Staż logopedyczny

Ambulatoryjny Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny Fundacji SYNAPSIS prowadzi staż logopedyczny, przygotowujący do pracy z małymi dziećmi oraz dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Staż przeznaczony jest dla studentów i absolwentów logopedii. Osoby zainteresowane stażem prosimy o przesłanie CV na adres: a.jadach@synapsis.org.pl

Staż trwa od października 2019 r. do grudnia 2020 r. Podczas stażu logopedycznego zapewniamy szkolenie teoretyczne oraz praktyczne.Termin zgłoszeń upływa 15.09.2019.

Szkolenie teoretyczne obejmuje:

  • dwudniowe szkolenie podstawowe: „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”

  • 13 spotkań stażowych logopedycznych (1 spotkanie w miesiącu, w sobotę)

  • kilka spotkań stażowych o tematyce terapeutycznej (niektóre wtorki godz. 18.30-20.30)

Forma spotkań stażowych: wykłady, warsztaty, prezentacje.

Szkolenie teoretyczne trwa 40 godzin i dotyczy następujących zagadnień:

1. Prawidłowy rozwój komunikowania się i mowy a rozwój komunikowania się i mowy u dzieci ze spektrum autyzmu.
2. Trudności w zakresie kompetencji komunikacyjnych i językowych u dzieci z nierozwiniętym językiem mówionym i u dzieci z mową w trakcie rozwoju.
3. Obserwacja logopedyczna dziecka z autyzmem.
4. Strategie postępowania logopedycznego u dziecka z nierozwiniętym językiem mówionym oraz u dziecka z mową w trakcie rozwoju.
5. Budowanie kompetencji językowych u dzieci ze spektrum autyzmu z rozwiniętą mową. 
6. Studium przypadków (terapia logopedyczna dziecka ze spektrum autyzmu).

Szkolenie praktyczne trwa 50 godzin i obejmuje:

1. Udział w konsultacjach logopedycznych dzieci ze spektrum autyzmu.
2. Obserwacja zajęć logopedycznych z dziećmi ze spektrum autyzmu na terenie Ośrodka i Przedszkola SYNAPSIS.
3. Przeprowadzenie zajęć z dzieckiem ze spektrum autyzmu pod kierunkiem superwizora – logopedy na terenie Ośrodka.
4. Praca z dzieckiem na terenie domu / placówki pod kierunkiem superwizora – logopedy w wymiarze 30 godzin.
5. Dodatkowo udział w diagnozie nozologicznej (wywiad z rodzicami, obserwacje diagnostyczne).

Warunkiem ukończenia stażu logopedycznego jest:

  • Uczestnictwo w szkoleniu teoretycznym

  • Uczestnictwo w szkoleniu praktycznym

  • Prezentacja wniosków z samodzielnej pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu.

Staż logopedyczny jest dla uczestnika odpłatny – 210 zł miesięcznie.

Uruchomienie stażu nastąpi po zebraniu odpowiedniej liczby osób.