Wolontariat na rzecz autyzmu | 05.2020 – 05.2022

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności Czas trwania: 31.05.2020 – 30.05.2022 Organizacja wolontariatu w Fundacji SYNAPSIS ma na celu: rozwinięcie postaw otwartości, akceptacji i empatii wobec innych rozpowszechnianie idei...