Wolontariat

Wsparcie wolontariuszy w codziennej pracy Fundacji SYNAPSIS jest nieocenioną wartością. To dzięki wolontariuszom wiele wydarzeń może być zrealizowanych na bardzo wysokim poziomie oraz na znacznie większą skalę. 

Obecnie nasi wolontariusze to zazwyczaj młodzież i studenci, którzy w ramach wolontariatu zdobywają doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej oraz pogłębiają swoją wiedzę na temat pracy na rzecz osób z autyzmem.

 

Grupowe zdjęcie ludzi na łące. Wszyscy ubrani w białe koszulki

 Wolontariusze to osoby, które rozpoczynają swoją ścieżkę zawodową, szukają inspiracji, jak również chcą dzielić się swoim czasem z drugim człowiekiem. Wielu z nich po zakończeniu pracy wolontariackiej bierze udział w naszych kolejnych inicjatywach. Stają się oni również rzecznikami naszej Fundacji w swoim środowisku.

Coraz większą grupę wolontariuszy stanowią osoby, którzy chcą się dzielić nie tylko swoim wolnym czasem, ale także umiejętnościami i doświadczeniem.

Wolontariuszem może zostać każdy, bez względu na wiek i kwalifikacje. Staramy się dobrać zadania odpowiednie do umiejętności wolontariusza uwzględniając przy tym, w miarę możliwości, jego indywidualne preferencje.

 

Każdego roku Fundacja SYNAPSIS współpracuje z ok. 300 wolontariuszami. Dla niektórych jest to wolontariat jednodniowy podczas organizowanych przez nas akcji, dla innych kilkumiesięczna pomoc podczas zajęć z podopiecznymi Fundacji.

W 2011 roku Fundacja otrzymała certyfikat organizacji Przyjaznej Wolontariuszom, przyznawany przez Stowarzyszenie Centrów Wolontariatu. A zaangażowanie wolontariackie uczniów z LO im. Słowackiego na rzecz Fundacji SYNAPSIS zostało docenione przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, który przyznał im drugie miejsce w konkursie „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” w 2012 roku.