Kontakt szkolenia

Szkolenia dotyczące autyzmu i zespołu Aspergera 

Dyżur telefoniczny – sprawy organizacyjne: tel. 22 825 87 22/42 (wtorki i czwartki, godz. 14.30-15.30) e-mail: szkolenia@synapsis.org.pl

 

Szkolenia w ramach Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu „Badabada”

tel. 22 825 87 42 lub 505 301 114

e-mail: badabada@synapsis.org.pl

 

Szkolenia dotyczące dorosłych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

e-mail: szkolenia_dorosli@synapsis.org.pl