i emocji innych ludzi oraz często wyrażają własne uczucia w nietypowy sposób. Mogą w ogóle nie posługiwać się mową werbalną albo mieć ograniczony zasób słów; mogą też mówić płynnie, ale mieć trudności z rozumieniem kontekstu i wyrażaniem abstrakcyjnych pojęć. Często nie potrafią kompensować tego gestem ani innymi formami przekazu lub ich próby radzenia sobie nie są w pełni wystarczające. W interakcjach z innymi nie okazują wzajemności, ich wypowiedzi mogą często bardziej przypominać wykład niż codzienną rozmowę.

Tendencja do powtarzalnych wzorców zachowań, zainteresowań i aktywności

Osoby te zwykle przejawiają opór przed zmianami w otoczeniu i przebiegu aktywności; mają nietypowe zainteresowania i pasje. Zachowują się w nietypowy, powtarzalny lub zrytualizowany sposób, co może dotyczyć sposobu poruszania się, chodzenia, mówienia (np. dobierania słów i formułowania zdań), sposobu wykonywania codziennych złożonych czynności itp. Zdarza się, że posiadają niezwykłe dla swojego wieku lub wyjątkowo nasilone zainteresowania i ulubione tematy, którym poświęcają wiele swojego czasu i uwagi. Często w zmieniony sposób odbierają i przetwarzają bodźce sensoryczne z otoczenia, np. narzekają, że jest za głośno, za jasno lub brzydko pachnie, choć wokół inni tak nie uważają. Osoby w spektrum autyzmu naprawdę wtedy czują inaczej, ich zmysły działają w szczególny sposób.

Dwoje nastolatków. Dziewczynka jest zapatrzona w dal.

WAŻNE! Powyższy opis jest jedynie wskazówką do zrozumienia osób z autyzmem. Ale SPEKTRUM oznacza, że KAŻDA osoba z autyzmem jest inna i u każdej autyzm przejawia się różnym zestawem cech i ich nasilenia. Mogą pojawić się też takie, które nie zostały tu wymienione.

Wiele osób zw spektrum autyzmu wykazuje nadwrażliwość lub ograniczone reakcje na bodźce dotykowe, bólowe, słuchowe, wzrokowe i zapachowe. W różnych sytuacjach życiowych mogą doświadczać przeciążenia sensorycznego (ang. meltdown), które objawia się płaczem, paniką, czasami złością, co znacznie utrudnia im panowanie nad swoimi reakcjami i powoduje duże cierpienie.