Zostań rzecznikiem własnej sprawy! Upodmiotowienie osób z autyzmem

 

Aktualności

O projekcie

Poradnictwo

Zespół

samorzecznicy

Justyna Pawlak

Kacper Rudak

Bartosz Jakubowski

Dominik

Maciej Oksztulski

Filip Kostrzewa

Łukasz Maciejewski

Patrycja Jakubaszek

Adrian Dojutrek

Karol Wasilewski

Aktualności

NIC MI NIE DAJE WIĘKSZEJ SATYSFAKCJI, NIŻ ROBIENIE TEGO, CO ,,WCZORAJ” BYŁO NIEMOŻLIWE.

Ukończyłam studia na kierunku pedagogika specjalna. Miałam przedmioty związane z autyzmem/ zespołem Aspergera i nie mogłam zrozumieć, dlaczego dla innych te tematy były takie obce. Dlaczego pozostałe osoby musiały sobie z trudem wyobrażać sposób doświadczania świata przez osoby ze spektrum autyzmu. Dla mnie to było naturalne. Zupełnie jakby ktoś mówił o mnie. Porzucałam jednak tę myśl i starałam się koncentrować na omawianych treściach. Przecież poszłam na studia, by zdobyć wiedzę i wykształcenie, a nie po to, żeby się przyglądać samej sobie. Kładłam więc nacisk na naukę, by wynieść ze studiów jak najwięcej, jednak podświadomie zapalała się w głowie lampka. Myślałam sobie, że to niemożliwe, żeby mogło mnie to dotyczyć. Czułam się, jakbym na siłę chciała stać się głównym bohaterem omawianych historii. Bardzo często myślałam, że coś sobie wmawiam.

Poznawałam autyzm od tej najgorszej strony- jako wyrok i życiową porażkę. Osoby z autyzmem przedstawiane były nie jako osoby, ale jako sam autyzm. Nie jak osoby, które mają własne potrzeby, myśli czy uczucia, a jako diagnoza, która implikuje konieczność nieustannej terapii. Mając to na uwadze, dochodziłam do wniosku, że moje dotychczasowe życie nie było porażką i że wcale nie składało się z pasma niepowodzeń. Owszem, miałam na swoim koncie porażki, ale były też nie mniej liczne sukcesy. Mimo to, ziarno podejrzeń i niepewności zostało zasiane. 

PRZECZYTAJ CAŁY TEKST

Kobieta w żółtym swetrze
Dobre wystąpienie publiczne to prawdziwa sztuka!
 
Jak się do niego przygotować, czego oczekuje odbiorca, jak pracować głosem, ciałem, jak sobie radzić z tremą, czy unikać gestykulacji, a może podkreślić gestem najważniejsze przesłanie? Tego wszystkiego dowiedzieli się uczestnicy projektu podczas warsztatów z cyklu „Trening wystąpień publicznych”, które odbyły się 29 lipca 2021 r. w siedzibie Fundacji SYNAPSIS.
 

Przyszli samorzecznicy już od blisko 5 miesięcy bardzo intensywnie przygotowują się do swojej nowej roli, uczestnicząc także w cotygodniowych spotkaniach online z psycholożką „Jak być samorzecznikiem w praktyce” oraz innych zajęciach eksperckich, zarówno indywidualnych i grupowych.

O projekcie

Celem projektu „Zostań rzecznikiem własnej sprawy! Upodmiotowienie osób z autyzmem” jest wzmocnienie osób z autyzmem i ich rodzin poprzez działania na rzecz samorzecznictwa, samoorganizacji, pracy środowiskowej oraz poradnictwo i wsparcie osób narażonych na wykluczenie.

 

Konieczność dostosowania rozwiązań do potrzeb osób ze spektrum autyzmu wynika ze specyfiki tych zaburzeń i faktu, że całościowe zaburzenia rozwojowe zostały wprowadzone do systemu prawnego niedawno (odrębny kod od 2010 r.) i w wielu aktach prawnych nie są uwzględniane. Osoby z autyzmem ze względu na swoje odmienne zachowanie – nawet pozostając w normie intelektualnej – mają problemy z równym dostępem do rynku pracy, doskonaleniem i dokształcaniem, ale też do podstawowych usług społecznych i publicznych. Brak wśród nich i ich rodziców samorzeczników uczestniczących w dyskursie społecznym skutkuje narastaniem negatywnych stereotypów oraz brakiem możliwości dotarcia do szerokiego społeczeństwa i decydentów. W Polsce istnieje więc ogromna potrzeba stałej współpracy środowiska reprezentującego osoby z całego spektrum ASD z administracją publiczną różnego szczebla w celu wprowadzania systemowych rozwiązań na rzecz osób z autyzmem – zapewnienia równego dostępu do usług, zmniejszenia dyskryminacji i wykluczenia.

 

Projekt zakłada następujące działania:

 1. Samorzecznictwo środowiska

Fundacja SYNAPSIS, poprzez uczestnictwo w pracach Porozumienia AUTYZM – POLSKA, będzie poznawać lokalne, dobre praktyki z całego kraju i rekomendować je dla rozwiązań systemowych. Prowadzone będą również rozszerzone konsultacje opracowywanych przez rzeczników i samorzeczników propozycji zmian i opinii. Od początku projektu Rzecznik praw osób z ASD oraz specjalista ds. włączenia z Fundacji SYNAPSIS wraz ze stworzoną grupą opiniotwórczą (osoby z ASD, rodzice, specjaliści)  będą regularnie brać udział, konsultacjach aktów prawnych,  w spotkaniach sejmowych i senackich komisji/podkomisji oraz współpracować z administracją publiczną – inicjując, opiniując i uczestnicząc w pracach legislacyjnych nad regulacjami mającymi wpływ na osoby z niepełnosprawnościami.

 

 1. Bycie self-adwokatem w praktyce

Osoby z ASD zostaną zrekrutowane do projektu w dwóch grupach – osoby z zespołem Aspergera oraz osoby z nasilonymi zaburzeniami. Podczas warsztatów ze specjalistami z różnych dziedzin osoby te będą przygotowywane do pełnienia roli samorzeczników. Praca warsztatowa będzie polegać m.in. na wyjaśnianiu zależności między przepisami a prawami; omawianiu, czym są usługi społeczne i aktywizacja zawodowa oraz na wsparciu wzmacniającym samoocenę, budującym motywację do działań publicznych, pomocy w przełamywaniu barier. To działanie zakłada przygotowanie grupy samorzeczników do reprezentacji osób z ASD w przedstawianiu ich potrzeb i rozwiązań systemowych. Po raz pierwszy w Polsce swoją reprezentację będą miały osoby z głębokimi zaburzeniami (m.in. komunikujące się niewerbalnie) – nagrania z ich udziałem będą prezentowane podczas spotkań z przedstawicielami administracji i instytucji publicznych. W działania samorzecznicze zostaną również włączeni rodzice jako głos środowiska reprezentujący osoby z ASD, zwłaszcza te najbardziej niesamodzielne.

 

 1. Poradnictwo i wsparcie dla osób narażonych na wykluczenie

W trakcie projektu będzie działało poradnictwo. Porady będą udzielane przez prawnika telefonicznie, osobiście (po wcześniejszym umówieniu się) i mailowo. Zakres pomocy obejmuje: poradnictwo obywatelskie, w tym antydyskryminacyjne, uprawnienia w systemach edukacji, zdrowia rehabilitacji, zatrudnienia; prawa administracyjnego (decyzje, odwołania, interwencje), cywilnego, karnego, spadkowego, podatkowego, informacji dotyczącej aktualnych zmian w prawie. Porady będą udzielane osobom z ASD oraz ich rodzinom i pracownikom różnych służb publicznych z terenu całej Polski.

Poradnictwo

Poradnictwo i wsparcie dla osób narażonych na wykluczenie

Poradnictwo jest źródłem najpełniejszych informacji na temat potrzeb osób z ASD i systemowych rozwiązań mających pozytywny wpływ na ich życie. Dlatego w ramach projektu „Zostań rzecznikiem własnej sprawy! Upodmiotowienie osób z autyzmem” uruchomiono poradnictwo prawnika. Porady będą udzielane telefonicznie, osobiście (po wcześniejszym umówieniu się) i mailowo. Zakres pomocy obejmuje: poradnictwo obywatelskie, w tym antydyskryminacyjne, uprawnienia w systemach edukacji, zdrowia rehabilitacji, zatrudnienia; prawa administracyjnego (decyzje, odwołania, interwencje), cywilnego, karnego, spadkowego, podatkowego, informacji dotyczącej aktualnych zmian w prawie. Porady będą udzielane osobom z ASD oraz ich rodzinom i pracownikom różnych służb publicznych z terenu całej Polski.

 

Kontakt:

Beata Szynkaruk – prawnik

 • dyżur telefoniczny w piątki, w godz. 9.00-13.00, pod numerem telefonu 502 550 265
 • e-mail: b.szynkaruk@synapsis.org.pl
 • osobiście w Fundacji SYNAPSIS – po wcześniejszym umówieniu się 

Zespół

 

 • Specjalista ds. włączenia społecznego 

  Maria Wroniszewska – członek zarządu Fundacji SYNAPSIS, Specjalista ds. włączenia społecznego osób ze spektrum autyzmu. Odpowiedzialna za zespół Poradnictwa i Rzecznictwa oraz za Program dla dorosłych osób z autyzmem w Fundacji SYNAPSIS. Od 9 lat członek zarządu międzynarodowej organizacji AUTISM-EUROPE. Matka osoby z nasilonymi objawami autyzmu.

 • Rzecznik Praw Osób z Autyzmem / prawnik

  Mec. Maria Jankowska – radca prawny. Od 1990 roku zaangażowana najpierw społecznie, potem również zawodowo w pracę na rzecz osób z niepełnosprawnością. Od 2005 r. Rzecznik Praw Osób z Autyzmem przy Fundacji SYNAPSIS z pełnomocnictwem POROZUMIENIA AUTYZM-POLSKA, zrzeszającego blisko 30 organizacji z całego kraju, pracujących na rzecz osób ze spektrum autyzmu. Mama osoby z ciężką postacią autyzmu.

 • Prawnik – poradnictwo

  Beata Szynkaruk – od 8 lat prawnik Fundacji SYNAPSIS oraz mediator wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Absolwentka studiów prawniczych UKSW, gdzie uzyskała tytuł magistra obojga praw oraz licencjat prawa kanonicznego, absolwentka UW w Warszawie, kierunku Rachunkowość i Podatki. Prowadzi prywatną praktykę w zakresie poradnictwa, mediacji i szkoleń. Ponadto opracowała szereg poradników dla osób z niepełnosprawnością i przeprowadziła szereg wykładów o tematyce prawnej.

 • Trener warsztatów samorzeczniczych dla osób ze spektrum autyzmu

Maciej Starzyński – pracuje z dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu jako trener pracy w Pracowni Rzeczy Różnych ZAZ SYNAPSIS w Wilczej Górze. Pracuje również jako psycholog kliniczny w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym WUM i psychoonkolog.

 • Trener warsztatów samorzeczniczych dla osób ze spektrum autyzmu

Renata Werpachowska – psycholog, terapeuta, coach. Od 1992 roku wspiera osoby z autyzmem i ich rodziny. Ma doświadczenie w diagnostyce oraz terapii indywidualnej i grupowej. Wspiera osoby z ASD realizując dedykowane im projekty w zakresie włączenia społecznego i samodzielności. Uczestniczyła w licznych szkoleniach, konferencjach i kursach w Polsce i za granicą. Od 1995 roku jest członkiem zespołu trenerskiego Fundacji SYNAPSIS.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG