UCZĘ SIĘ SAMODZIELNOŚCI | 04.2024 – 03.2027

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach art. 36 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. Wartość dofinansowania: 2 494 676,00 zł...

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2024 | 03.2024 – 12.2024

Projekt realizowany w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024, dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wartość dofinansowania: 156 090,00 zł Czas...