Zostań rzecznikiem własnej sprawy! Upodmiotowienie osób z autyzmem

 

Aktualności

O projekcie

Poradnictwo

Zespół

samorzecznicy

Justyna Pawlak

Kacper Rudak

Bartosz Jakubowski

Dominik

Maciej Oksztulski

Filip Kostrzewa

Łukasz Maciejewski

Patrycja Jakubaszek

Adrian Dojutrek

Karol Wasilewski

Aktualności

VIDEO PODSUMOWUJĄCE PROJEKT „ZOSTAŃ RZECZNIKIEM WŁASNEJ SPRAWY! UPODMIOTOWIENIE OSÓB Z AUTYZMEM”.

 • Co dał Ci udział w projekcie?
 • Jaki jest Twój plan na dalsze działania?
 • Co chcesz osiągnąć? Do czego dążysz?
 • Jakie są Twoje marzenia?
Poprosiliśmy naszych Samorzeczników o podzielenie się swoimi refleksjami na temat udziału w projekcie „Zostań rzecznikiem własnej sprawy! Upodmiotowienie osób z autyzmem”. To podsumowanie bardzo ważnego okresu w ich życiu, a jednocześnie początek nowego rozdziału.
O swoich doświadczeniach, osiągnięciach, wyzwaniach i planach na przyszłość opowiadają Adrian Dojutrek, Patrycja Jakubowska, Bartosz Jakubowski, Danuta Oksztulska, dr Maciej Oksztulski, Justyna Pawlak, Kacper Rudak, Renata Rudak oraz Karol Wasilewski.
Jesteśmy dumni ze wszystkich naszych Samorzeczników i mocno trzymamy kciuki za ich dalsze działania na rzecz osób w spektrum autyzmu!

WYDARZENIE PODSUMOWUJĄCE PROJEKT „ZOSTAŃ RZECZNIKIEM WŁASNEJ SPRAWY! UPODMIOTOWIENIE OSÓB Z AUTYZMEM”.

 

Osiemnaście miesięcy wypełnione warsztatami, zajęciami, spotkaniami, wystąpieniami, nagraniami i dobrą energią!

W jaki sposób udział w projekcie wpłynął na życie uczestników? Jakie są najważniejsze rezultaty dla każdego z samorzeczników? Jak rozwijać samorzecznictwo, aby wzmocnić uczestnictwo osób w spektrum autyzmu w życiu społecznym?
Na te i inne pytania odpowiedzieli samorzecznicy, ich rodzice i specjaliści.
Gościem specjalnym był Jacek Śmigiel – szef zespołu tutorów w Fundacji asperIT, która zajmuje się aktywizacją zawodową oraz wparciem osób w spektrum autyzmu na otwartym rynku pracy, a także wspieraniem firm oraz instytucji w rekrutacji i zatrudnianiu osób neuronietypowych; wiceprezes zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu, koordynator klubu aktywności „Uwaga dla Asa” dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera.
Podczas wydarzenia odbyła się również oficjalna premiera filmu z udziałem samorzeczników!

W ramach projektu „Zostań rzecznikiem własnej sprawy! Upodmiotowienie osób z autyzmem” powstała seria 5 pakietów informacyjnych, skierowanych do przedstawicieli mediów; pracowników służby zdrowia; służb ratowniczych i interwencyjnych; pracowników administracji publicznej oraz rodziców i specjalistów. 

W pakietach znajdują się m.in. podstawowe informacje na temat spektrum autyzmu; praktyczne wskazówki dotyczące języka stosowanego w kontekście osób w spektrum; rekomendacje w zakresie obsługi pacjentów i klientów ze specjalnymi potrzebami wynikającymi z zaburzeń autystycznych czy porady na temat skutecznych metod komunikacji i współpracy z osobami w spektrum. 

Pakiet zatytułowany „Dobro dziecka z autyzmem w procesie określania sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej” jest skierowany do osób uczestniczących w procesie kształtowania zasad wykonywania rozdzielnej opieki rodzicielskiej, w szczególności do adwokatów, radców prawnych, mediatorów oraz samych rodziców. 

Zachęcamy do lektury i szerokiego udostępniania, zwłaszcza przedstawicielom ww. grup zawodowych:

JA – DOMINIK I MÓJ AUTYZM

 

Niedawno mama powiedziała mi, jak objawia się mój zespół Aspergera. Tym, że nic dla mnie nie ma znaczenia. Czasem myślę, że rzeczywiście tak jest. Przychodzą takie momenty, że nie zwracam uwagi na cały świat i swoje funkcjonowanie w tym świecie też nie. Mam zdiagnozowane zaburzenie, które właściwie wcale wydaje się nie przeszkadzać. Niedługo zostanie to wrzucone do jednego worka – spektrum autyzmu – gdzie wymieszam się z innymi, którzy nie mówią, mażą się odchodami, albo mówią za dużo i bez sensu, albo są genialni, zupełnie w tym geniuszu wyabstrahowani z otaczającej rzeczywistości, albo wegetują tak jak ja, bojąc się życia, odpowiedzialności i podejmowania decyzji.

PRZECZYTAJ CAŁY TEKST

O projekcie

Celem projektu „Zostań rzecznikiem własnej sprawy! Upodmiotowienie osób z autyzmem” jest wzmocnienie osób z autyzmem i ich rodzin poprzez działania na rzecz samorzecznictwa, samoorganizacji, pracy środowiskowej oraz poradnictwo i wsparcie osób narażonych na wykluczenie.

 

Konieczność dostosowania rozwiązań do potrzeb osób ze spektrum autyzmu wynika ze specyfiki tych zaburzeń i faktu, że całościowe zaburzenia rozwojowe zostały wprowadzone do systemu prawnego niedawno (odrębny kod od 2010 r.) i w wielu aktach prawnych nie są uwzględniane. Osoby z autyzmem ze względu na swoje odmienne zachowanie – nawet pozostając w normie intelektualnej – mają problemy z równym dostępem do rynku pracy, doskonaleniem i dokształcaniem, ale też do podstawowych usług społecznych i publicznych. Brak wśród nich i ich rodziców samorzeczników uczestniczących w dyskursie społecznym skutkuje narastaniem negatywnych stereotypów oraz brakiem możliwości dotarcia do szerokiego społeczeństwa i decydentów. W Polsce istnieje więc ogromna potrzeba stałej współpracy środowiska reprezentującego osoby z całego spektrum ASD z administracją publiczną różnego szczebla w celu wprowadzania systemowych rozwiązań na rzecz osób z autyzmem – zapewnienia równego dostępu do usług, zmniejszenia dyskryminacji i wykluczenia.

 

Projekt zakłada następujące działania:

 1. Samorzecznictwo środowiska

Fundacja SYNAPSIS, poprzez uczestnictwo w pracach Porozumienia AUTYZM – POLSKA, będzie poznawać lokalne, dobre praktyki z całego kraju i rekomendować je dla rozwiązań systemowych. Prowadzone będą również rozszerzone konsultacje opracowywanych przez rzeczników i samorzeczników propozycji zmian i opinii. Od początku projektu Rzecznik praw osób z ASD oraz specjalista ds. włączenia z Fundacji SYNAPSIS wraz ze stworzoną grupą opiniotwórczą (osoby z ASD, rodzice, specjaliści)  będą regularnie brać udział, konsultacjach aktów prawnych,  w spotkaniach sejmowych i senackich komisji/podkomisji oraz współpracować z administracją publiczną – inicjując, opiniując i uczestnicząc w pracach legislacyjnych nad regulacjami mającymi wpływ na osoby z niepełnosprawnościami.

 

 1. Bycie self-adwokatem w praktyce

Osoby z ASD zostaną zrekrutowane do projektu w dwóch grupach – osoby z zespołem Aspergera oraz osoby z nasilonymi zaburzeniami. Podczas warsztatów ze specjalistami z różnych dziedzin osoby te będą przygotowywane do pełnienia roli samorzeczników. Praca warsztatowa będzie polegać m.in. na wyjaśnianiu zależności między przepisami a prawami; omawianiu, czym są usługi społeczne i aktywizacja zawodowa oraz na wsparciu wzmacniającym samoocenę, budującym motywację do działań publicznych, pomocy w przełamywaniu barier. To działanie zakłada przygotowanie grupy samorzeczników do reprezentacji osób z ASD w przedstawianiu ich potrzeb i rozwiązań systemowych. Po raz pierwszy w Polsce swoją reprezentację będą miały osoby z głębokimi zaburzeniami (m.in. komunikujące się niewerbalnie) – nagrania z ich udziałem będą prezentowane podczas spotkań z przedstawicielami administracji i instytucji publicznych. W działania samorzecznicze zostaną również włączeni rodzice jako głos środowiska reprezentujący osoby z ASD, zwłaszcza te najbardziej niesamodzielne.

 

 1. Poradnictwo i wsparcie dla osób narażonych na wykluczenie

W trakcie projektu będzie działało poradnictwo. Porady będą udzielane przez prawnika telefonicznie, osobiście (po wcześniejszym umówieniu się) i mailowo. Zakres pomocy obejmuje: poradnictwo obywatelskie, w tym antydyskryminacyjne, uprawnienia w systemach edukacji, zdrowia rehabilitacji, zatrudnienia; prawa administracyjnego (decyzje, odwołania, interwencje), cywilnego, karnego, spadkowego, podatkowego, informacji dotyczącej aktualnych zmian w prawie. Porady będą udzielane osobom z ASD oraz ich rodzinom i pracownikom różnych służb publicznych z terenu całej Polski.

Poradnictwo

Poradnictwo i wsparcie dla osób narażonych na wykluczenie

Poradnictwo jest źródłem najpełniejszych informacji na temat potrzeb osób z ASD i systemowych rozwiązań mających pozytywny wpływ na ich życie. Dlatego w ramach projektu „Zostań rzecznikiem własnej sprawy! Upodmiotowienie osób z autyzmem” uruchomiono poradnictwo prawnika. Porady będą udzielane telefonicznie, osobiście (po wcześniejszym umówieniu się) i mailowo. Zakres pomocy obejmuje: poradnictwo obywatelskie, w tym antydyskryminacyjne, uprawnienia w systemach edukacji, zdrowia rehabilitacji, zatrudnienia; prawa administracyjnego (decyzje, odwołania, interwencje), cywilnego, karnego, spadkowego, podatkowego, informacji dotyczącej aktualnych zmian w prawie. Porady będą udzielane osobom z ASD oraz ich rodzinom i pracownikom różnych służb publicznych z terenu całej Polski.

Zespół

 

 • Specjalista ds. włączenia społecznego 

  Maria Wroniszewska – członek zarządu Fundacji SYNAPSIS, Specjalista ds. włączenia społecznego osób w spektrum autyzmu. Odpowiedzialna za zespół Poradnictwa i Rzecznictwa oraz za Program dla dorosłych osób z autyzmem w Fundacji SYNAPSIS. Od 10 lat członek zarządu międzynarodowej organizacji AUTISM-EUROPE. Matka osoby z nasilonymi objawami autyzmu.

 • Rzecznik Praw Osób z Autyzmem / prawnik

  Mec. Maria Jankowska – radca prawny. Od 1990 roku zaangażowana najpierw społecznie, potem również zawodowo w pracę na rzecz osób z niepełnosprawnością. Od 2005 r. Rzecznik Praw Osób z Autyzmem przy Fundacji SYNAPSIS z pełnomocnictwem POROZUMIENIA AUTYZM-POLSKA, zrzeszającego blisko 30 organizacji z całego kraju, pracujących na rzecz osób w spektrum autyzmu. Mama osoby z ciężką postacią autyzmu.

 • Prawnik – poradnictwo

  Beata Szynkaruk – od 9 lat prawnik Fundacji SYNAPSIS oraz mediator wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Absolwentka studiów prawniczych UKSW, gdzie uzyskała tytuł magistra obojga praw oraz licencjat prawa kanonicznego, absolwentka UW w Warszawie, kierunku Rachunkowość i Podatki. Prowadzi prywatną praktykę w zakresie poradnictwa, mediacji i szkoleń. Ponadto opracowała szereg poradników dla osób z niepełnosprawnością i przeprowadziła szereg wykładów o tematyce prawnej.

 • Trener warsztatów samorzeczniczych dla osób w spektrum autyzmu

Maciej Starzyński – pracuje z dorosłymi osobami w spektrum autyzmu jako trener pracy w ZAZ Pracowni Rzeczy Różnych SYNAPSIS w Wilczej Górze. Pracuje również jako psycholog kliniczny w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym WUM i psychoonkolog.

 • Trener warsztatów samorzeczniczych dla osób w spektrum autyzmu

Renata Werpachowska – psycholog, terapeuta, coach. Od 1992 roku wspiera osoby z autyzmem i ich rodziny. Ma doświadczenie w diagnostyce oraz terapii indywidualnej i grupowej. Wspiera osoby z ASD realizując dedykowane im projekty w zakresie włączenia społecznego i samodzielności. Uczestniczyła w licznych szkoleniach, konferencjach i kursach w Polsce i za granicą. Od 1995 roku jest członkiem zespołu trenerskiego Fundacji SYNAPSIS.

 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG