Konferencja szkoleniowa Fundacji SYNAPSIS

WYSTĄPIENIA PRELEGENTÓW

Prof. dr hab. Ewa Pisula – pracuje na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierując Katedrą Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji. Stypendystka Fundacji Nauki Polskiej. Główne zainteresowania naukowe: funkcjonowanie dzieci, młodzieży i dorosłych ze spektrum autyzmu, psychologiczna sytuacja rodzin dzieci z trudnościami rozwojowymi oraz stres i radzenie sobie ze stresem u dzieci i młodzieży. Autorka wielu monografii i artykułów naukowych. Aktywnie działa na rzecz wypracowania standardów diagnozy i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu w Polsce.

Materiały do pobrania:

Dr hab. Ryszard Praszkier – licencjonowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Współzałożyciel i członek Rady Fundacji SYNAPSIS; współzałożyciel Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Autor i współautor wielu książek, publikacji akademickich, rozdziałów i artykułów.

Emerytowany badacz w Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, profesor w Institute of Advanced Studies (iASK, Węgry) i wykładowca Akademii Psychologii Przywództwa. Głównym obszarem zainteresowania dr. hab. Ryszarda Praszkiera jest dynamika zmian społecznych. Zajmuje się też pokojowymi przemianami społecznymi, na przykład zmianami systemowymi powodowanymi przez innowatorów społecznych czy gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem właściwości sieci społecznych, które sprzyjają długofalowym zmianom. Ponadto, jest zaangażowany w badanie mechanizmów zwiększających kreatywność jednostek i grup. Jako praktyk pracował przez ponad 20 lat dla międzynarodowego stowarzyszenia wzmacniającego innowatorów społecznych Ashoka oraz zakładał oddział tej organizacji w Polsce.

Materiały do pobrania:

Dr Temple Grandin – doktor zootechniki oraz profesor na Colorado State University, osoba w spektrum autyzmu. Niestrudzona popularyzatorka wiedzy o spektrum, autorka wielu bestsellerów, m.in. Mózg autystyczny. Podróż w głąb niezwykłych umysłów, Myślenie obrazami oraz inne relacje z życia z autyzmem.

Materiały do pobrania:

Dr Barry M. Prizant to jeden z czołowych, światowych autorytetów w dziedzinie autyzmu. Jest również uznawany za prekursora w stosowaniu podejścia opartego na szacunku i ukierunkowanego na osoby ze spektrum autyzmu oraz ich rodziny. Naukowiec, badacz i międzynarodowy konsultant z pięćdziesięcioletnim doświadczeniem,  adiunkt Uniwersytetu Brown, certyfikowany logopeda i dyrektor Childhood Communication Services.

Barry jest współautorem The SCERTS Model: A Comprehensive Educational Approach, który jest obecnie wdrażany w kilkunastu krajach. Opublikował cztery książki, ponad 130 artykułów i rozdziałów.  Za swoją działalność otrzymał wiele nagród, w tym wyróżnienia American Speech-Language-Hearing Association (najwyższe uznanie), nagrodę Fundacji Eden działającej na Uniwersytecie Princeton za poprawę jakości życia osób ze spektrum autyzmu oraz „Divine Neurotypical Award” przyznaną przez GRASP – światową organizację pozarządową działającą w obszarze autyzmu. Dwukrotnie występował jako spiker w ONZ z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

Jego ostatnia bestsellerowa książka „Niezwyczajni ludzie. Nowe spojrzenie na Autyzm” została opublikowana w 19 językach. W Polsce została wydana w 2017 roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Materiały do pobrania:

Justyna Pawlak – pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający dzieci z autyzmem. Prywatnie pasjonatka polskich Tatr i aktywnego wypoczynku. Lubi stawiać sobie kolejne wyzwania i osiągać to, co wydawało się niemożliwe. Ma zespół Aspergera i codziennie odkrywa jego blaski i cienie. Priorytetowym zadaniem dla pani Justyny jest zniesienie mitów dotyczących autyzmu.

Materiały do pobrania:

 

Maciej Oksztulski – niemówiąca osoba w spektrum autyzmu, doktorant prawa (w przededniu obrony rozprawy), pracownik naukowy na Uniwersytecie w Białymstoku, stypendysta Narodowego Centrum Nauki, analityk danych w projekcie Europe Direct Podlaskie (przygotowuje skróty orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na stronę internetową), samorzecznik w projekcie Fundacji SYNAPSIS, członek Rady Młodych w Podlaskim Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami, wolontariusz Fundacji „Oswoić Świat”’ w Białymstoku. Autor ok. 10 artykułów naukowych dotyczących autyzmu. W badaniach naukowych jest badaczem jak i osobą badaną.

Materiały do pobrania:

Kacper Rudak – ukończył studia inżynierskie i magisterskie z Inżynierii Środowiska, obecnie student pedagogiki. Jego największe hobby to komunikacja miejska oraz podróże koleją, zarówno po kraju, jak i Europie. Interesuje się także śpiewem. Na co dzień, jak sam mówi, zmaga się ze swoim autystycznym postrzeganiem świata.

Materiały do pobrania:

Aktualności

Maciej Oksztulski, Justyna Pawlak oraz Kacper Rudak – osoby w spektrum autyzmu, uczestnicy projektu „Zostań rzecznikiem własnej sprawy! Upodmiotowienie osób z autyzmem” dołączają do grona prelegentów konferencji szkoleniowej „Fascynujące umysły – niezwykłe spotkania z osobami ze spektrum autyzmu”. Opowiedzą o swoich ambicjach i marzeniach, o codziennym funkcjonowaniu i niecodziennych wydarzeniach.
 
Na spotkanie z naszymi wyjątkowymi mówcami zapraszamy drugiego dnia konferencji, 29 września o godzinie 14.00 w ramach panelu samorzeczniczego „Własnym głosem”.

W ramach konferencji szkoleniowej online „Fascynujące umysły – niezwykłe spotkania z osobami ze spektrum autyzmu” mamy przyjemność udostępnić nowy artykuł naszego prelegenta, dr. Barry’ego Prizanta pt. „Rozmowa bez słów: Człowiek nie może się nie komunikować”.

Przedstawiony w nim przypadek 4-letniego Jamesa ze spektrum autyzmu, określanego jako dziecko niekomunikatywne i niewspółpracujące, pokazuje jak ważne jest zrozumienie przyczyn braku skutecznej komunikacji oraz jej wsparcie poprzez rozwój relacji opartych na zaufaniu.

POBIERZ ARTYKUŁ

O konferencji

Program

 Konferencja szkoleniowa online Fundacji SYNAPSIS Fascynujące umysły – niezwykłe spotkania  z osobami ze spektrum autyzmu

 

I dzień konferencji – 28 września 2021 r.

Godz. 14.00 Otwarcie konferencji

Godz. 14.15-15.15  Prof. Ewa Pisula  

Profesor nauk humanistycznych, psycholog, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat kieruje Zakładem Psychologii Rehabilitacyjnej.  W swojej pracy naukowej i badawczej zajmuje się zaburzeniami rozwojowymi u dzieci, szczególnie spektrum zaburzeń autystycznych, psychologiczną sytuacją rodziców i rodzeństwa dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz stresem u dzieci i młodzieży i tym jak sobie z nim radzić. Autorka wielu książek i artykułów na temat spektrum autyzmu.

Tytuł wystąpienia: Kobiety w spektrum autyzmu – od diagnozy do dojrzałej tożsamości 

Godz. 15.15-15.30   Prof. Ewa Pisula – pytania i odpowiedzi

Godz. 15.30-15.50       Przerwa

Godz. 15.50-16.20     Dr hab. Ryszard Praszkier

Jeden z założycieli Fundacji SYNAPSIS, autor książki „Magia osiągania rzeczy niemożliwych” dedykowanej innowatorom zmian społecznych, w tym Temple Grandin.
 

Wprowadzenie do wystąpienia Temple Grandin

Godz. 16.20-17.50        Dr Temple Grandin

Doktor zootechniki oraz profesor na Colorado State University, osoba w spektrum autyzmu. Niestrudzona popularyzatorka wiedzy o spektrum, autorka wielu bestsellerów.

Tytuł wystąpienia: Różne umysły – różnorodne drogi do sukcesu

 Godz. 17.50-18.50       Dr Temple Grandin – pytania i odpowiedzi

 

II dzień konferencji – 29 września 2021 r.

Godz. 14.00-15.30       „Własnym głosem” – panel samorzeczniczy

O swoich doświadczeniach, sukcesach, wyzwaniach przed jakimi stają opowiedzą osoby w spektrum autyzmu. Każda z tych osób działa na rzecz zmiany postrzegania spektrum autyzmu, a od pewnego czasu robią to wspólnie z Fundacją SYNAPSIS.

Godz. 15.30-15.50         Przerwa

Godz. 15.50- 18.20        Dr Barry Prizant

Jeden z czołowych światowych autorytetów w dziedzinie autyzmu, uznawany za innowatora w podejściu opartym na szacunku, zorientowanym na osobę i rodziny osób w spektrum autyzmu. Naukowiec, badacz i międzynarodowy konsultant z pięćdziesięcioletnim doświadczeniem, adiunkt na Brown University, certyfikowany logopeda i dyrektor prywatnej praktyki Childhood Communication Services.

Tytuł wystąpienia: Autyzm – wyjątkowe doświadczenie

Godz. 18.20-18.50        Dr Barry Prizant – pytania i odpowiedzi

POBIERZ PROGRAM

Regulamin

REGULAMIN UDZIAŁU W KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ FUNDACJI SYNAPSIS W DNIACH 28-29 WRZEŚNIA 2021 R.

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konferencji szkoleniowej pod tytułem: Fascynujące umysły – niezwykłe spotkania z osobami ze spektrum autyzmu zwanej dalej konferencją, która odbędzie się w dniach 28-29 września 2021 r. jest Fundacja SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie przy ul. Ondraszka 3. 

Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowania go i przestrzegania jego reguł. Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2021r. do 31 grudnia 2021 r.

Wszelkich informacji, dotyczących organizacji konferencji, w tym programu należy szukać na stronie www.synapsis.org.pl/konferencja.

Konferencja odbędzie się online w formie webinarium.

II REJESTRACJA

 1. Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego online najpóźniej do dnia 24 września 2021 r. oraz dokonanie wpłaty należności na rachunek Organizatora.
 2. Po dokonaniu rejestracji online na stronie: www.synapsis.org.pl/konferencja powinien pojawić się komunikat: „Dziękujemy za zainteresowanie konferencją szkoleniową Fundacji SYNAPSIS i przesłanie swojego zgłoszenia. Na Pani/ Pana skrzynkę mailową został wysłany link aktywacyjny oraz informacja dotycząca udziału w konferencji. Prosimy o sprawdzenie zgodności wszystkich danych.”
 3. Potwierdzenie rejestracji powinno dotrzeć w ciągu 24h na adres e-mail podany przez uczestnika w trakcie logowania. Brak potwierdzeń może oznaczać, że rejestracja z powodu problemów technicznych nie została dokonana. OBOWIĄZEK WERYFIKACJI TEGO FAKTU SPOCZYWA NA OSOBIE ZGŁOSZONEJ JAKO UCZESTNIK KONFERENCJI. Ewentualne pytania w tej sprawie prosimy kierować na adres e-mail: konferencja@synapsis.org.pl
 4. Istnieje możliwość jednorazowej zmiany danych w systemie rejestracji online. Po zgłoszeniu takiej konieczności na adres: konferencja@synapsis.org.pl uczestnik dostaje link aktywacyjny i może samodzielnie nanieść zmiany danych.
 5. Rezygnacja z udziału w konferencji jest możliwa pod warunkiem, że uczestnik dokona jej w formie pisemnej bądź e-mailowej. W każdym wypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów.
 6. W przypadku odwołania konferencji z przyczyn leżących po stronie Organizatora bądź w wyniku działania siły wyższej (zdarzenia losowe, na które nie miał wpływu Organizator, w tym zarządzenia władz związane ze stanem epidemii), uczestnikom zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota.
 7. O uczestnictwie w konferencji decyduje kolejność dokonania całkowitej wpłaty należności na rachunek Organizatora (a nie kolejność zgłoszeń).

 

III PŁATNOŚĆ

 1. Drugim warunkiem udziału w konferencji jest dokonanie opłaty konferencyjnej w ciągu 14 dni od daty wysłania formularza na numer rachunku bankowego Organizatora:

BNP Paribas 21 1600 1169 0003 0132 3566 4160 Adres do przelewów: Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa z dopiskiem w tytule przelewu: OPŁATA SZKOLENIOWA  oraz  podaniem imienia i nazwiska uczestnika.

 1. Niedokonanie wpłaty w ciągu 14 dni od daty wysłania formularza skutkuje anulowaniem zgłoszenia.
 2. Koszt udziału obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne oraz usługę tłumaczeniową z j. angielskiego.
 3. Opłata konferencyjna nie obejmuje ubezpieczenia.
 4. Organizator przewiduje zniżkę w opłacie za udział w konferencji dla osób z autyzmem lub zespołem Aspergera, ich rodziców/ opiekunów prawnych. Osoby uprawnione do zniżek, rejestrując się na konferencję i wybierając opcję opłaty zniżkowej, jednocześnie oświadczają, że posiadają do tego stosowne uprawnienia. Organizator, w uzasadnionych przypadkach, może dokonać weryfikacji uprawnień do zniżek poprzez zażądanie okazania wymaganych dokumentów.
 5. Koszt udziału w konferencji za jedną osobę wynosi:
 •  370 zł opłata pełna w przypadku dokonania wpłaty do dnia 24 maja 2021 r.
 • 270 zł opłata zniżkowa w przypadku dokonania wpłaty do dnia 24 maja 2021 r.
 •  420 zł opłata pełna w przypadku dokonania wpłaty od dnia 25 maja 2021 r. do dnia 24 września 2021 r.
 • 340 zł opłata zniżkowa w przypadku dokonania wpłaty od dnia 25 maja 2021 r. do dnia 24 września 2021 r.                                                                                                             

7. Decyduje data dokonania przelewu.

 1. Nie ma możliwości dokonywania opłat w dwóch ratach.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na to, by Organizator wystawił fakturę w formie elektronicznej i przesłał ją na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail. Organizator wystawia fakturę VAT w formie papierowej tylko na życzenie uczestnika wyrażone mailowo na adres: konferencja@synapsis.org.pl
 3. Faktury wystawiane są na podstawie danych określonych przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.
 4. W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników konieczna jest korespondencja e-mailowa z Organizatorem w celu przekazania nazwisk delegowanych uczestników..
 5. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego uczestnika z jednej instytucji /firmy istnieje możliwość wystawienia jednej faktury łącznie. Możliwe jest także rozbicie opłat konferencyjnych jednego uczestnika na dwie instytucje/firmy. Zawsze wymaga to jednak korespondencji e-mailowej z Organizatorem konferencji z podaniem pełnych danych instytucji/ firm (nazwa, adres, NIP).
 6. Każdy z uczestników otrzyma pakiet materiałów konferencyjnych.

 

IV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każdy uczestnik konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, czyli Fundację SYNAPSIS w Warszawie (Fundacja), przy ul. Ondraszka 3 w celu realizacji uczestnictwa w KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ FUNDACJI SYNAPSIS w dniach 28 i 29 września 2021 r.
 2. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w konferencji jest wyrażenie zgody w punktach 1 i 2 w sekcji Oświadczenia w Formularzu Zgłoszeniowym. Pozostałe zgody nie warunkują udziału w konferencji.
 3. Każdy uczestnik w trakcie rejestracji na konferencję wraz z formularzem zgłoszeniowym składa Oświadczenia dotyczące wyrażenia zgody/braku zgody na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez kliknięcie w odpowiednio oznaczone pola dokumentu p.n. „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację SYNAPSIS”. Dokument ten zawiera   informacje wymagane przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO.

 

V WYMAGANIA TECHNICZNE

Rejestracja, dostęp do adresu i strony internetowej oraz udział w Konferencji online wymaga połączenia z Internetem. Uczestnik, aby wziąć udział w konferencji musi mieć zabezpieczony dostęp do sieci internetowej oraz sprzęt z dostępem do przeglądarki internetowej i kamery.

 

VI ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. niepoprawne wpisanie danych przez uczestnika,
 2. brak dostępu do sieci Internet albo ograniczenia w jego dostępności uniemożliwiające dokonanie rejestracji w terminie,
 3. brak dostępu do sieci Internet albo ograniczenia w jego dostępności oraz nieprawidłowe funkcjonowania urządzenia odbiorczego uczestnika w czasie korzystania z konferencji online,
 4. poniesione przez uczestnika szkody, które spowodowane zostały na skutek odwołania konferencji przez Organizatora z przyczyn leżących po jego stronie bądź w wyniku siły wyższej (zdarzenia losowe, na które nie miał wpływu Organizator, w tym zarządzenia władz związane ze stanem epidemii).

 

VII OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Materiały konferencyjne zostały opracowane przez prelegentów i są objęte prawami autorskim, co oznacza, że nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody osoby będącej właścicielem praw autorskich. Materiały te nie mogą być używane w powiązaniu z produktami lub usługami uczestnika bądź osób trzecich w sposób, który może wprowadzić potencjalnych klientów właściciela praw autorskich w błąd lub w inny sposób mu zaszkodzić.
 2. Zabronione jest nagrywanie konferencji, kopiowanie materiałów konferencyjnych, a  także udostępnianie takich nagrań, materiałów, rozpowszechnianie ich i czerpanie z nich korzyści. Za naruszenie tego zakazu odpowiada uczestnik konferencji, który dopuścił się naruszeń.
 3. Uczestnikowi ani żadnej osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności zawartych w jakichkolwiek materiałach dotyczących konferencji.

 

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji lub wprowadzenia drobnych zmian w jej programie.
 2. Zaświadczenia wystawione przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego SYNAPSIS, potwierdzające udział uczestnika w konferencji będą wysyłane drogą elektroniczną na adres wskazany przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym i zawierać będą dane, jakie zawarł uczestnik w formularzu – do samodzielnego wydruku – po zakończeniu konferencji w terminie do 20 dni po zakończeniu konferencji.
 3. Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.
 4. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorem: Fundacja SYNAPSIS ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, adres e-mail: konferencja@synapsis.org.pl

 

Termin

28-29 września 2021 roku

Koszt

Koszt udziału w konferencji za jedną osobę wynosi:

 • 370 zł – opłata pełna w przypadku dokonania wpłaty do 24 maja 2021 r.
 • 270 zł – opłata zniżkowa (*) w przypadku dokonania wpłaty do 24 maja 2021 r.
 • 420 zł – opłata pełna w przypadku dokonania wpłaty w okresie od 25 maja 2021 r. do 24 września 2021 r.
 • 340 zł – opłata zniżkowa (*) w przypadku dokonania wpłaty w okresie od 25 maja 2021 r. do 24 września 2021 r.

(*) Opłata zniżkowa za udział w konferencji dotyczy osób z autyzmem lub zespołem Aspergera, ich rodziców/ opiekunów prawnych.

Osoby uprawnione do zniżek, rejestrując się na konferencję i wybierając opcję opłaty zniżkowej, jednocześnie oświadczają, że posiadają do tego stosowne uprawnienia. Organizator, w uzasadnionych przypadkach, może dokonać weryfikacji uprawnień do zniżek poprzez zażądanie okazania wymaganych dokumentów.  

Kontakt

Fundacja SYNAPSIS
ul. Ondraszka 3
02-085 Warszawa
tel. 505 301 114
konferencja@synapsis.org.pl