Telefony poradnicze

Poradnictwo i informacja społeczno-prawna oraz interwencje:

Prawniczka Izabella Zielińska

we wtorki w godz. 12.00-14.00 pod numerem: 695 620 101

w środy w godz. 12.00-15.00 pod numerem: 695 620 101

Zakres pomocy: uprawnienia w systemach edukacji, zdrowia, rehabilitacji, zatrudnienia; prawa administracyjnego (decyzje, odwołania etc.), cywilnego, karnego (np. problemy z prawem wynikające z niepełnosprawności – np. osoby z autyzmem nakłonione do kradzieży), spadkowego, podatkowego (np. ulgi, 1 %), informacji dot. aktualnych zmian w prawie.

Poradnictwo psychologiczne:

Psycholog Katarzyna Wróbel

w piątki w godz. 9.00-13.00

dyżur telefoniczny pod numerem 502 550 279

Zakres pomocy: wsparcie psychologiczne rodziców i opiekunów, wsparcie psychologiczne osób z autyzmem i zespołem Aspergera; konsultacje z zakresu metod terapii stosowanych w pracy z osobami ze spektrum autyzmu, radzenia sobie w sytuacji kryzysu, wsparcie w nabywaniu kompetencji społecznych i pracy nad osiąganiem samodzielności.

Poradnictwo „Rodzice rodzicom”:

Rodzic mec. Maria Jankowska

we wtorki i w czwartki w godz. 10.00-15.00

dyżur telefoniczny pod numerem: 22 825 86 33 wew. 103, 22 825 01 34 lub 515 097 185

Zakres pomocy: wspieranie osób ze spektrum w życiu codziennym; porady w wyborze ścieżki rozwoju, wsparcie dla rodziców osób dorosłych z autyzmem; wsparcie dla dorosłego rodzeństwa osób z autyzmem, informacje o doświadczeniach rodzin osób z autyzmem w zakresie kształtowania modelu rodziny z dzieckiem z autyzmem, dorosłą osobą z autyzmem, możliwości działań na rzecz zabezpieczenia praw członków rodzin z autyzmem,  wsparcie dla rodziców osób dorosłych z autyzmem w zakresie oddziaływań wychowawczych i rodzicielskich. Wsparcie w sytuacji trudnej emocjonalnie – w żałobie, po stracie.

 

Poradnictwo pedagogiczno-terapeutyczne:

Specjalista ds. włączenia społecznego Maria Wroniszewska

we wtorki i w środy w godz. 10.00-12.30

dyżur telefoniczny pod numerem: 22 825 86 33 wew. 102 lub m.wroniszewska@synapsis.org.pl

Zakres pomocy: dobór właściwych metod terapeutyczno-edukacyjnych, wybór terapii z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb osoby z ASD, pomoc w wyborze szkoły, ośrodka, specjalistów; radzenie sobie z zachowaniami trudnymi oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień i dostępnych usług.

Porady udzielane są:

  • mailowo: poradnictwo@synapsis.org.pl
  • telefonicznie 22 825 01 34
  • osobiście w Fundacji SYNAPSIS – po wcześniejszym umówieniu się