KSZTAŁCENIE USTAWICZNE KFS | 07.2023 – 12.2023

Kształcenie ustawiczne pracowników Fundacji SYNAPSIS w 2023 roku jest dofinansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Działania obejmują kursy z uwzględnieniem priorytetu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS): wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.

Szkoleniami zostali objęci pracownicy Fundacji reprezentujący zawody deficytowe: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i fizjoterapeutka. Celem kształcenia ustawicznego pracowników Fundacji SYNAPSIS jest podnoszenie kompetencji osób zatrudnionych w organizacji. Szkolenia mają bezpośredni wpływ na zwiększenie możliwości zatrudnieniowych uczestników oraz pośrednio wpływają na poprawę jakości życia osób w spektrum autyzmu i poprawę dostępności do nowoczesnych form rehabilitacji i opieki społecznej.

 

Koordynatorka:

Weronika Kwiatkowska

w.kwiatkowska@synapsis.org.pl

Umiejętności

Opublikowano w dniu

1 sierpnia 2023