Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego SYNAPSIS (NPKU SYNAPSIS) prowadzi kursy i szkolenia dla osób dorosłych, pracujących z osobami ze spektrum autyzmu (dziećmi, młodzieżą, dorosłymi) lub chcących poszerzyć swoje kompetencje zawodowe w kierunku umiejętności pracy z tą grupą osób. Placówka bazuje na trzydziestoletnim doświadczeniu działalności Fundacji SYNAPSIS w tematyce autyzmu, merytorycznym i szkoleniowym. Kadrę Placówki stanowią doświadczeni wykładowcy i trenerzy, którzy na co dzień pracują jako specjaliści zajmujący się diagnostyką, terapią, edukacją, aktywizacją społeczną i zawodową oraz wsparciem rodzin osób ze spektrum autyzmu.

Za jakość prowadzonych szkoleń odpowiada Rada Szkoleniowa Fundacji SYNAPSIS, w której skład wchodzą członkowie powoływani przez Zarząd.

Nadzór merytoryczny nad placówką sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. Wydawane przez Placówkę zaświadczenia są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Placówka posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawę.

Dyrektor: Ewa Pęczkowska
e.peczkowska@synapsis.org.pl

ul. Ondraszka 3
02-085 Warszawa
tel. 22 825 87 22/42 (dyżur telefoniczny we wtorki i czwartki, godz. 14.30-15.30)

szkolenia@synapsis.org.pl
www.synapsis.org.pl

 

STATUT NPKU SYNAPSIS