Pod własnym dachem II | 04.2022 – 12.2024

Projekt realizowany ze środków Urzędu miasta stołecznego Warszawy. Czas trwania: 11.04.2022 – 31.12.2024 Główny cel projektu: realizacja turnusów usamodzielniających w mieszkaniu chronionym-treningowym Grupa docelowa: • osoby, które mieszkają w Warszawie, • osoby w...

Zdrowie dostępne | 06.2021 – 04.2022

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (IV. Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne) Czas...