Roczny staż terapeutyczny

Ośrodek dla Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem oraz ich rodzin SYNAPSIS (Ambulatoryjny Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny) prowadzi roczny staż terapeutyczny przygotowujący do pracy z osobami z ASD w wieku przedszkolnym, szkolnym i z młodzieżą. Staż przeznaczony jest dla studentów i absolwentów psychologii, pedagogiki, logopedii oraz pokrewnych kierunków.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w stażu prosimy o przesłanie CV na adres Fundacji: staz.terapeutyczny@synapsis.org.pl

Rekrutacja na staż trwa od czerwca do końca września.

Staż trwa 9 miesięcy, od października do czerwca następnego roku. Podczas stażu terapeutycznego zapewniamy szkolenie teoretyczne oraz praktyczne.

Szkolenie teoretyczne obejmuje:

 • dwudniowe szkolenie podstawowe: „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”

 • 18 dwugodzinnych spotkań stażowych (spotkania 2 razy w miesiącu w godzinach popołudniowych)

Forma spotkań stażowych: wykłady, warsztaty, prezentacje.

Szkolenie teoretyczne trwa 36 godzin i dotyczy następujących zagadnień:

 • Zapoznanie z rodzajami świadczeń prowadzonych w Ośrodku Fundacji SYNAPSIS

 • Diagnoza nozologiczna i różnicowa autyzmu dziecięcego

 • Kryteria diagnostyczne dla Zespołu Aspergera

 • Wywiad wstępny z rodzicami dziecka

 • Obserwacja diagnostyczna i funkcjonalna osoby z ASD

 • Charakterystyka funkcjonowania osób z autyzmem w zakresie: stylu myślenia, komunikacji, funkcjonowania społecznego, zachowań oraz odbioru i przetwarzania bodźców sensorycznych

 • Diagnoza funkcjonalna osób z ASD

 • Różne metody terapii osób z ASD

 • Praca z rodziną osób z ASD

 • Trudne zachowania u osób z autyzmem

 • Studium przypadku

Szkolenie praktyczne trwa minimum 60 godzin i obejmuje:

 • Udział w diagnozach nozologicznych dzieci z ASD (wywiad z rodzicami, obserwacje diagnostyczne).

 • Pracę z dzieckiem na terenie domu/placówki pod kierunkiem superwizora-terapeuty w wymiarze od 2 do 4 godzin w tygodniu, od stycznia do czerwca

 • Udział w wizytach konsultacyjnych

 • Możliwość udziału w grupach i zajęciach indywidualnych z dziećmi i młodzieżą z ASD prowadzonych na terenie Ośrodka

Warunkiem ukończenia stażu terapeutycznego jest:

 • Uczestnictwo w szkoleniu teoretycznym

 • Uczestnictwo w szkoleniu praktycznym

Staż terapeutyczny jest dla uczestnika odpłatny – 140 zł miesięcznie.

Uruchomienie stażu nastąpi po zebraniu odpowiedniej liczby osób.