Partnerstwo

Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego
W 2015 r. w siedzibie PFON w Warszawie odbyło się spotkanie założycielskie Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego (PFZW). Fundacja SYNAPSIS jest jedną z dziesięciu organizacji założycielskich tej federacji.

Celem Federacji jest m.in. promowanie modelu zatrudnienia wspomaganego, które osobom z niepełnosprawnościami, mającymi szczególne trudności w zdobyciu i utrzymaniu płatnej pracy na otwartym rynku zatrudnienia, umożliwia pracę zarobkową na równi z innymi osobami.
Idea wspomagania osób z niepełnosprawnościami w procesie przygotowania i wchodzenia na otwarty rynek pracy to bardzo ważny i niezbędny element rzeczywistego włączania tych osób w życie społeczne. W modelu Zatrudnienia Wspomaganego wspomaganie przez trenerów pracy oferowane jest szczególnie osobom z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Fundacja SYNAPSIS współpracuje w ramach zarządu Federacji, gdyż ze względu na dobro osób ze spektrum autyzmu bardzo zależy nam na wprowadzeniu systemowych zmian umożliwiających korzystanie z usług trenerów pracy przez osoby ze spektrum autyzmu, poszukujące pracy na otwartym rynku. Jak dotąd osoby z zaburzeniami autystycznymi należą do grupy osób najbardziej oddalonych od rynku pracy.

Ponadto, PFZW zamierza dbać o realizację zatrudnienia wspomaganego w Polsce zgodnie z międzynarodowymi standardami; wpływać na jego rozwój i doskonalenie; popularyzować potencjał i wkład osób z niepełnosprawnościami w życie gospodarcze i społeczne kraju; integrować środowiska uczestniczące w zatrudnieniu wspomaganym; popularyzować standardy etyczne związane ze wspieraniem osób z niepełnosprawnościami w procesie integrowania ich ze społeczeństwem, zwłaszcza w środowiskach pracy.

Obecnie jest 15 organizacji należących do PFZW.

PFZW jest zarejestrowane w siedzibie Fundacji SYNAPSIS w Warszawie.
Adres siedziby PFZW
ul. Ondraszka 3
02-085 Warszawa
e-mail: biuro@pfzw.pl

Europejska Fundacja Aktywizacji Społecznej EFAS

Europejska Fundacja Aktywizacji Społecznej EFAS jest dziełem osób, które zapragnęły połączyć wieloletnie doświadczenie w branży IT z potrzebą działania odpowiedzialnego społecznie. Sztandarowym przedsięwzięciem Fundacji jest projekt asperIT, skierowany do osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Głównym celem projektu jest aktywizacja osób z ASD do pracy w branży IT, a także zbudowanie komplementarnego systemu, który będzie pomagał osobom nieneurotypowym w edukacji, integracji i odnalezieniu się w społeczeństwie.

Umiejętności, jakimi dysponują osoby ze spektrum stanowią ich ogromny potencjał. Dobrze sobie radzą w pracach wymagających koncentracji i dokładności, opartych na powtarzalności oraz w których ceni się dobrą pamięć do faktów i liczb. Przekłada się to na wysoki poziom umiejętności informatycznych. Takich właśnie cech wymaga praca w branży IT. Aktualnie w Polsce, podobnie jak i na świecie, rośnie zapotrzebowanie na pracowników w branży IT.