Struktura organizacyjna

OŚRODEK DLA DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM

CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII MAŁYCH DZIECI

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ PRACOWNIA RZECZY RÓŻNYCH SYNAPSIS

OŚRODEK DLA DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM

Niepubliczny Podmiot Leczniczy

Dyrektor: Joanna Grochowska
j.grochowska@synapsis.org.pl

ul. Ondraszka 3
02-085 Warszawa
tel. 22 825 87 42
osrodek@synapsis.org.pl
www.synapsis.org.pl

 

Niepubliczny Podmiot Leczniczy prowadzony przez Fundację SYNAPSIS prowadzi diagnozy, terapię i rehabilitację w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz zaburzeń i chorób współistniejących. Pacjentami placówki mogą być dzieci, młodzież i osoby dorosłe poszukujące możliwości diagnozy w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu lub dzieci, młodzież i osoby dorosłe ze zdiagnozowanym ASD poszukujące terapii indywidualnej bądź grupowej, a także członkowie ich rodzin bezpośrednio dotknięci problemami wynikającymi z zaburzeń ze spektrum autyzmu. Podmiot świadczy usługi zarówno w ramach kontraktu z NFZ, jak i odpłatnie.

Aktualnie Niepubliczny Podmiot Leczniczy prowadzony przez Fundację SYNAPSIS działa w trzech lokalizacjach:

  • Ośrodek dla Dzieci i Dorosłych Osób z Autyzmem, ul. Ondraszka 3 w Warszawie
  • Centrum Diagnostyki i Terapii Małych Dzieci, ul. Siemieńskiego 21 w Warszawie
  • Ośrodek dla Dorosłych Osób z Autyzmem, filia w Wilczej Górze, ul. Jasna 36a, Wilcza Góra

Kontakt w sprawie zapisów na diagnozę i/lub terapię:

Ośrodek Informacyjno-Prawny

Dyrektor: Maria Jankowska
m.jankowska@synapsis.org.pl

ul. Ondraszka 3
02-085 Warszawa
tel. 22 825 01 34

poradnictwo@synapsis.org.pl
www.synapsis.org.pl

W Ośrodku Informacyjno-Prawnym udzielane są bezpłatne porady prawno-obywatelskie, pedagogiczno-socjalne, psychologiczno-terapeutyczne oraz parent to parent.

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

Dyrektor: Iga Sowulewska
i.sowulewska@synapsis.org.pl

ul. Ondraszka 3
02-085 Warszawa
tel. 22 825 87 22/42 (dyżur telefoniczny w poniedziałki i środy, w godz. 10-15)

szkolenia@synapsis.org.pl
www.synapsis.org.pl

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego SYNAPSIS (NPKU SYNAPSIS) prowadzi kursy i szkolenia dla osób dorosłych, pracujących z osobami ze spektrum autyzmu (dziećmi, młodzieżą, dorosłymi) lub chcących poszerzyć swoje kompetencje zawodowe w kierunku umiejętności pracy z tą grupą osób. Placówka bazuje na trzydziestoletnim doświadczeniu działalności Fundacji SYNAPSIS w tematyce autyzmu, merytorycznym i szkoleniowym. Kadrę Placówki stanowią doświadczeni wykładowcy i trenerzy, którzy na co dzień pracują jako specjaliści zajmujący się diagnostyką, terapią, edukacją, aktywizacją społeczną i zawodową oraz wsparciem rodzin osób ze spektrum autyzmu.

Za jakość prowadzonych szkoleń odpowiada Rada Szkoleniowa Fundacji SYNAPSIS, w której skład wchodzą członkowie powoływani przez Zarząd.

Nadzór merytoryczny nad placówką sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. Wydawane przez Placówkę zaświadczenia są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Placówka posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawę.

CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII MAŁYCH DZIECI

Kierownik merytoryczny:
Aleksandra Duszczyk

a.duszczyk@synapsis.org.pl

ul. Siemieńskiego 21
02-106 Warszawa

 

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ PRACOWNIA RZECZY RÓŻNYCH SYNAPSIS

Kierownik:
Paulina Gajewska
p.gajewska@synapsis.org.pl

ul. Jasna 36A
05-506 Wilcza Góra (Lesznowola)
tel. 512 345 163

pracownia@synapsis.org.pl
www.pracowniasynapsis.pl

Zarząd

Zdjęcie portretowe: Izabela Broczkowska

Izabela Broczkowska

Prezes Zarządu

Zdjęcie portretowe: Aleksandra Sztajerwald

Aleksandra Sztajerwald

Członkini Zarządu

Zdjęcie portretowe: Joanna Grochowska

Joanna Grochowska

Wiceprezes Zarządu

Zdjęcie portretowe: Karolina Włodarczyk

Karolina Włodarczyk

Członkini Zarządu

Zdjęcie portretowe: Katarzyna Paluch

Katarzyna Paluch

Członkini Zarządu

Joanna Mrożek

Członkini Zarządu

Zdjęcie portretowe: Maria Wroniszewska

Maria Wroniszewska

Członkini Zarządu

Rada fundacji

Michał Wroniszewski

Jakub Wroniszewski

Piotr Olaf Żylicz

Rada nadzorcza

Zbigniew Bujak

Przewodniczący

Krystyna Łubnicka

Maria Szperlich – Poppe

Ewa Pisula

Ewa Konczal

Magdalena Okrzasa