Telefony poradnicze

  • PORADNICTWO W RAMACH WSPÓŁPRACY Z PAŃSTWOWYM FUNDUSZEM REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Porady udzielane są telefonicznie i mailowo: poradnictwo@synapsis.org.pl Numery telefonu do osób dyżurujących znajdują się w odpowiednich sekcjach poniżej.

Telefony są odbierane przez specjalistki tylko w godzinach ich dyżurów. Osoby dyżurujące nie oddzwaniają.

Czas odpowiedzi na zapytania drogą mailową wynosi do tygodnia.

Regulamin udziału w projekcie

PORADNICTWO prawno-obywatelskie

Prawnik Izabella Zielińska

– we wtorki, w godz. 12.00-14.00

– w środy, w godz. 12.00-15.00

– w piątki, w godz. 10.00-12.00

dyżur telefoniczny pod numerem telefonu: 695 620 101

Adres e-mail: i.zielinska@synapsis.org.pl

Zakres pomocy: wsparcie w zakresie uprawnień w systemach edukacji (organizowanie kształcenia dzieci i uczniów z ASD), rehabilitacji zawodowej i społecznej, zabezpieczenia społecznego, prawa pracy, prawa i postępowania cywilnego (w tym sporządzenie projektów pism procesowych), prawa karnego, prawa i postępowania administracyjnego (w tym sporządzanie projektów pism, np. odwołań od decyzji), prawa rodzinnego i opiekuńczego.

4.04.2023 – dyżur wyjątkowo w godz. 10.00-12.00

 

Prawnik Beata Szynkaruk

– w poniedziałki, w godz. 13.00-15.00

dyżur telefoniczny pod numerem telefonu: 502 550 265

Adres e-mail: b.szynkaruk@synapsis.org.pl

Zakres pomocy: wsparcie w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, w tym np. uprawnień wynikających z posiadanego orzeczenia; edukacji tj. zapewnienie odpowiedniego kształcenia specjalnego dla uczniów i osób w spektrum autyzmu; pomocy społecznej, m.in. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi; prawa osobowegoporady prawne dotyczące ubezwłasnowolnienia częściowego i całkowitego oraz inne formy wspieranego podejmowania decyzji; prawa rodzinnego i spadkowego: porady dotyczące sfery życia rodzinnego osób i rodzin w spektrum autyzmu, m.in. rozwód małżonków, pod których opieką pozostaje dziecko z niepełnosprawnością, alimenty, władza rodzicielska, ustalenie kontaktów dziecka z rodzicem po rozstaniu oraz dziedziczenie przez osoby w spektrum autyzmu. 

3.04.2023 – dyżur przeniesiony na 7.04.2023 (godz. 13.00-15.00)

 

Prawnik Karolina Mendecka

– w środy, w godz. 10.00-12.00

dyżur telefoniczny pod numerem telefonu: 22 825 87 42 wew. 42

Adres e-mail: k.mendecka@synapsis.org.pl

Zakres pomocy: wsparcie w zakresie orzekania o niepełnosprawności, prawa i postępowania administracyjnego, podatkowego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa i postępowania cywilnego, prawa pracy, rehabilitacji zawodowej i społecznej, zabezpieczenia społecznego, w zakresie uprawnień w systemach edukacji i organizacji kształcenia specjalnego, praw człowieka i dziecka, w tym w zakresie prawa do niedyskryminacji 

 

Prawnik Karolina Sowa

– w czwartki, w godz. 09.00-15.00

dyżur telefoniczny pod numerem telefonu: 504 806 635

Adres e-mail: k.sowa@synapsis.org.pl

Zakres pomocy: wsparcie w zakresie zabezpieczenia społecznego, prawa pracy, prawa i postępowania cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym: porady dotyczące sfery życia osobistego i rodzinnego osób i rodzin w spektrum autyzmu (m.in. rozwód małżonków, pod opieką których pozostaje dziecko w spektrum autyzmu, alimenty, władza rodzicielska, ustalenie kontaktów dziecka z rodzicem po rozstaniu, dziedziczenie osoby w spektrum autyzmu, ubezwłasnowolnienie), prawa karnego, prawa i postępowania administracyjnego.

 

Prawnik Anna Widz

– we wtorki, w godz. 9.00-12.00

– w środy, w godz. 9.00-10.00 i 15.00-16.00

dyżur telefoniczny pod numerem telefonu: 22 825 87 42 wew. 42

Adres e-mail: a.widz@synapsis.org.pl

Zakres pomocy: wsparcie w zakresie uprawnień w systemach edukacji (organizowanie odpowiedniego kształcenia specjalnego dla dzieci i uczniów w spektrum autyzmu), rehabilitacji zawodowej i społecznej, zabezpieczenia społecznego, porady prawne dotyczące ubezwłasnowolnienia częściowego i całkowitego, prawa i postępowania cywilnego, prawa i postępowania administracyjnego, prawa pracy, prawa rodzinnego i opiekuńczego.

 

Uwaga! Nie zapewniamy zastępstwa procesowego.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Psycholog Katarzyna Wróbel

w środy w godz. 9.00-12.00

dyżur telefoniczny pod numerem: 502 550 279

Zakres pomocy: wsparcie psychologiczne rodziców i opiekunów, wsparcie psychologiczne osób z autyzmem i zespołem Aspergera; konsultacje z zakresu metod terapii stosowanych w pracy z osobami ze spektrum autyzmu, radzenia sobie w sytuacji kryzysu, wsparcie w nabywaniu kompetencji społecznych i pracy nad osiąganiem samodzielności.

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB DOROSŁYCH Z ASD

Pedagog specjalny Izabela Kocyłak

w poniedziałki w godz. 10.00-12.00

dyżur telefoniczny pod numerem: 22 825 87 42 wew. 47

Zakres pomocy: wsparcie rodziców i opiekunów dorosłych osób w spektrum autyzmu w zakresie możliwości podejmowania działań terapeutycznych po ukończeniu etapu edukacji, radzenia sobie w sytuacji kryzysu, wsparcie dorosłych osób w spektrum autyzmu w nabywaniu i pogłębianiu kompetencji społecznych, pracy nad osiąganiem samodzielności, możliwości podejmowania zatrudnienia.

PORADNICTWO "RODZICE RODZICOM"

Rodzic – terapeuta zajęciowy Joanna Piotrowska-Tomecka

we wtorki w godz. 11.00-13.00

dyżur telefoniczny pod numerem: 22 825 87 42 wew. 47

Zakres pomocy: wspieranie osób w spektrum autyzmu w życiu codziennym; wsparcie rodziców osób z autyzmem w zakresie oddziaływań wychowawczych, rodzicielskich, edukacyjnych oraz radzenia sobie z trudnymi zrachowaniami. Informacja na temat: placówek diagnostycznych i terapeutycznych; metod terapii; dostosowania otoczenia dziecka w domu do jego potrzeb; przysługujących uprawnień oraz turnusów rehabilitacyjnych.

PORADNICTWO PEDAGOGICZNE

Psycholog Urszula Gałka

we wtorki, w godz. 9.00-13.00

dyżur telefoniczny pod numerem telefonu: 502 550 244

Zakres pomocy: dobór właściwych metod terapeutyczno-edukacyjnych, wybór terapii z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb osoby z ASD, pomoc w wyborze szkoły, ośrodka, specjalistów; radzenie sobie z zachowaniami trudnymi oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień i dostępnych usług.