Telefony poradnicze

Poradnictwo i informacja społeczno-prawna oraz interwencje:

Radca prawny Izabella Zielińska

we wtorki w godz. 12.00-14.00 pod numerem: 695 620 101

w środy w godz. 12.00-15.00 pod numerem: 695 620 101

e-mail: i.zielinska@synapsis.org.pl

Zakres pomocy: wsparcie w zakresie uprawnień w systemach edukacji (organizowanie kształcenia dzieci i uczniów z ASD), rehabilitacji zawodowej i społecznej, zabezpieczenia społecznego, prawa pracy, prawa i postępowania cywilnego (w tym sporządzenie projektów pism procesowych), prawa karnego, prawa i postępowania administracyjnego (w tym sporządzanie projektów pism, np. odwołań od decyzji), prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Uwaga! Nie zapewniamy zastępstwa procesowego.

Poradnictwo psychologiczne:

Psycholog Katarzyna Wróbel

w środy w godz. 9.00-13.00

dyżur telefoniczny pod numerem 502 550 279

Zakres pomocy: wsparcie psychologiczne rodziców i opiekunów, wsparcie psychologiczne osób z autyzmem i zespołem Aspergera; konsultacje z zakresu metod terapii stosowanych w pracy z osobami ze spektrum autyzmu, radzenia sobie w sytuacji kryzysu, wsparcie w nabywaniu kompetencji społecznych i pracy nad osiąganiem samodzielności.

Poradnictwo „Rodzice rodzicom”:

Rodzic – terapeuta zajęciowy Joanna Piotrowska-Tomecka

we wtorki w godz. 14.00-16.30

dyżur telefoniczny pod numerem: 22 825 86 33 wew. 47

Zakres pomocy: wspieranie osób ze spektrum autyzmu w życiu codziennym; wsparcie rodziców osób z autyzmem w zakresie oddziaływań wychowawczych, rodzicielskich i edukacyjnych. Informacja na temat: placówek diagnostycznych i terapeutycznych; metod terapii; dostosowania otoczenia dziecka w domu do jego potrzeb.

Poradnictwo społeczno-prawne

Prawnik Beata Szynkaruk

w poniedziałki, w godz. 14.00-16.00

dyżur telefoniczny pod numerem telefonu 502 550 265

Zakres pomocy: wsparcie w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, w tym np. uprawnień wynikających z posiadanego orzeczenia; edukacji tj. zapewnienie odpowiedniego kształcenia specjalnego dla ucznia ze spektrum autyzmu; pomocy społecznej, m.in. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi; prawa cywilnego i rodzinnego: porady dotyczące sfery życia osobistego i rodzinnego osób i rodzin ze spektrum autyzmu (m.in. rozwód małżonków, pod których opieką pozostaje niepełnosprawne dziecko, alimenty, władza rodzicielska, ustalenie kontaktów dziecka z rodzicem po rozstaniu).

Poradnictwo pedagogiczne

Psycholog Urszula Gałka

we wtorki, w godz. 9.00-13.00

dyżur telefoniczny pod numerem telefonu 502 550 244

Zakres pomocy: dobór właściwych metod terapeutyczno-edukacyjnych, wybór terapii z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb osoby z ASD, pomoc w wyborze szkoły, ośrodka, specjalistów; radzenie sobie z zachowaniami trudnymi oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień i dostępnych usług.

Porady udzielane są: 

  • mailowo: poradnictwo@synapsis.org.pl
  • telefonicznie: 22 825 01 34
  • osobiście w Fundacji SYNAPSIS – po wcześniejszym umówieniu się

Poradnictwo dla osób narażonych na wykluczenie 

Prawnik Beata Szynkaruk

w piątki, w godz. 9.00-13.00

  • dyżur telefoniczny pod numerem telefonu 502 550 265
  • e-mail: b.szynkaruk@synapsis.org.pl
  • osobiście w Fundacji SYNAPSIS – po wcześniejszym umówieniu się 

Zakres pomocy: poradnictwo obywatelskie w tym antydyskryminacyjne, uprawnienia w systemach edukacji, zdrowia, rehabilitacji; prawa administracyjnego (decyzje, odwołania etc.), cywilnego, karnego (problemy z prawem wynikające z niepełnosprawności), spadkowego, podatkowego, informacji dot. aktualnych zmian w prawie. Wsparcie w przygotowaniu pism, odwołań, interwencji.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

14.01.2022 – brak dyżuru