Struktura organizacyjna

OŚRODEK DLA DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM

PIERWSZE NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE TERAPEUTYCZNE FUNDACJI SYNAPSIS

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ PRACOWNIA RZECZY RÓŻNYCH SYNAPSIS

OŚRODEK DLA DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM

Niepubliczny Podmiot Leczniczy

Dyrektor: Joanna Grochowska
j.grochowska@synapsis.org.pl

ul. Ondraszka 3
02-085 Warszawa
tel. 22 825 87 42
osrodek@synapsis.org.pl
www.synapsis.org.pl

 

Niepubliczny Podmiot Leczniczy prowadzony przez Fundację SYNAPSIS prowadzi diagnozy, terapię i rehabilitację w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz zaburzeń i chorób współistniejących. Pacjentami placówki mogą być dzieci, młodzież i osoby dorosłe poszukujące możliwości diagnozy w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu lub dzieci, młodzież i osoby dorosłe ze zdiagnozowanym ASD poszukujące terapii indywidualnej bądź grupowej, a także członkowie ich rodzin bezpośrednio dotknięci problemami wynikającymi z zaburzeń ze spektrum autyzmu. Podmiot świadczy usługi zarówno w ramach kontraktu z NFZ, jak i odpłatnie.

Aktualnie Niepubliczny Podmiot Leczniczy prowadzony przez Fundację SYNAPSIS działa w trzech lokalizacjach:

  • Ośrodek dla Dzieci i Dorosłych Osób z Autyzmem, ul. Ondraszka 3 w Warszawie
  • Centrum Diagnostyki i Terapii Małych Dzieci, ul. Siemieńskiego 21 w Warszawie
  • Ośrodek dla Dorosłych Osób z Autyzmem, filia w Wilczej Górze, ul. Jasna 36a, Wilcza Góra

Kontakt w sprawie zapisów na diagnozę i/lub terapię:

  • Dzieci – tel. 22 825 87 42
  • Młodzież po 15 r. życia i osoby dorosłe – tel. 505 696 388 (wyłącznie we wtorki w godzinach 12:30-14:30) lub e-
  • mail: diagnozy_dorosli@synapsis.org.pl

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Dyrektor: Łucja Sokorska-Maj
l.sokorska@synapsis.org.pl

ul. Ondraszka 3
02-085 Warszawa
tel. 22 825 87 42

osrodek@synapsis.org.pl
www.synapsis.org.pl

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SYNAPSIS świadczy usługi psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne i psychoedukacyjne dzieciom i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ich rodzinom oraz prowadzi wykłady, warsztaty i organizuje konferencje dla specjalistów zajmujących się pomocą osobom ze spektrum autyzmu i ich rodzinom.

Ośrodek Informacyjno-Prawny

Dyrektor: Maria Jankowska
m.jankowska@synapsis.org.pl

ul. Ondraszka 3
02-085 Warszawa
tel. 22 825 01 34

poradnictwo@synapsis.org.pl
www.synapsis.org.pl

W Ośrodku Informacyjno-Prawnym udzielane są bezpłatne porady prawno-obywatelskie, pedagogiczno-socjalne, psychologiczno-terapeutyczne oraz parent to parent.

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

Dyrektor: Ewa Pęczkowska
e.peczkowska@synapsis.org.pl

ul. Ondraszka 3
02-085 Warszawa
tel. 22 825 87 22/42 (dyżur telefoniczny we wtorki i czwartki, godz. 14.30-15.30)

szkolenia@synapsis.org.pl
www.synapsis.org.pl

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego SYNAPSIS (NPKU SYNAPSIS) prowadzi kursy i szkolenia dla osób dorosłych, pracujących z osobami ze spektrum autyzmu (dziećmi, młodzieżą, dorosłymi) lub chcących poszerzyć swoje kompetencje zawodowe w kierunku umiejętności pracy z tą grupą osób. Placówka bazuje na trzydziestoletnim doświadczeniu działalności Fundacji SYNAPSIS w tematyce autyzmu, merytorycznym i szkoleniowym. Kadrę Placówki stanowią doświadczeni wykładowcy i trenerzy, którzy na co dzień pracują jako specjaliści zajmujący się diagnostyką, terapią, edukacją, aktywizacją społeczną i zawodową oraz wsparciem rodzin osób ze spektrum autyzmu.

Za jakość prowadzonych szkoleń odpowiada Rada Szkoleniowa Fundacji SYNAPSIS, w której skład wchodzą członkowie powoływani przez Zarząd.

Nadzór merytoryczny nad placówką sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. Wydawane przez Placówkę zaświadczenia są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Placówka posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawę.

PIERWSZE NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE TERAPEUTYCZNE FUNDACJI SYNAPSIS

Dyrektor:
Marta Jakubowska
m.jakubowska@synapsis.org.pl

ul. Siemieńskiego 21
02-106 Warszawa
tel. 512 345 210

przedszkole@synapsis.org.pl
www.przedszkolesynapsis.pl

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ PRACOWNIA RZECZY RÓŻNYCH SYNAPSIS

Kierownik:
Bożena Domańska
b.domanska@synapsis.org.pl

ul. Jasna 36A
05-506 Wilcza Góra (Lesznowola)
tel. 512 345 163

pracownia@synapsis.org.pl
www.pracowniasynapsis.pl

Zarząd

Izabela Broczkowska

Prezes Zarządu

Aleksandra Sztajerwald

Członkini Zarządu

Joanna Grochowska

Wiceprezes Zarządu

Karolina Włodarczyk

Członkini Zarządu

Katarzyna Paluch

Członkini Zarządu

Maria Wroniszewska

Członkini Zarządu

Rada fundacji

Michał Wroniszewski

Ryszard Praszkier

Jakub Wroniszewski

Rada nadzorcza

Zbigniew Bujak

Przewodniczący

Krystyna Łubnicka

Maria Szperlich – Poppe

Ewa Pisula

Ewa Konczal

Irena Namysłowska

Magdalena Okrzasa