KSZTAŁCENIE USTAWICZNE KFS | 07.2023 – 12.2023

Kształcenie ustawiczne pracowników Fundacji SYNAPSIS w 2023 roku jest dofinansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Działania obejmują kursy z uwzględnieniem priorytetu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS): wsparcie kształcenia...

Ścieżki Autyzmu | 01.2023 – 12.2024

Oryginalny tytuł projektu: ASP Autism Spectrum Pathways, nr projektu: 2022-2-BE01-KA220-VET-000095420) dofinansowany ze środków Programu Erasmus+, Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji. Wartość dofinansowania dla Fundacji SYNAPSIS: 33,120.00 EUR Poprzez...

GRANT INSTYTUCJONALNY | 11.2022 – 04.2024

Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Strona główna Czas trwania: 01.11.2022 – 30.04.2024 Opis: Grant instytucjonalny ma na celu rozwój i wzmocnienie Fundacji SYNAPSIS oraz...

MUZA W SPEKTRUM | 08.2022 – 12.2022

Projekt „MUZA w spektrum. Muzyczno-akustyczne spektrum dźwięku a percepcja osób w spektrum autyzmu” jest realizowany we współpracy z Fundacją Ogrody Muzyczne w ramach programu Kultura Dostępna, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego...