Wolontariat na rzecz autyzmu | 05.2020 – 05.2022

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności Czas trwania: 31.05.2020 – 30.05.2022 Organizacja wolontariatu w Fundacji SYNAPSIS ma na celu: rozwinięcie postaw otwartości, akceptacji i empatii wobec innych rozpowszechnianie idei...

Pod własnym dachem | 01.2019 – 11.2021

Fundacja SYNAPSIS zaprasza dorosłe osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju z terenu Warszawy do wzięcia udziału w projekcje realizowanym w mieszkaniu chronionym-treningowym. W naszym projekcie dorosłe osoby z zespołem Aspergera będą miały szansę ciekawie spędzić...

A new dynamics in adult education I 07.2019 – 07.2021

Współfinansowanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Czas realizacji: 15.07.2019 – 14.07.2021 Projekt zakłada udział pracowników Fundacji SYNAPSIS w następujących mobilnościach: 12th International Autism – Europe Congress w Nicei (Francja) –...