Autism Europe

Autism-Europe (AE) jest międzynarodową organizacją, założoną w 1983 r., której głównym celem jest realizacja praw osób z autyzmem w krajach Europy oraz poprawa jakości ich życia.

AE prowadzi rzecznictwo wobec decydentów w skali europejskiej, by ogólnoeuropejskie akty prawne w jak największym stopniu uwzględniały potrzeby osób z autyzmem. Działa również na rzecz zwiększenia świadomości, czym jest autyzm i zrozumienia zagadnień autyzmu w społeczeństwie.

AE ma ponad 80 organizacji członkowskich z 38 krajów i reprezentuje około 7 mln ludzi z całej Europy. W 2019 r. do AE należą 3 organizacje z Polski. Fundacja SYNAPSIS należy do AE od 2000 r. i regularnie współpracuje z zarządem tej organizacji. Przedstawiciele Prezydium Zarządu AE byli zapraszani do Polski i uczestniczyli w spotkaniach z posłami, wspierając działania rzecznicze Fundacji SYNAPSIS.

Od 2012 r. przedstawicielka Fundacji SYNAPSIS jest Sekretarzem Prezydium Zarządu AE już drugą, czteroletnią kadencję. Szczególnie angażuje się w działania na rzecz tworzenia mieszkań wspomaganych dla osób z autyzmem i podnoszenia jakości ich życia.

https://www.autismeurope.org/who-we-are/our-structure/executive-committee/

Szczególnie ważną rolę odgrywają w organizacji self-adwokaci i rodzice. AE jest traktowana jako główny reprezentant sieci organizacji działających na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin w Europie wobec instytucji UE. Działa w oparciu o wartości i zasady ujęte w Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych.

W celu dzielenia się wiedzą, wynikami najnowszych badań oraz upowszechniania dobrych praktyk AE co 3 lata organizuje Kongresy we współpracy z organizacjami z różnych krajów Europy. We wrześniu 2019 r. Kongres w Nicei (Francja) zgromadził ponad 2200 uczestników z Europy i krajów pozaeuropejskich. Kolejny odbędzie się w Polsce w 2022 r.

https://www.autismeurope.org/xii-autism-europe-international-congress-nice-france-2019/

AE wydaje również czasopismo LINK, dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej: https://www.autismeurope.org/blog/category/link-magazine/

Co roku zespół AE współpracuje z organizacjami członkowskimi przy tworzeniu kampanii społecznych uwrażliwiających na potrzeby osób z autyzmem. Przygotowywane są wspólnie dla wszystkich krajów na 2 kwietnia – Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie.

https://www.autismeurope.org

secretariat@autismeurope.org

Adres siedziby:

Rue Montoyer 39
Brussels 1000

BELGIA