Projekty

Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną – obszar osobowościowy i obszar emocjonalno-społeczny | 11.2021 – 06.2022

Zdrowie dostępne | 06.2021 – 03.2022

Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2020-2021 | 04.2021 – 12.2021

M-Terapia – innowacyjny zestaw terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i dysfunkcjami znoszący bariery w edukacji | 02.2021 – 03.2022

Zostań rzecznikiem własnej sprawy! Upodmiotowienie osób z autyzmem | 01.2021 – 07.2022

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze spektrum autyzmu | 09.2020 – 01.2021

Wolontariat na rzecz autyzmu | 05.2020 – 05.2022

Z autyzmem przez życie – poradnictwo i rehabilitacja osób z autyzmem w Ambulatoryjnym Ośrodku Diagnostyczno-Terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS I 04.2019 – 03.2022

Pod własnym dachem | 01.2019 – 11.2021

A new dynamics in adult education I 07.2019 – 07.2021

Projekt w ramach działania 3.4. Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój 2014-2020 współfinansowany w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego I 07.2020 – 09.2020

„ZA radę da! Działania na rzecz dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera i ich rodzin” I 06.2020 – 12.2020

Doposażenie przedszkola dla Dzieci z Autyzmem Fundacji SYNAPSIS I 04.2020 – 09.2020

Wyprzedź autyzm u dzieci – „Badabada” Program Wczesnego Wykrywania Autyzmu | 03.2019 – 12.2019

Naprawa stolarki (drzwi i okna) w siedzibie Fundacji SYNAPSIS | 1.03.2019 – 31.07.2019

DOSTOSOWANIE STRONY INTERNETOWEJ FUNDACJI SYNAPSIS DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU | 1.03.2019 – 30.11.2019

Stworzenie modelowego systemu komunikacji Fundacji SYNAPSIS | 1.03.2019 – 31.10.2019

„Azymut-Samodzielność” | 1.04.2018 – 31.01.2020

Edukacja kulturalna osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

W procesie – prowadzenie poradnictwa i rehabilitacji osób z autyzmem w Ambulatoryjnym Ośrodku Diagnostyczno-Terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS | 1.04.2017 – 31.03.2019

Aktywizacja zawodowa osób z autyzmem przy użyciu technologii GSR | 01.08.2018 – 15.01.2019

Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z autyzmem oraz realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej – wyrównywanie deficytów wynikających z niepełnosprawności | 01.02.2018 – 31.01.2019

Mieszkania wspomagane – treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji

Multimedialny system do funkcjonalnej diagnostyki i wspomagania terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Droga do włączenia – działania rehabilitacyjne na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w Warszawie | 01.04.2017 – 31.12.2019

Monitoring jednostek administracji woj. mazowieckiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych | 01.01.2017 – 31.12.2018

Wspieranie osób z Warszawy chorujących psychicznie w mieszkaniu chronionym-treningowym

Wirtualny świat – realne wsparcie. Aktywizacja zawodowa osób ze spektrum autyzmu.

Train the Trainers- Edukacja dla włączenia społecznego i zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) | 01.10.2016 – 30.09.2018

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z autyzmem poprzez działania szkoleniowe, zespoły aktywności oraz empowermen | 01.10.2016 – 28.12.2016

Projekt Edukacja obywatelska – kształcenie postaw na rzecz włączenia społecznego

Kadra Fundacji SYNAPSIS na XI Autism-Europe International Congress

Specjalistyczna pomoc dla rodziców i opiekunów osób z autyzmem | 1.07.2016 – 31.12.2016

Porada – wiedza – wsparcie – działania informacyjne i poradnicze na rzecz osób z autyzmem | 1.02.2016-31.12.2016

Kontynuacja „W drodze do samodzielności…” | 1.04.2016 – 31.03.2017

Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobami z autyzmem | 1.03.2015-29.02.2016

Remont pieca i remont instalacji grzewczej Fundacji SYNAPSIS | 21.09.2015-15.12.2015

Zajęcia szkoleniowo- edukacyjne oraz specjalistyczne poradnictwo dla rodziców/ opiekunów osób z autyzmem | 1.06.2015 – 31.12.2015

Wsparcie osób z autyzmem w placówkach | 01.04.2015 – 31.03.2018

Wiedza potrzebna od zaraz – działania informacyjne i poradnicze na rzecz osób z autyzmem | 1.01.2015 – 31.12.2015

Autyzm – poradnictwo specjalistyczne przeciw wykluczeniu | 1.10.2014 – 31.01.2016

Samodzielność osób z autyzmem lub zespołem Aspergera | 01.01.2014 – 31.03.2017

Wspomagane mieszkania treningowe jako wsparcie dorosłych osób z autyzmem w dążeniu do samodzielności | 01.04.2013 – 31.03.2016

Kształcenie kadry Fundacji SYNAPSIS gwarantem wysokiej jakości oferty szkoleniowej oraz usług świadczonych na rzecz osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Specjalistyczne poradnictwo szansą na poprawę sytuacji osób z autyzmem na terenie woj. mazowieckiego | 1.07.2014 – 31.12.2014