Pomagamy w egzekwowaniu Praw Podstawowych w obszarze niepełnosprawności | 5.2024-12.2024

Czas trwania: 01.05.2024 – 31.12.2024

Cel: ochrona i promocja praw i wartości zapisanych w traktatach unijnych, promocja Karty Praw Podstawowych oraz rozwijanie roli rzeczniczej organizacji.

 

Pośród zaplanowanych działań projektowych jest samorzecznictwo, udział w konsultacjach aktów prawnych, inicjowanie i uczestnictwo w pracach legislacyjnych. W ramach projektu powstaną również podcasty dotyczące sytuacji osób z niepełnosprawnością jaką jest autyzm w kontekście Karty Praw Podstawowych, Europejskiej Karty Społecznej, dyrektywy w sprawie równego traktowania i pracy (2000/78/WE) i Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Fundacja SYNAPSIS zaplanowała także szkolenia/warsztaty dotyczące np. nowych regulacji prawnych w obszarze niepełnosprawności, dyskryminacji, współpracy rodziców ze szkołą, urzędem, jednostkami pomocy społecznej.

 

Projekt sfinansowany w ramach grantu projektu Building Bridges – Civic Capital in Local Communities.

Projekt finansowany jest ze środków programu Komisji Europejskiej CERV „Obywatele, równość, prawa i wartości” na lata 2021–2027.

 

Umiejętności

Opublikowano w dniu

7 maja 2024