Kultura przyjazna

Dwójka dzieci kuca i w białych rękawiczkach dotyka złotego wazonu

W Polsce mimo coraz większej świadomości społecznej na temat osób z niepełnosprawnością, ich dostęp do przestrzeni publicznej pozostaje ograniczony. Dlatego w ramach projektu „Kultura przyjazna osobom z autyzmem” chcieliśmy stworzyć osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu możliwość korzystania z dziedzictwa kultury na poziomie podobnym do tego w krajach Europy Zachodniej, szczególnie w Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych.

 

Realizacji projektu przyświeca, rozwijana od kilku lat na Zachodzie, idea strefy przyjaznej autyzmowi (eng. autism friendly spaces) w obszarze kultury. Zgodnie z tą ideą miejsca publiczne stają się przyjazne dla osób z autyzmem. Ich modyfikowanie wpisuje się w długofalowe działania mające na celu umożliwienie osobom z niepełnosprawnością pełne uczestnictwo w kulturze, w tym tworzenie im dogodnych warunków do rozwijania twórczej aktywności. 

Ze względu na pilotażowy charakter projektu do udział w nim zaprosiliśmy czołowe warszawskie placówki kulturalne. Swój udział zadeklarowały: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Centrum Nauki Kopernik, Teatr Baj i Multikino Ursynów.

Dzięki ścisłej kilkumiesięcznej współpracy polegającej na szkoleniach kadry oraz konsultacjach programowych powstały propozycje zajęć i warsztatów.

Przygotowane scenariusze posłużyły nam do stworzenia cyklu imprez kulturalnych – warsztatów, pokazów i przedstawień. W programie znalazły się zarówno propozycje dla maluszków, nastolatków, jak i dorosłych.

Udział we wszystkich wydarzeniach był bezpłatny, obowiązywała jedynie wcześniejsza rezerwacja. Tematy oraz przebieg poszczególnych wydarzeń zostały zaplanowane tak, aby zapewnić komfortowe warunki osobom z autyzmem. Każdorazowo mieliśmy komplet uczestników. We wszystkich wydarzeniach wzięło udział ponad 500 osób.

Przeprowadzone imprezy były ważnym sprawdzianem zarówno dla powstałych propozycji, jak i samych instytucji.

Mamy nadzieję, że wypracowane w projekcie rozwiązania staną się stałym elementem oferty tych instytucji i będą wzorem dla innych placówek kulturalnych w Polsce. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z wypracowanymi przez nas pomysłami i narzędziami, takimi jak przewodniki oraz scenariusze zajęć. Szczególnie polecamy publikację zawierającą wskazówki, które mogą być pomocne w pracy każdej instytucji.

Dziękujemy za pomoc wolontariuszom, którzy pomagali nam na każdym etapie realizacji projektu.

Wszystkie działania były możliwe dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasta Stołecznego Warszawa.