Dwuletni staż terapeutyczny

Ośrodek dla Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem oraz ich rodzin SYNAPSIS (Ambulatoryjny Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny) prowadzi dwuletni staż terapeutyczny, przygotowujący do pracy z osobami z ASD w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieżą. Staż przeznaczony jest dla studentów i absolwentów psychologii, pedagogiki, logopedii oraz pokrewnych kierunków. Osoby zainteresowane udziałem w stażu prosimy o przesłanie CV na adres Fundacji: staz.terapeutyczny@synapsis.org.pl

Warunkiem uczestnictwa w stażu jest ukończenie pierwszego roku stażu (rocznego stażu terapeutycznego).

Staż trwa 9 miesięcy od października do czerwca następnego roku. Podczas stażu terapeutycznego zapewniamy szkolenie teoretyczne oraz praktyczne.

Szkolenie teoretyczne obejmuje:

 • 9 dwugodzinnych spotkań stażowych (spotkania 1 raz w miesiącu w godzinach popołudniowych)

Forma spotkań stażowych: wykłady, warsztaty, prezentacje.

Szkolenie teoretyczne trwa 18 godzin i dotyczy następujących zagadnień:

 • Metody pracy z osobami z ASD w zakresie umiejętności społecznych i rozwijania tożsamości

 • Problematyka seksualności u osób z ASD

 • Praca z rodziną dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych

 • Planowanie terapii osób z ASD

 • Rozwijanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z ASD

 • Charakterystyka funkcjonowania osób z zespołem Aspergera. Metody pracy terapeutycznej

 • Zaburzenia nastroju w grupie osób ze spektrum zaburzeń autystycznych

 • Wczesna diagnostyka autyzmu

Szkolenie praktyczne daje możliwość większego udziału w zajęciach terapeutycznych prowadzonych na terenie Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem oraz superwizji własnej pracy z dzieckiem z ASD na terenie domu podopiecznego lub placówki. Szkolenie praktyczne trwa minimum 40 godzin i obejmuje:

 • Udział w grupach i zajęciach indywidualnych z dziećmi i młodzieżą z ASD prowadzonych na terenie Ośrodka

 • Udział w wizytach konsultacyjnych

 • Możliwość udziału w diagnozach nozologicznych dzieci z ASD (wywiad z rodzicami, obserwacje diagnostyczne)

 • Możliwość pracy z dzieckiem na terenie domu/placówki pod kierunkiem superwizora – terapeuty w wymiarze od 2 do 4 godzin w tygodniu

Warunkiem ukończenia drugiego roku stażu terapeutycznego jest:

 • Uczestnictwo w szkoleniu teoretycznym

 • Uczestnictwo w szkoleniu praktycznym

Drugi rok stażu terapeutycznego jest dla uczestnika odpłatny – 60 zł miesięcznie.

Uruchomienie stażu nastąpi po zebraniu odpowiedniej liczby osób.