Misja i cele

Misja

Drewniane puzzle z jednym brakującym elementem

Misją Fundacji SYNAPSIS jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowywanie systemowych rozwiązań, które poprawią jakość ich życia.

Decyzją z dnia 6 marca 2024 roku Wojewoda Mazowiecki przyznał Fundacji SYNAPSIS status przedsiębiorstwa społecznego prowadzącego działalność, która ma na celu realizację usług społecznych.

cele 

Celem Fundacji SYNAPSIS jest umacnianie, propagowanie i wspieranie:

  • rozwoju więzi rodzinnych i społecznych,
  • podmiotowości i godności jednostki oraz rodziny,
  • wspólnotowości w rodzinie i społecznościach,
  • własnych możliwości ludzi, a zwłaszcza poczucia kompetencji społecznej, inicjatywy i kreatywności,
  • ekologicznego widzenia problemów ludzkich, rodzinnych i społecznych,
  • podmiotowości jednostki w środowisku zawodowym, humanizacji pracy i własności,
  • potęgowania zdrowia psychicznego, rozwoju umiejętności
  • psychoprofilaktycznych i profesjonalnego doradztwa i pomocy ludziom.
Grupa roześmianych osób ubranych na niebiesko. Jedna trzyma w rękach dużo niebieskich balonów.