Struktura organizacyjna

OŚRODEK DLA DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM

PIERWSZE NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE TERAPEUTYCZNE FUNDACJI SYNAPSIS

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ PRACOWNIA RZECZY RÓŻNYCH SYNAPSIS

OŚRODEK DLA DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM

Niepubliczny Podmiot Leczniczy

Dyrektor: Joanna Grochowska
j.grochowska@synapsis.org.pl

ul. Ondraszka 3
02-085 Warszawa
tel. 22 825 87 42
osrodek@synapsis.org.pl
www.synapsis.org.pl

 

Niepubliczny Podmiot Leczniczy prowadzony przez Fundację SYNAPSIS prowadzi diagnozy, terapię i rehabilitację w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz zaburzeń i chorób współistniejących. Pacjentami placówki mogą być dzieci, młodzież i osoby dorosłe poszukujące możliwości diagnozy w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu lub dzieci, młodzież i osoby dorosłe ze zdiagnozowanym ASD poszukujące terapii indywidualnej bądź grupowej, a także członkowie ich rodzin bezpośrednio dotknięci problemami wynikającymi z zaburzeń ze spektrum autyzmu. Podmiot świadczy usługi zarówno w ramach kontraktu z NFZ, jak i odpłatnie.

Aktualnie Niepubliczny Podmiot Leczniczy prowadzony przez Fundację SYNAPSIS działa w trzech lokalizacjach:

  • Ośrodek dla Dzieci i Dorosłych Osób z Autyzmem, ul. Ondraszka 3 w Warszawie
  • Centrum Diagnostyki i Terapii Małych Dzieci, ul. Siemieńskiego 21 w Warszawie
  • Ośrodek dla Dorosłych Osób z Autyzmem, filia w Wilczej Górze, ul. Jasna 36a, Wilcza Góra

Kontakt w sprawie zapisów na diagnozę i/lub terapię:

  • Dzieci – tel. 22 825 87 42
  • Młodzież po 15 r. życia i osoby dorosłe – tel. 505 696 388 (wyłącznie we wtorki w godzinach 12:30-14:30) lub e-
  • mail: diagnozy_dorosli@synapsis.org.pl

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Dyrektor: Łucja Sokorska-Maj
l.sokorska@synapsis.org.pl

ul. Ondraszka 3
02-085 Warszawa
tel. 22 825 87 42

osrodek@synapsis.org.pl
www.synapsis.org.pl

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SYNAPSIS świadczy usługi psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne i psychoedukacyjne dzieciom i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ich rodzinom oraz prowadzi wykłady, warsztaty i organizuje konferencje dla specjalistów zajmujących się pomocą osobom ze spektrum autyzmu i ich rodzinom.

Ośrodek Informacyjno-Prawny

Dyrektor: Maria Jankowska
m.jankowska@synapsis.org.pl

ul. Ondraszka 3
02-085 Warszawa
tel. 22 825 01 34

poradnictwo@synapsis.org.pl
www.synapsis.org.pl

W Ośrodku Informacyjno-Prawnym udzielane są bezpłatne porady prawno-obywatelskie, pedagogiczno-socjalne, psychologiczno-terapeutyczne oraz parent to parent.

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

Dyrektor: Ewa Pęczkowska
e.peczkowska@synapsis.org.pl

ul. Ondraszka 3
02-085 Warszawa
tel. 22 825 87 22/42 (dyżur telefoniczny we wtorki i czwartki, godz. 14.30-15.30)

szkolenia@synapsis.org.pl
www.synapsis.org.pl

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego SYNAPSIS (NPKU SYNAPSIS) prowadzi kursy i szkolenia dla osób dorosłych, pracujących z osobami ze spektrum autyzmu (dziećmi, młodzieżą, dorosłymi) lub chcących poszerzyć swoje kompetencje zawodowe w kierunku umiejętności pracy z tą grupą osób. Placówka bazuje na trzydziestoletnim doświadczeniu działalności Fundacji SYNAPSIS w tematyce autyzmu, merytorycznym i szkoleniowym. Kadrę Placówki stanowią doświadczeni wykładowcy i trenerzy, którzy na co dzień pracują jako specjaliści zajmujący się diagnostyką, terapią, edukacją, aktywizacją społeczną i zawodową oraz wsparciem rodzin osób ze spektrum autyzmu.

Za jakość prowadzonych szkoleń odpowiada Rada Szkoleniowa Fundacji SYNAPSIS, w której skład wchodzą członkowie powoływani przez Zarząd.

Nadzór merytoryczny nad placówką sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. Wydawane przez Placówkę zaświadczenia są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Placówka posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawę.

PIERWSZE NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE TERAPEUTYCZNE FUNDACJI SYNAPSIS

Dyrektor:
Marta Jakubowska
m.jakubowska@synapsis.org.pl

ul. Siemieńskiego 21
02-106 Warszawa
tel. 512 345 210

przedszkole@synapsis.org.pl
www.przedszkolesynapsis.pl

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ PRACOWNIA RZECZY RÓŻNYCH SYNAPSIS

Kierownik:
Bożena Domańska
b.domanska@synapsis.org.pl

ul. Jasna 36A
05-506 Wilcza Góra (Lesznowola)
tel. 512 345 163

pracownia@synapsis.org.pl
www.pracowniasynapsis.pl

Zarząd

Izabela Broczkowska

Prezes Zarządu

Joanna Grochowska

Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Paluch

Członek Zarządu

Łucja Sokorska-Maj

Członek Zarządu

Rada fundacji

Michał Wroniszewski

Ryszard Praszkier

Jakub Wroniszewski

Rada nadzorcza

Zbigniew Bujak

Przewodniczący

Krystyna Łubnicka

Maria Szperlich – Poppe

Ewa Pisula

Ewa Konczal

Irena Namysłowska

Magdalena Okrzasa