Wsparcie psychospołeczne dla dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu w ramach programu Pajacyk – pomoc psychospołeczna Polskiej Akcji Humanitarnej | 10.2023 – 05.2024

Wartość dofinansowania: 151 400 zł

Cel projektu: kontynuacja obecnego modelu wsparcia psychospołecznego, psychiatrycznego i psychologicznego dla dzieci i młodzieży w kryzysie, w tym dla dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu doświadczających skutków konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

Poprawa jakości funkcjonowania osób w spektrum autyzmu odbywać się będzie poprzez kontynuację i/lub objęcie ich kompleksowymi procesami, interwencjami psychiatrycznymi, doradztwem w funkcjonowaniu środowiskowym, współpracy z systemami wsparcia i instytucjami.

Odbiorcami projektu są osoby z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu, podejrzeniem zaburzeń ze spektrum lub symbolem 02-P (choroba psychiczna) w orzeczeniu o niepełnosprawności, w tym uchodźcy wojenni z Ukrainy.

Grupą docelową projektu są dzieci i młodzież w wieku 2-18 lat w spektrum autyzmu (ASD) w kryzysie lub zagrożone dyskryminacją.

Zadania zostały podzielone na 4 główne obszary oddziaływań:

  1. 1. Specjalistyczne wsparcie, w tym psychiatryczne dla dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu
  2. Organizacja terapeutycznych zajęć świetlicowych dla dzieci w spektrum autyzmu
  3. Zapewnienie dodatkowych zasobów osobowych w postaci doradców do współpracy z systemami wsparcia i instytucjami oraz wsparcia kryzysowego.
  4. Prowadzenie działań zwiększających wiedzę i umiejętności rodziców i opiekunów w zakresie umiejętności rodzicielskich i systemów ochrony dzieci z niepełnosprawnością – szkolenia i warsztaty
  5.  

Umiejętności

Opublikowano w dniu

16 listopada 2023